ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Chin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

อัพเกรดเรดาร์ AN/TPQ-36 V3 เป็น AN/TPQ-36V10รายละเอียด :

ทบ. มีเรดาร์กาหนดที่ตั้ง ป./ค. AN/TPQ-36 จานวน ๕ ระบบ โดยเข้าประจาการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จานวน ๓ ระบบ (จัดซื้อโดยวิธี FMS ตามสัญญา (LOA) รหัส TH-B-UZV) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จานวน ๒ ระบบ (จัดซื้อโดยวิธี FMS ตามสัญญา (LOA) รหัส TH-B-JMU) โดยทั้ง ๕ ระบบ เป็น เรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป./ค. AN/TPQ-36 Version 3

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง เรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป. / ค.  AN/TPQ-36 ของ ทบ. กบ.ทบ.จึงได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมสัมมนาร่วมไทย-สหรัฐฯ ประจาปี ๒๕๕๒ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ระหว่าง ๖-๑๒ มิ.ย.๕๒ โดยสหรัฐฯ แจ้งให้ทราบว่า เรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป./ค. AN/TPQ-36 ที่ประจาการใน ทบ.สหรัฐฯ เป็น Version 8 โดยสหรัฐฯ ไม่ประสบปัญหาในการใช้งาน

                ทบ. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ เรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป./ค. AN/TPQ-36 Version 8 และเรดาร์กาหนดที่ตั้ง ป./ค. EQ-36 ซึ่งกาลังเริ่มที่จะนามาประจาการใน ทบ.สหรัฐฯ โดยหน่วยงานสหรัฐฯ ไม่สามารถจะเสนอแนะว่าบริษัทใดเหมาะสมที่จะทาการปรับปรุงได้มากกว่ากัน แต่สามารถสนับสนุนการดาเนินการของ ทบ. ในการขอมอบ/โอนให้บุคคลที่สาม (Third Party Transfer) และการรับรองการใช้งาน

                นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมสัมมนาร่วมไทย-สหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๕๒ ตาม ผู้แทน ทบ.ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนินการที่สหรัฐฯ ประกาศหาบริษัทมาทาการผลิตระบบประมวลผลเรดาร์ (Radar Processor; RP) ชิ้นส่วนซ่อมระบบประมวลผลเรดาร์ และการสนับสนุนทางเทคนิค การส่งกาลังบำรุง  และทางวิศวกรรม เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยสหรัฐฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิม

เรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป./ค. AN/TPQ-36 Version 10

AN/TPQ-36(V)10 Firefinder Weapon Locating

Capabilities
-Locates mortars, artillery, and rocket launchers
-Locates 10 weapons simultaneously
-Locates targets on first round
-Performs high-burst, datum-plane, and impact registrations
-Adjusts friendly fire
-Interfaces with tactical fire
-Predicts impact of hostile projectiles

Specifications
-Maximum range: 24 km
-Effective range
Mortar: 18 km
Artillery: 14.5 km
Rockets: 24 km
-Azimuth sector: 90°
-Frequency: X-band, 32 frequencies
-Prime power: 115/200 VAC,
400 Hz, 3-phase, 8 kW
-Peak transmitted power: 23 kW, min.

Features
Permanent storage for 99 targets
Embedded Training
Digital data interface
Remote operations
Enhanced situational awareness
Improved human-machine interface

ที่มา http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=15&ved=0CHAQFjAO&url=http%3A%2F%2Faiao.myftp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2F52_09_16%2520%2520%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%2520AN-TPQ-36%2520(%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2597_).pdf&ei=X230TeO5K8THrQemnangBg&usg=AFQjCNFltrLs6Y4BS0IBUec37v4JFQzlbA&sig2=XTG-T_JDVub9lWAIJxEN5w   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:BungFire
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อัพเกรดเรดาร์ AN/TPQ-36 V3 เป็น AN/TPQ-36V10

อยากให้อัพเกรด และ สั่งเข้ามาประจำการมากกว่านี้
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:SeriesVll
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อัพเกรดเรดาร์ AN/TPQ-36 V3 เป็น AN/TPQ-36V10

หลังจากการเลือกตั้งเสร้ฐสิ้น การจัดหาอาวุธและความช่วยเหลือจาก อเมริกา และ บางชาติในยุโรบ ก็ จะมีท่าทีที่ง่ายขึ้นครับ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ทั้งเรื่อง เรือดำน้ำของทับเรือ ด้วย

ปล. จะเป็นใคร รัฐบาลแบบไหน ถ้ามาจากการเลือกตั้ง ประเทศเหล่านี้ เขายอมรับ และจะให้ความร่วมมือ รวมทั้งความช่วยเหลือ ขอเพียงแค่ ไม่ใช่รัฐบาลทหารเป็นใช้ได้ครับผม

ปล.2 ขอให้คนไทยรักกันให้มากเข้าอกเข้าใจกันให้มากๆ ครับ ถอยหลังคนละก้าว หมายถึง ถอยหลังจากความขัดแย้ง ไม่ใช่ถอยจากความเจริญ และการเรียนรู้ เหมือน ที่ผ่านมา

ถ้ามันเข้าข่ายวิจาร์ณการเมือง หรือไม่เหมาะสมก็ลบ เลยนะครับ ขอบคุณครับผม
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:tuntuntun
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อัพเกรดเรดาร์ AN/TPQ-36 V3 เป็น AN/TPQ-36V10

รัฐบาลที่แล้วก็มาจากเลือกตั้งหนิครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:kalman
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 6/7/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อัพเกรดเรดาร์ AN/TPQ-36 V3 เป็น AN/TPQ-36V10

เราเลือกตั้งมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนแล้วครับ เข้าใจอะไรคลาดคลื่อนหรือเปล่าครับ

ไม่เช่นนั้น ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นประเทศในยุโรป คงไม่ขาย Jass-39

ส่วนเรื่องท่าทีนั้น แม้ว่าเป็นประเทศประฃาธิปไตย แต่นโยบายการขายอาวุธ

อาจให้ในเรื่องรายละเอียดไม่หมด เช่น เครื่องบินรบ F-16 ไม่ได้ขายพร้อม Source Code

สำหรับติดตั้งอาวุธปล่อยอื่นๆ นะครับ  ดังนั้นท่าทีเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ

แต่ละประเทศที่มองเห็นและคาดการณ์ในอนาคต

...ประเทศที่ขายอาวุธให้เรา ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีกับเราไปตลอด

มันขึ้นอยู่กับยุคสมัยขณะนั้นว่ามันมีประโยชน์สอดคล้องกันหรือเปล่า

ที่สำคัญคือ เราต้องพยายามยืนด้วยตัวเองและวางกำลังให้เหมาะกับยุทธศาสตร์

การป้องกันประเทศ

...ขอบคุณครับ

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้