ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:กบ
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

อย่างไรรายละเอียด :

หัวข้อ การจัดภารกิจสำหรับ เครื่องบินขับไล่ ๕ ฝูงบินสำหรับกองทัพอากาศในอนาคต..............

ก่อนปี พศ ๒๕๓๐

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๑๐๒    อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๓๑     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ๑ ฝูง, ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ๒ ฝูง

 

ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๗๑๑    อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ (ภาคใต้)

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๓๑     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๓     อากาศยาน เอฟ-๑๖เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

วางแผน ทดแทนด้วยเครื่องบินขับไล่   เอฟ-๑๖เอ/บี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง ในฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ๑ ฝูง, ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ๓ (+๑) ฝูง

ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๗๑๑    อากาศยาน เอฟ-๕เอ/อี     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ (ภาคใต้)

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๓     อากาศยาน เอฟ-๑๖เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง (วางแผนดัดแปลงเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันถัยทางอากาศด้วยการปรับปรุงระบบอำนวยการยิงด้วยศูนย์เล็งติดหมวก และ จรวดตามความร้อนก้าวหน้า)

วางแผน ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่   เอฟ-๑๘ซี/ดี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง ในฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๒

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ๑ (+๑) ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ๒ (+๑) ฝูง

ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๗๑๑    อากาศยาน เอฟ-๕เอ/อี     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ (ภาคใต้)

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๓     อากาศยาน เอฟ-๑๖เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง (ภารกิจหลักเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบอำนวยการยิงด้วยศูนย์เล็งติดหมวก และ จรวดตามความร้อนก้าวหน้า)

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๑๐๒ ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่   เอฟ-๑๖ เอดีเอฟ     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ๓  ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ๒ ฝูง

หมายเหตุ เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นเพิ่มเติมหนึ่งฝูง ผิดไปจากความต้องการเดิม

ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๖๐

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๗๐๑    อากาศยาน เอฟ-๕เอ/อี     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ (ภาคใต้) มีแผนทดแทนด้วยเครื่องบินป้องกันภัยทางอากาศแบบ กริเพ่น และ ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศ อีรี่อาย

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๓     อากาศยาน เอฟ-๑๖เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง (ภารกิจหลักเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบอำนวยการยิงด้วยศูนย์เล็งติดหมวก และ จรวดตามความร้อนก้าวหน้า)

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๑๐๒ ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่   เอฟ-๑๖ เอดีเอฟ     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ๓  ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ๒ ฝูง

 

ปี ๒๕๖๐ - XXXX

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๗๐๑    อากาศยาน กริเพ่น     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ (ภาคใต้) ร่วมด้วย ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศ อีรี่อาย

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๔๐๓     อากาศยาน เอฟ-๕เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๑๐๓     อากาศยาน เอฟ-๑๖เอ     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง (ภารกิจหลักเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบอำนวยการยิงด้วยศูนย์เล็งติดหมวก และ จรวดตามความร้อนก้าวหน้า)

ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น  ๑๐๒ ประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่   เอฟ-๑๖ เอดีเอฟ     ภารกิจ ขับไล่สกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ?   ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ? ฝูง

ที่ขีดเส้นใต้จะต้องได้รับการทดแทน  ท่านคิดว่า อากาศยานจะเป็นชนิดใด และจะทำให้ฝูงบินทั้งหมดมีภารกิจไปในแนวทางใด ????   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:apisit_aos
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ถ้าถึงตอนนั้นเหรอครับ ขอ f-35 แล้วกัน ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง สัก สองฝูง อิอิอิ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:fantom
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใด้ตลอดเวลา ...?

อย่างไรก็ตาม ก็คงมองไปในแนวทางเดียวกัน คือ F-35

ในส่วน 701 คงเชื่อมลิ้งค์ กับชุด รล นเรศวร เพราะจะลง ระบบอำนวยการรบของ SAAB เค้า

 หึ.. ถึงอย่างไรท่าน กบ ก็จะเอา2เครื่องยนต์บินไกลๆอยู่ดี กะให้บุตรท่านขับในอนาคตละสิ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:เด็กทะเล
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

คุณกบครับ ว่าแต่ว่า ฝูง 403 ได้นำเครื่องบิน F16 A/B เข้าประจำการแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.  2537 แต่ในรายการนั้นเป็น F-5A และ ฝูง 403 นั้นไม่เคยประจำการเครื่องบิน F-5A แต่เคยประจำการเป็นร่น E/F และได้ย้ายไปฝูง 211 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537 ก่อนที่เครื่อง F-16 A จะมาลงในปีเดียวกันครับ คาดว่า คุณกบ น่าจะพิมพ์ผิดนะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:เด็กทะเล
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

