หน้าแรก    ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบคำถาม    เข้าสู่ระบบ      


การตรวจรับ T-50 TH ( บ.ขฝ.2)

โดยคุณ : nok เมื่อวันที่ : 23/12/2019 02:09:36

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RTAFpage/posts/1996131417083105

T-50TH เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยี และระบบการฝึกที่ทันสมัยที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง
ขั้นตอนการตรวจรับของกองทัพอากาศ ต้องมีความ ละเอียดและเป็นไปตามเอกสารการสั่งซื้อ จึงมีหลายขั้นตอน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ

 

การทดสอบเพื่อการตรวจรับ (Site Acceptance Test)
1. การทดสอบภาคพื้น (Site Acceptance Ground Test)
2. การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)
3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)
4. การทดสอบระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI)

ความคิดเห็นที่ 1


ขั้นตอนการตรวจรับ T-50TH

T-50TH เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยี และระบบการฝึกที่ทันสมัยที่ดีที่สุดแบบหนึ่งการตรวจรับจึงมีหลายขั้นตอน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ
และ เมื่อ T-50TH เดินทางถึงประเทศไทย กองทัพอากาศได้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจรับแล้วเสร็จโดยทำพิธีบรรจุเข้าประจำการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ในวันที่ 4 เมษายน 2561


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:06:05


ความคิดเห็นที่ 2


3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)

Flight Test #1

3.1 สมรรถนะการบิน (Flight Performance) การบินทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
3.2 คุณลักษณะการบิน (Flight Characteristics) การบินทดสอบคุณลักษณะการบังคับการบินและความปลอดภัย
3.3 ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องบิน (Air Vehicle Specification Requirements) เช่น ระบบเอวิออนิกส์, ระบบอาวุธ

 


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:08:07


ความคิดเห็นที่ 3


1. การทดสอบภาคพื้น (Site Acceptance Ground Test)

1.1 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Review) เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง
1.2 การตรวจสอบภายนอกเครื่องบิน (Exterior Inspection) เช่น สภาพสี, ล้อยาง, สันดาปท้ายเครื่องยนต์
1.3 การตรวจสอบภายในเครื่อง(Interior Inspection) เช่น ห้องนักบิน, อุปกรณ์เครื่องวัด
1.4 การตรวจสอบระบบการทำงานภาคพื้นของเครื่องบิน (Ground System check) เช่น ระบบสตาร์ท, กำลังไฟฟ้า
1.5 การทดสอบระบบฝึกจำลองทางยุทธวิธี (Embedded Tactical Training System Test) เช่น ระบบจำลองสถานการณ์, ระดับของข้าศึกสมมุติ
1.6 การตรวจสอบระบบการติดตั้งอาวุธ (Stores for carriage and Captive compatibility Testing) เช่น จรวดอากาศสู่อากาศ, จรวดอากาศสู่พื้น

 


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:06:33


ความคิดเห็นที่ 4


2. การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)

2.1 การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกและภายใน เช่น รอยแตก,บุบ,หลวม,รอยรั่ว

2.2 ตรวจสอบระบบภาคพื้น (Ground Systems Check )
• Battery Bus Systems Checks
• Secondary Ignition Engine Start
• Avionics Power Initialization
• Miscellaneous Aircraft System Checks
• Avionics BIT & DTRS Operation
• Override and Priority Function Operation
• SMS Test
• DMM Test
• ETTS Test
• A-A, A-G Master Mode Setup
• NVIS Check (Night)


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:07:27


ความคิดเห็นที่ 5


3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)

Flight Test #2

3.4 T-50TH 4 ลำ ทดสอบ Data-link, ETTS โดยสามารถจำลองเครื่องบินข้าศึก จำนวน 8 ลำ เพื่อจำลองสถานการณ์การฝึกบินที่เสมือนจริง
3.5 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่อากาศ ETTS A-A: WVR check (AIM-9s) + BVR check (AIM-120C) + AIFF Check 
3.6 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่พื้น ETTS A-G check (TGP w/GBU-12 + AGM-65G + GBU-38 + GP bomb + Training Bomb)

 


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:08:58


ความคิดเห็นที่ 6


4. การทดสอบระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI) 

