ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:NUJU.CU
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/11/2549
   แก้ไขโปรไฟล์

สภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ด่วน!!!รายละเอียด :

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับการร้องขอโลหิตหมู่พิเศษยหรือ อาร์เอชลบ (Rh-negative) เป็นจำนวนมาก จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ หมู่โลหิตโอ อาร์เอชลบ 54 ยูนิต, เอ อาร์เอชลบ 27 ยูนิต, บี อาร์เอชลบย21 ยูนิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 102 ยูนิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน เนื่องจากเสียเลือดมาก อาทิยผ่าตัดสมองยอุบัติเหตุยคลอดบุตรยเป็นต้น

ยยยยยยยยย ซึ่งขณะนี้ยศูนย์บริการโลหิตฯ ไม่มีโลหิตหมู่ดังกล่าวสำรองอยู่เลย จึงขอเชิญผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษย ติดต่อบริจาคได้ที่ย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติย สภากาชาดไทยย ถนนอังรีดูนังต์ย จันทร์-ศุกร์ย เปิดรับบริจาคโลหิตเวลาย 08.00-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ย โทร.ย 0-2252-1637,ย 0-2252-6116, 0-2263-9600-99ย ต่อย 1770,1771

ยยยยยยยยย ทั้งนี้ ผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ หรือยอาร์เอชลบ ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมากยในคนไทยพบว่าย มีหมู่โลหิตนี้เพียง 0.3ย เปอร์เซ็นต์ หรือย1,000ย คน จะพบเพียง 3ยคน เท่านั้นยในกรณีผู้ป่วยมีหมู่โลหิตอาร์เอชลบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับโลหิตหมู่อาร์เอชลบเหมือนกันยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อคถึงแก่ชีวิตได้ จึงนับเป็นปัญหาอย่างมากในการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษยให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย

ที่มา : http://www.nbc.in.th/
ตอบกระทู้