ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Chin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)รายละเอียด :

ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค

ด้วยกองพัฒนาสรรพาวุธ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ สป. กระสุนชนิดและขนาดต่าง ๆ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT) เพื่อใช้เป้นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้.-
๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ทางราชการต้องการ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ
๓. เงื่อนไข
๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียด หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ของ กรมสรรพาวุธทหารบก
๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กองพัฒนาสรรพาวุธ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๕๐๓๗
๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
๔. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกงานต้นแบบ กองพัฒนาสรรพาวุธ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โทร.๐-๒๒๔๑-๕๐๓๗ หรือ ๐-๒๒๔๓-๑๐๖๑-๘
ต่อ ๙๔๗๗๑
๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายที่ดีที่สุด หรือของรายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ ก็ได้
๖. กองพัฒนาสรรพาวุธ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองพัฒนาสรรพาวุธฯไม่จำเป็นต้องชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พันเอก
( ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ )
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสรรพาวุธ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก

ที่มา http://www.rta.mi.th/tec-div-ord/mywab/ifram2.html   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:RaFale
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ เราได้ t-84 oplot ไม่ใช่ oplot-m  เศร้า T_T
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Akula
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 2/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

สเปคไม่ใช่ OplotM แต่เป็นตามความต้องการของทบ.อาจจะออกมาหรูหราไฮโซ หรือไม่ก็กระป๋องกว่าเดิม เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าทบ.เลือกที่จะติดอะไรบ้าง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:blizard
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

เอ๊ะที่ผ่านมาผมดู เขาบอกเป็น oplot-M ไม่ใช่หรอ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:pisit2012
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

OPLLOT  หรือ  OPLOT ขอเป็นคันนี้ได้หรือเปล่าครับ

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:InFerNo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

แวะมาให้กำลังใจอัพเดท คุณ Chin ครับ

ผมเป็นแฟนคลับข่าวคุณเลยนะเนี่ย

อิอิ

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ALPHA001
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ประกาศกองพัฒนาสรรพาวุธ สำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก (OPLLOT)

ลองเปลี่ยนอวตารครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้