ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 17/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทยรายละเอียด :

เป็นแผ่นภาพข้อมูลของ บข.18 กองทัพอากาศไทย

ข้อมูลมาจาก

หนังสือ รวมเครื่องบิน F-5 ของ ท่านท้าวทองไหล, จากเว๊ป Thai-aviation และ หนังสือสมรภูมิ

ในส่วนของข้อมูลเครื่องที่สูญเสีย ยังมีข้อแตกต่าง ระหว่าง หนังสือของท่านท้าวทองไหล กับ สมรภูมิ บางเครื่อง

ในส่วนของชื่อนักบิน ผู้เสียชีวิต ยังมีข้อแตกต่างในเรื่องนามสกุล และ ยศ ระหว่างหนังสือของท่านท้าวทองไหล กับ สมรภูมิ ผมจึงใช้ ข้อมูลของท่านท้าวทองไหล กับ แผ่นภาพที่ 2 และ 3 และใช้ข้อมูลของ หนังสือ สมรภูมิ สำหรับแผ่นภาพที่ 4 - 7

แผ่นภาพทั้งหมด จึงไม่ยืนยันถึงความถูกต้อง 100% ซึ่งข้อมูลในส่วนไหน ผิดพลาด แจ้งได้ครับ...จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ...

 

    ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 1
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 2


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 3


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 4


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 5


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 6


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แผ่นที่ 7


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

จากแผ่นภาพ

ภาพ บข.18 ที่หาดูได้น้อยที่สุด จะเป็นหมายเลข 1314 และ 10333

บข.18 หรือ F-5A มีประจำการทั้งหมด 18 เครื่อง เกิดความสูญเสียถึงขั้นจำหน่าย จำนวน 14 เครื่อง หรือ 78 % และในจำนวนเครื่องที่สูญเสีย มีจำนวน 11 เครื่อง ที่สูญเสียพร้อมนักบิน หรือ 61 % ของจำนวนเครื่องทั้งหมด หรือเป็น 78 % ของจำนวนเครื่องที่สูญเสียทั้งหมด

เมื่อรวม บข.18 / บข.18 ก และ บ.ตข.18 ทั้งหมด 29 เครื่อง

มีความสูญเสียถึงขั้นจำหน่าย รวมทั้งหมด 20 เครื่อง หรือประมาณ 69 % และถึงขั้นสูญเสียชีวิตนักบิน รวม 14 เครื่อง หรือประมาณ 48 %

จึงเป็นที่มาของสมญานามว่า โลงศพบินได้....

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 9/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ลืมบอก...

แผ่นที่ 2 และที่ 3

แสดงความหมายถึงว่า ณ ปีนั้น ๆ มีประจำการ บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 จำนวนกี่เครื่องเท่านั้นนะครับ....และ ณ ปีนั้น ๆ อยู่ในฝูงบินอะไร...ไม่มีความหมายมากไปกว่านี้นะครับ...
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:onn40
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 10/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

หมายเลข 1314/69169
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:onn40
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 10/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

 ร.อ.ชาญชัย   มหากาญจนะ  นักบินฝูง.13  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกขณะเข้าร่วมการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ ประจำปี2511  ซึ่งหมู่บินของท่านคือหมู่บิน Lightning Red  นักบินประกอบไปด้วย ร.อ.สวนะ  พรเลิศ, ร.อ.ถนิจ   อังศุสิงห์, ร.อ.พนม  ถีรัสวาที  และตัวท่าน       ในวันที่ 6 ต.ค.2513 ท่านได้รับคำสั่งให้นำ บ.ข.18 หมายเลข 1313/69161 เข้าปฎิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลัง ผกค.บริเวณเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และถูก ผกค.ใช้อาวุธยิงต่อต้านจนทำให้บ.ตกและตัวท่านเสียชีวิต  นับเป็นนักบินF-5 ของไทยท่านแรกที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 10/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ขอขอบคุณ ท่าน onn40 ด้วยครับ...สำหรับภาพหาดูยากเหล่านี้ครับ...
728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:onn40
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 10/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ลืมไปนิด ในปี2519 นั้นฝูง.13 ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝูง.103  ดังนั้น 2เครื่องที่ตกในปีนี้ จึงยังมีหมายเลข 1333และ1302 อยู่ครับ


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:เด็กทะเล
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 10/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ป๋าจูเราผละจากน้ำขึ้นฟ้าแล้วครับ พี่น้องครับ ^_^


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:onn40
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 11/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

RUN!


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ท้าวทองไหล
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 11/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่จัดทำมาให้ได้ชมกันครับ..

สำหรับเครื่องบินบางเครื่องหมายเลขมันจะซ้ำกันครับ  อาทิ 1311 ,  1314 10302 เป็นต้น จะมีสองเครื่องครับ...เป็นเลขซ้ำ เพราะเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องที่ตกครับ...อย่างภาพที่พี่อสิ เอามาลงให้ชมนั้น จะเห็นว่า 1314 เป็นสีเงิน...และ 1314 อีกเครื่อง (F-5C) เป็นสีพราง ครับ.....ส่วน F-5 B  10302 หางแดง...ตกไป เราก็จัดหา มาเพิ่มจาก ทอ.มาเลเซีย เลยใช้หมายเลข 10302 และ 10303 ครับ....

เลยต้องดูเลขหางเป็นหลักด้วยครับ.....

ปล.สำหรับ รายชื่อนั้น...ผมตรวจสอบแก้ไขจากรายชื่อศิษย์การบิน ทอ. ในหนังสือ ๕๐ ปีโรงเรียนการบิน...แต่ก็มีญาติหรือเพื่อนของบางท่าน บอกไม่ได้สกดแบบนี้...สืบไปสืบมา ปรากฏว่า...บางท่านเปลี่ยนตัวสกด เปลี่ยนชื่อนามสกุล ก็มีครับ...

 

เพิ่มเติมครับ

สำหรับ RF-5 A อีกสองเครื่องที่มิได้ตกและไม่ได้อยู่พิพิธภัณฑ์ ทอ. นั้น ตอนนี้อยู่ที่ กองบิน ๒๓ เพียงแต่ไม่มีหัวกล้องถ่ายภาพ จึงถอดเอาหัวโดมแหลมมาใส่ครับ  
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:onn40
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 13/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

Lethal  Weapon #5


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 16/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แก้ไข แผ่นเพิ่มเติมข้อมูลจาก ท่านท้าวทองไหล ครับ..

บ.ตข.18
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 16/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

แก้ไข เครื่องหมายเลข กรณีตามความเห็นท่าน onn40


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 16/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

ภาพเพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 16/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

บข.18 ก


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 16/5/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :บข.18 / บข.18 ก / บ.ตข.18 กองทัพอากาศไทย

โอ๊ะ ขอโทษครับ...สับสน ไม่ใช่เครื่อง 70101 นะครับ..เป็นภาพ 1302 ทั้งหมดครับ...


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้