ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:Ronin
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 26/6/2558
   แก้ไขโปรไฟล์

DTI กำลังอยู่ในระหว่างการประกอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 คันแรก เพื่อทำการทดสอบรายละเอียด :

ในปัจจุบัน DTI กำลังอยู่ในระหว่างการประกอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 คันแรก เพื่อทำการทดสอบ ก่อนที่จะส่งให้หน่วยผู้ใช้ประเมินค่าต่อไป แม้ว่าเราจะใช้ยานเกราะล้อยางหลายรุ่นที่มีอยู่ในตลาดมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือ Benchmark เพื่อพัฒนายานเกราะให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่ายานเกราะล้อยางรุ่นอื่น แต่ต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 ของ DTI นั้นเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด และเป็นต้นแบบแรกที่พร้อมสำหรับการทดสอบภาคสนาม รวมถึงพร้อมสำหรับการประเมินค่าของหน่วยผู้ใช้ ถ้ามีคำสั่งการจัดหา
ภาพนี้คือภาพ Side View ของต้นแบบยานเกราะล้อยางที่เราออกแบบขึ้นและกำลังอยู่ในระหว่างการประกอบในปัจจุบันครับ

ที่ มา: https://www.facebook.com/dtithailand?fref=nf
ตอบกระทู้