ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 15/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับรายละเอียด :

กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของ ประเทศญี่ปุ่น มีการปรับเปลี่ยนเรือประจำการตามฐานทัพเรือต่าง ๆ อยู่เสมอ

ฐานทัพเรือของ ญี่ปุ่น ม่ีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน คือ

ฐานทัพเรือ Yokosuka (ที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพเรือ)

ฐานทัพเรือ Sasebo

ฐานทัพเรือ Mazuru

ฐานทัพเรือ Ominato

ฐานทัพเรือ Kure (ที่ตั้ง กองเรือฝึก)

และในปี 2011 ได้มีการจัด กำลังเรือรบผิวน้ำ (ไม่มีเรือดำน้ำ นะครับ) ประจำฐานทัพเรือ ตามแผ่นภาพครับ

    ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

ภาพรวมทั้งหมด

กองเรือ จะประกอบรวมจำนวนทั้งหมดมี 8 กองเรือ

และมี 4 กองเรือที่ดูแลในพื้นที่ฐาน

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

กองทัพเรือภาคที่ 1

ฐานทัพเรือ Yokosuka

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

กองทัพเรือภาคที่ 2

ฐานทัพเรือ Sasebo

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

กองทัพเรือภาคที่ 3

ฐานทัพเรือ Maizuru  และ ฐานทัพเรือ Ominato

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

กองทัพเรือภาคที่ 4

ฐานทัพเรือ Kure

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

Yokosuka

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

Sasebo

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

Maizuru

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

Ominato

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

Kure

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

โดยในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า

DDH-143 และ DDH-144 จะถูกทดแทนด้วยเรือชั้น 22DDH โดยมีเป้าหมายจะประจำการด้วย F-35B และ V-22

ซึ่งการที่เรือชั้น 22DDH ทดแทนเรือ DDH-143 และ 144 ก็จะเป็นการประจำการเรือประชันหน้ากับ เรือบรรทุกเครื่องบินของ จีน

และถ้า JMSDF สามารถมี F-35B ประจำการได้จริง ก็จะได้เห็นคู่ต่อกรณ์ทางอากาศ ระหว่าง Su-33 หรือ J-15 ของจีน

ซึ่งวัตถุประสงค์การสร้าง F-35 ตามโครงการ ก็เพื่อไว้ต่อกรณ์กับ บ.ตระกูล Su โดยเฉพาะ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

กระทู้ข้างบนรู้สึกจะใส่รูปผิดครับ

 
728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

(โดยในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า DDH-143 และ DDH-144 จะถูกทดแทนด้วยเรือชั้น 22DDH โดยมีเป้าหมายจะประจำการด้วย F-35B และ V-22) เห็นแล้วนึกถึงเรือจักรีเรา ที่เหมือนเสือถอดเล็บ อยากเห็นภาพแบบนี้อีกครั้งจัง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:general
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

แบบนี้
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Gemini
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 15/10/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ระหว่างรอการโจมตีจากน้ำทะเลหนุน มาชมกองเรือ JMSDF ปี 2011 ครับ

ชอบลำนี้ครับ MIRAI
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้