ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:Ronin
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 5/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมรายละเอียด :

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า

 

นายชัยภัทร จั่นมณี

Webmaster www.thaifighterclub.org   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Ronin
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 1/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

 

หรือ ที่นี่ครับ

 

http://www.9forking.com/

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:fantom
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์

อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเข้า นายธนวัฒน์ ศรีสิทธิประภา
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:BC_1980
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์

อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเข้า นายเอกลักษณ์   บุญชู
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:PINJI
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

    สายเหงือพ่อ พร้อมแม่ แต่ละหยาด

ลงพื้นดิน นภากาศ ทั่วทั้งแหน

บรรเทาทุกข์ ลูกหลาน ไทยทั้งแดน

ผลนับแสน ลูกทั้งหลาย ได้พึ่งบุญ

 

    ร่วงเวลา เลยผ่านนับ หลายสิบปี

ยังคงมี ทุกข์ยาก ให้พบเห็น

เราร่วมช่วย ขจัดทุกข์ ยากลำเค็ญ

ถวายเป็น ราชกุศล ทั่วผองไทย

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายธนกร โสภณวิทย์ และครอบครัว โสภณวิทย์
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Manthai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปและตลอดกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเข้า นายสุรวุฒิ  ลายสุขัง และครอบครัว
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Acid
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า จักราวุธ โชติพันธุ์วิทยากุล และครอบครัว
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:toni89
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า นายชยินท์ ศรีสุราช และครอบครัว
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Jakkathorn
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

เย็น ศิระเพราะพระบริบาล

ขอให้ในหลวงจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรธร สระวาสี
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Xmode
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 2/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ช่างสื่อสาร กองซ่อมอากาศยาน ๒ ฐานบินโคกกะเทียม
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:น่าคิด
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 4/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Praetorians
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/12/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นมิ่งขวัญสืบไป
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้