ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:icu
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/2/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

มีข่าวมาฝากเรื่องการฝึก Cobra gold 07 ครับรายละเอียด :

การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๐๗ ประจำปี ๒๕๕๐
การฝึกคอบร้าโกลด์ ในปี ๒๕๕๐ ใช้ชื่อ "การฝึกคอบร้าโกลด์ ๐๗" เป็นการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ โดยครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๖ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติ เมื่อ ๑ ก.ย.๔๙ ขยายกรอบการฝึกเป็นพหุภาคี โดยมีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการและการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคสนามและภาคทะเลของกองกำลังผสมแต่ละเหล่าทัพ การฝึกกำลังปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและการสังเกตการณ์การฝึก โดยผู้แทนจากมิตรประเทศ
การฝึกคอบร้าโกลด์ ๐๗ จะดำเนินการฝึกในห้วง ๘ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยใช้พื้นที่การฝึก จว.ชลบุรี จว.ระยอง จว.จันทบุรี จว.นครราชสีมา จว.ลพบุรี จว.ประจวบฯ และ จว.เพชรบุรี ทั้งนี้ ในห้วงตั้งแต่ กันยายน ๒๕๔๙ ถึง เมษายน ๒๕๕๐ จะเป็นการดำเนินการตามวงรอบการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการฝึก ซึ่งกำหนดไว้ในกำหนดการหลักการฝึกคอบราโกลด์ ๐๗
การฝึกคอบร้าโกลด์ ๐๗ ในขณะนี้จะมีประเทศเข้าร่วมการฝึก ๘ ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ มองโกเลีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิจิ
สำหรับการฝึกในครั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุด กรุณาอนุมัติเมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๙ ให้ บก.ทหารสูงสุด เป็นหน่วยจัดตั้ง บก.กกล.ร่วม/ผสม และ บก.กกล.สหประชาชาติ เป็นครั้งแรก มี จก.ยก.ทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ โดยให้ กรม สธร. ส่ง ฝสธ.หลัก เข้าร่วมการฝึก และให้ นทพ. เข้าร่วมการปฏิบัติงานสนามในโครงการช่วยเหลือประชาชน
- ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ย การประชุมวางแผนขั้นกลาง
- ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลักครั้งที่ ๒

http://web.schq.mi.th/~j3/cobragold07.html
ตอบกระทู้