แก้ครับ F-5E/F ย้ายไปฝูง 211 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.  2537 ครับ

ทีนี้มาออกความเห็นกันบ้าง ในส่วนตัวมองว่า ฝูง 211 นั้น ถ้าจะเอาเครื่องมือสองนั้น น่าจะมองไปที่ F-16 C/D ครับ แต่ถ้าจะเอามือหนึ่งนั้นเท่าที่ผ่านมา ฝูงนี้จะเน้นไปที่เครื่องที่โอนย้ายมาจากฝูงอื่นจึงมีโอกาสน้อยที่จะได้มือหนึ่ง

ส่วนอีกฝูงหนึ่งนั้น ถ้าหากต้องการมือสองก็ต้องช้อยเดียวกันกับ ฝูง 211 แต่ถ้าเอาเครื่องใหม่ จากที่กองทัพอากาศตั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเครื่องในอนาคตนั้น มีแนวโน้มว่า อาจจะไม่เอา JAS-39 อีกแล้ว จึงของมองไปที่ F-35A ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:กบ
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

เนื่องจาก ก๊อปแปะ ก็อปแปะ ไม่ได้ดูตาขุนตาโคน  ก็อปผิด แก้ไขเป็น หลังปี ๓๕ ฝูง. ๔๐๓ ต้องเป็น เอฟ-๑๖ เอบี ครับ.................

 

ทีนี้มาเรื่อง เอฟ-๓๕  ..................ประเด็นมีอยู่ว่า จริงๆแล้ว อายุโครงสร้างชอง เอฟ-๕ จะอยู่ที่ราว สามพันชั่วโมง กองทัพอากาศจัดหาและนำเข้าประจำการ เอฟ-๔อีฝูงแรก ปี ๒๑ ............... เซ็นต์คอนแถร็ค กะสวีเดน สั่งซื้อเครื่องบินปี ๕๑-๕๓  เครื่องแรกเข้าประจำการปี ๕๔   รวมระยะเวลาประจำการ เอฟ-๕ อีฝูงแรก  ๓๓ ปี ...................... ทีนี้มา ไทกรีส   ................ จัดหา เอฟ-๕อี ฝูงสองมาเมื่อปี ๒๔   ทำมิดไลฟ์อัพเกรท เมื่อปี สี่ห้า (อายุยี่สิบ)  ยืดอายุออกไปอีก สิบห้าปี  ดังนั้น ไทกรีส น่าจะต้องแตะมือลาลงเวที ราวปี ๕๙ ............ ซึ่งถ้านับจากปีนี้  ก็จะเหลือเวลา อีก ห้าปี................... โดยส่วนตัวคิดว่า ในระยะห้าปีนี้ ทอ. คงยังไม่สามารถจัดหา เอฟ-๓๕ เข้าประจำการได้ สาเหตุใหญ่(ขอให้มองข้ามเรื่องสะตัง เพราะประเทศไทยรวยมาก เงินถุงเงินถังเยอะ ...นี่เดี๋ยวก็จะเจอบ่อแก้สแถวบ้านผมแล้ว)  คือคิวยาวเหยียด  ซึ่งว่ากันตามลำดับ กว่าจะถึงเรายังอีกหลายด่าน   ที่สำคัญ ต้นขบวน คือ พี่กัน หลังจากแห่ล็อตแรกไปสิบสองลำ  ที่จะตามมาอีกขโยง ชักออกอาการแหยง   เห็นว่าต้องไปจีบพี่ยุ่นมาร่วมหัวจมท้าย นัยว่าจะได้ลดต้นทุนราคาต่อลำลง........................ห้าปียังไงก็ไม่มีทางเข้าประจำการในไทยทัน   อันนี้  หมอหยอย   “ฟั่น ธ่ง” ................................ แต่อีกด้าน คุณปู พระจันทร์เบี้ยว บอก  เอฟ-๓๕   จะมาแทน  เอดีเอฟ    เพราะเอดีเอฟ จะเหี่ยวหมดแรงลุก ตอนปี  ๖๕  ( โอซียู สองฝูง หมดแรง ปี ๗๐-๗๔ และ  ๗๖ ตามลำดับ)   แถมภารกิจยัง ได้กั๊น ได้กัน  เป็น ป้องกันภัยทางอากาศล่องหน / ทอยระเบิด หัวหอกทางลึก แบบ หมัดเบาๆหมัดเดียว แต่แม่นและคม ป๊อกเดียว  เป๋ (ตามด้วยระลอกสอง พายุหมัด จากสองเครื่องยนต์ (เหมือน คู่สร้างคู่สม เอฟ-๑๑๗ มุดเข้าไปเปิด  แหวกตามไปประเคนด้วย เอฟ-๑๕ อี อีกรอบ))................................
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:pop04
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

อยากได้ su-35 ครับ แต่คงยาก
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ถ้าผมจำไม่ผิด...เขาว่ากันว่า ฝูง 211 คือ ฝูงบินชายแดน...

