ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่นรายละเอียด :

  เมื่อวานได้เวลา จัดการคอม จัดระเบียบข้อมูลาทงทหาร มีภาพเกือบ 4000 ภาพ คลิป มากกว่า 300 และแบบแปลนอีกมายมาย

เลยต้องจัดให้เป็นเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมวด เลยเจอ ภาพเก่าเก่า เกี่ยวกับเรืออู Type XII และแบบแปลนเรือ ดำ

น้ำ ที่มามาจากเว็บทหารเยอรมันเว็บหนึ่ง จำไท้ได้แล้ว ส่วนแปลนมาจากเว็บ พี่เมกา

เลยเอามาให้ดูกัน ไปกันเลย

 

 บรรยากาศภายนอก เป็นเรือยุคสงครามโลกที่ปลดระวางแล้ว ของในเรือเป็นของเก่าทั้งหมด เรือมีหอคอยที่มีเสทอากาศ เรือมีปืน anti-air 20 mm ลำกล้องคู่ 1 กระบอก   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อมาเป็นห้อง ตอปิโด  From torpedo room บรรยากาศ เป็นห้องที่ค่อนข้างแคบมีวาวล์อยู่มากมาย เลย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

เห็นท่อตอปิโดกันจะจะเลย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อมาเป็นห้องวิทยุ และ ห้องผู้บังคับการ

ภาพที่ 3 เป็น ไฟฉาย ภาพที่ 4 และ5 เป็น โต๊ะและ ตู้ ของผู้การ  ภาพที่ 7 เป็น เครื่องวิทยุ ภาพที่ 8เป็น เครื่องโซนา  ภาพที่ 10 เป็น รหัสมอส
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ภาพที่ 6,7,8,9,10
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อไปเป็นห้อง เครื่อง และ อิเล็กทอร์นิก ภาพที่ 1,2,3,4,5

ภาพที่ 1 จักร ทั้ง 2เครื่อง (2500 HP )

ภาพที่ 2 เป็น เครื่องปั่นไฟ

ภาพที่ 5 เป็นที่คอมเพรสเซอร์

ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

โทษทีครับข้างบนผิดภาพที่ 1,2,3,4,5 ข้างบนเป็นห้องควบคุมเครื่องจักร ต่อไปภาพที่ 6,7,8,9 เป็นห้องควบคุมเครื่องจักรเช่นกัน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ทีนี้ละครับห้องเครื่องจักรจริงจริงแล้ว

ต่อไปเป็นห้อง เครื่อง และ อิเล็กทอร์นิก ภาพที่ 1,2,3,4,5

ภาพที่ 1 จักร ทั้ง 2เครื่อง (2500 HP )

ภาพที่ 2 เป็น เครื่องปั่นไฟ

ภาพที่ 5 เป็นที่คอมเพรสเซอร์
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อไปภาพที่ 6,7,8,9,10

ภาพที่ 6 เป็นถังคอมเพรสเซอร์

ภาพที่ 8 เป็นทางเข้าออกห้องเครื่อง

ภาพที่ 9-10 เป็น กล่องควบคุมเครื่องจักร
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อไปเป็นห้องศูนย์ยุทธการ (Control room )ก็ประกอบไปด้วย วาวล์ต่างต่างมากมาย

ภาพที่ 1,2,3,4,5

ภาพที่ 5 โดนเรียกว่าต้น คริสมาสต์ น่ารักจริงจริง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ห้องศูนย์ยุทธการ (Control room ) ภาพที่ 6,7,8,9,10
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อไปเป็นห้องลูกเรือ และห้องครัว

ลูกเรือ และห้องครัว ภาพที่ 1 เป็นที่ทำครัว


                                 ภาพที่ 6 เป็นช่องเข้าออก

                      ภาพที่ 7 เป็นกล่องควบคุมแบตเตอร์รี่

                      ภาพที่ 8 -9-10 เป็นเตรียงนอน และโต๊ะกินข้าวซึ่ง ต้องพลัดกันกินนอน

                     

                   

ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ห้องลูกเรือ และห้องครัว ภาพที่ 6,7,8,9,10
728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ต่อไปเป็นส่วนต่างต่างของเรือ

ภาพที่ 1,2,3,4,5

ภาพที่ 6 เป็นส้วม
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ส่วนต่างต่างของเรือ ภาพที่ 5,6,7,8,9,10

           จบแล้วครับ  ต่อไปแบบแปลนเรือดำน้ำ ( submarine plans )
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

เสียใจด้วยครับ อัปโหลด plan ไม่ได้ขนาดมันใหญ่เกินไป ตั้ง 3000 คูน 3000 โทษทีครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ALPHA001
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ขออณุญาตเซฟถาพนะครับท่านนายพล
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

เชิญเลยครับท่าน alpha001 ได้ทุกรูปครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

november
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :มาดูบรรยากาศในเรืออูกัน (u-boot) ทุกซอกมุม ทุกรู กันเลยทีเดียว และแจกแบบแปลน เรือดำน้ำเกือบทุกรุ่น

ใครก็ได้ลบ แบบแปลนเรือดำน้ำให้ผมหน่อยมันใหญ่ไป ลบก็ไม่ออก ลบเฉพาะแปลนนะครับ

ท่าน nok อยู่ไหนมาลบให้หน่อย ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้