ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:phantom
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 8/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

วันพืชมงคล พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิดไหมครับรายละเอียด :

พอดีวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการ (เอกชนไม่หยุด) แต่พอดีบริษัทที่ผมทำงานอยู่ ดิวกับหน่วยงานราชการเลยได้หยุดกับเขาด้วย ก็เลยว่าง อยากไปเดินเล่น+ถ่ายรูป ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เลยอยากรู้ว่าจะเปิดไหมน่ะครับ

   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Tidthom
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 8/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันพืชมงคล พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิดไหมครับ

การเข้าชม
    - เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
    - ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าชมเป็นพิเศษ

ระเบียบการเข้าชม
    - เข้าชมได้ตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่เสียค่าเข้าชม
    - กรณีขอเข้าชมเป็นพิเศษ ให้ผู้ขอเข้าชมยื่น
รายงานขออนุญาตก่อนเข้าชม ๑ สัปดาห์ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะแจ้งให้ผู้ขอเข้าชมทราบ
(ติดต่อ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๘๕๓ ในเวลาราชการ)

จากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th/museum/index.html
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้