> Thaifighterclub.org">
ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:phositron
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/5/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

"ความหมายของอุบัติเหตุถึงขั้นจำหน่าย"รายละเอียด :

..อยากทราบความหมายของคำว่าอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุเสียหายถึงขั้นจำหน่ายครับ ว่าหมายความว่าอย่างไร..   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Praetorians
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/5/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :"ความหมายของอุบัติเหตุถึงขั้นจำหน่าย"

ก็ไม่ทราบแน่นอนเหมือนกันครับว่าทางการเขากำหนดว่ายังไงแน่ แต่ดูๆ แล้วก็คือเสียถึงขนาดซ่อมไม่ได้หรือไม่คุ้มจะซ่อมครับ เช่นฮ. ตกน้ำ (ระบบไฟฟ้าไปแน่นอน) หรือไม่ ก็เป็นพวกของเก่าที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกจนไม่ไหวแล้วจริงๆ แบบนั้นคงไม่คุ้มจะซ่อมอีก เลยจำหน่ายทิ้งให้ซาเล้งไปเลย แล้วทำเืรื่องซื้อใหม่เอาผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:icy_nominee
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/5/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :"ความหมายของอุบัติเหตุถึงขั้นจำหน่าย"

ปูเสื่อรอครับ ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:warlord
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/5/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :"ความหมายของอุบัติเหตุถึงขั้นจำหน่าย"

หมายความถึงอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถซ่อมคืนสภาพกลับมาทำการบินได้อย่างปลอดภัยอีก หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าซื้อใหม่ถูกกว่า ก็ทำเรื่องขออนุมัติตัดยอด(จำหน่าย)ออกจากยอดบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ของกองทัพไปครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:บุปผาชน
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/5/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :"ความหมายของอุบัติเหตุถึงขั้นจำหน่าย"

เคยเรียนผ่านมาเหมือนกันครับ เลยขอนำคำศัพท์และคำจำกัดความมาเผื่อแผ่ครับ

-ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Aircraft Accident หรือ อากาศยานอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอากาศยานโดยมิใช่เกิดการกระทำด้วยเจตนาของผู้ปฏิบัติการบินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อากาศยานหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย หรือบุคคลบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น Hull Loss ซึ่งอากาศยานเสียหายจนถึงขั้นจำหน่ายหรือไม่สามารถซ่อมให้คืนสู่สภาพเดิมได้ อากาศยานสูญหาย เป็นต้น Substantial Damage หมายถึง อากาศยานได้รับความเสียหายขั้นรุนแรงจนส่งผลถึงคุณลักษณะด้านการบิน แต่ก็ยังสามารถซ่อมแซมได้

-ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Aircraft Incident หรือ อากาศยานอุบัติการณ์ หมายถึง เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอากาศยานโดยมิใช่เกิดการกระทำด้วยเจตนาของผู้ปฏิบัติการบินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้อากาศยานเสียหายเล็กน้อย แต่ไม่เกิดการบาดเจ็บกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น เครื่องยนต์ดับแต่สามารถกลับลงสนามได้อย่างปลอดภัย

-ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Hazard หรือ อันตราย หมายถึง สิ่งที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะเกิดกับสิ่งของ ยกตัวอย่าง รอยร้าวในวัสดุของโครงสร้างเครื่องบิน ความไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะเกิดกับตัวมนุษย์ เช่น ปฏิบัติงานด้วยความประมาท ไม่ทำตามขั้นตอน เป็นต้น
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้