ผมคิดว่า ประวัติศาสตร์ น่าจะเหมือนเดิม คือ ย้าย F-16 A/B จาก 103 ไป 211  ซึ่ง สมรรถนะ น่าจะสูงกว่า ไทกริส อยู่แล้ว...และติด มาเวอริค ได้ด้วย...

ส่วน 103 ผมว่า บข.20 (Jas-39 C/D) ฝูงที่ 2  น่าจะมา...

ส่วน F-16 ADF ของ 102....ผมว่า ยังไง ๆ คงไว้สำรองสำหรับ F-35A...แต่ถ้ารอไม่ไหวจริง ๆ .... ผมขอ ถือหาง F-A-18 E/F เป็นตัวนำ...มาลงฝูงนี้ แทน F-35A

แล้ว F-35A+ (มี Plus ด้วย เพราะกว่าจะถึงเวลานั้น ก็น่าจะ 15 ปีแล้ว น่าจะมีปรับปรุงอะไรจากเดิมขึ้นบ้าง) ก็รอยาวมาลงที่ฝูง 403 ส่วน F-16 MLU ก็ไปลง 211 ทดแทน F-16 A/B เดิม ที่ย้ายจาก 103 ไปลง 211

 

 

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ลืมอีกความเห็นนึงว่า....เกิด ทอ. ติดใจ F/A-18 E/F ขึ้นมา...F-35A ก็จะไม่ได้เกิดใน ทอ. ก็เป็นไปได้...ซึ่งถึงตอนนั้น เรา ๆ ท่าน ๆ ก็น่าจะอายุ 70 - 80 ปี กันแล้ว...คงไว้รอลุ้นกันตอนเกิดใหม่เป็นแน่ครับ...5 5 5 5 5
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:nathekop
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 18/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ของมะกันมันแพง ยืมของพี่จีนมาใช้ก่อนผ่อนทีหลังคิวไม่ยาวของแถมเพรียบดอกเบี้ยต่ำบางทีอาจได้ฟรีใครจะไปรู้รุ่นโปรโมชั่นใช้ไม่ดีไม่เอาเงิน บางทีร่องหนอาจเปรียนจากพญาอินทรีย์เป็นพญามังกรก็ได้
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:apisit_aos
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ก่อนแรกขอขอบคุณ "หมอหยอย   “ฟั่น ธ่ง” ครับ" ถ้ารอนานจริงผมขอแชร์ เจ้า F-15 หมัดยาวล่ะกันครับ ช๊อบชอบ...
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:apisit_aos
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

เชียร์ไม่ใช่แชร์ ครับพิมพ์ผิด
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ลืมตอบคำถาม

ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ๒๑๑     อากาศยาน เอฟ-๕อี     ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง (ภารกิจหลักเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศด้วยระบบอำนวยการยิงด้วยศูนย์เล็งติดหมวก และ จรวดตามความร้อนก้าวหน้า)

ขอตอบว่า F-16 A/B (ฝูง 103)

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ?   ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ? ฝูง

ขอบตอบว่า มัลติโรล เอนกประสงค์ 5 ฝูง

ขอเดา หลังปี 2570

ฝูง 102  = F-35A หรือ F/A-18 E/F

ฝูง  103 = Jas-39 C/D

ฝูง 211 = F-16 MLU

ฝูง  403 = F-35A หรือ F/A-18 E/F

ฝูง 701 = Jas-39 C/D
728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:potae
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ?   ฝูง,  ขับไล่/โจมตีขัดขวาง ? ฝูง

Jas-39 C/D +  1 ฝูง    ภารกิจ ขับไล่ / โจมตีขัดขวาง

F35 + 2  ขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ

J20 + 1 เพือดุลยภาพของอำนาจ

 

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:InFerNo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ฝูง 231 อุดรฯ หละครับ  อนาคตจะเปลี่ยนเป็นอะไร

ที่พักผมอยู่แถวกองบิน 23 เลย

เห็นมันทุกวัน

อิอิ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:nui-714
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

อุดรของเราน่าจะ  .... A-50 Golden eagle ซัก ฝูงเนอะ   ( แล้วเอา T-50 อีกฝูง ไปไว้ฝูงฝึก )  ....
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:shifty
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อย่างไร

ฝูงต่อไปกลัวว่าจะย้อนกลับมา วันวานยังหวานอยู่นี่นะสิ F16 C/D 50/52+ มือสอง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้