- ระบบ ACMI สามารถบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลการบินไว้ได้ทั้งหมดลงแผ่น DTD Card ข้อมูลที่ได้ เช่น เส้นทางการบิน ท่าทางการบิน ความเร็ว ความสูง พิกัด นักบินสามารถดูผลการบินภายหลัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ ทั้งข้อมูลภาพ 2D, 3D และข้อมูลตัวเลข
- จำลองระบบอาวุธทั้งแบบ A/A และ A/G ได้เสมือนจริงและแจ้งผลการใช้อาวุธโดยมีสัญญาณ RTKN (Real Time Kill Notification) แจ้งผลการใช้อาวุธได้ทันที
- บอกตำแหน่งของเครื่องบิน โดยใช้ GPS การหาพิกัดอ้างอิงด้วยดาวเทียม ให้ความแม่นยำสูง
- Data Link ระหว่าง เครื่องบินกับเครื่องบิน และสถานีภาคพื้น

 

 
 


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:09:56


ความคิดเห็นที่ 7


https://www.facebook.com/rtafdailynews/photos/pcb.999675960208679/999675913542017/?type=3&theater
 


โดยคุณ nok เมื่อวันที่ 04/04/2018 17:14:17


ความคิดเห็นที่ 8


Thailand’s lead-in fighter trainer (LIFT) aircraft being procured from Korea Aerospace Industries (KAI) will be the first equipped with an Embedded Tactical Training System (ETTS).

คุณลักษณะ ETTS ของ T-100 ในโครงการ T-X ของ ทอ.สหรัฐ

EMBEDDED TACTICAL TRAINING SIMULATION

A comprehensive in-flight Embedded Tactical Training Simulation (ETTS) suite is a key feature of the T-100 and core element of the Integrated Training System (ITS).

ETTS enables the T-100 to offer the whole spectrum of simulated training functions in-flight and provides both students and instructors with the following on-board simulations:

  • A tactical scenario (digital map with threats and targets)
  • Presence of realistic Computer Generated Forces (friend and foe)
  • On-board sensors (such as multimode Fire Control Radar, targeting pod and active/passive electronic countermeasures)
  • Weapons, including specific symbology and delivery parameters
  • Live, Virtual, Constructive (LVC) enabled

ETTS functions can support Stand Alone (flying a single-ship mission) or Multi-Ship networked operations, with aircraft and simulators being networked via a dedicated Training Datalink to exchange Tactical Scenario data with other participants.

แปลจาก กูเกิ้ล

ชุดการจำลองการฝึกอบรมทางยุทธวิธี (ETTS) แบบฝังตัวในเที่ยวบินเป็นคุณลักษณะสำคัญของ T-100 และองค์ประกอบหลักของ Integrated Training System (ITS)

ETTS ช่วยให้ T-100 สามารถนำเสนอฟังก์ชั่นการฝึกอบรมจำลองทั้งหมดในเที่ยวบินและให้ทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนมีการจำลองบนกระดานต่อไปนี้:

สถานการณ์ยุทธวิธี (แผนที่ดิจิตอลที่มีภัยคุกคามและเป้าหมาย)
การมีอยู่จริงของกองกำลังสร้างคอมพิวเตอร์ (เพื่อนและศัตรู)
เซ็นเซอร์บนออนบอร์ด (เช่นเรดาร์ควบคุมไฟแบบมัลติ, การกำหนดเป้าหมายพ็อดและการตอบโต้อิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟ / แบบพาสซีฟ)
อาวุธรวมทั้งสัญลักษณ์เฉพาะและพารามิเตอร์การส่งมอบ
มีการใช้งาน Live, Virtual, Constructive (LVC)
ฟังก์ชั่น ETTS สามารถรองรับ Stand Alone (การบินภารกิจลำเดียว) หรือการทำงานแบบเครือข่ายแบบ Multi-Ship โดยเครื่องบินและเครื่องจำลองจะเชื่อมต่อผ่าน Datalink การฝึกอบรมเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ทางยุทธวิธีกับผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ

เป็นระบบจำลองการฝึก....ไม่ได้ หมายถึง ความสามารถยิง AIM-120C, GBU ได้จริง ใช่ไหมครับ ?

ตามหัวข้อทดสอบ

Flight Test #2

3.4 T-50TH 4 ลำ ทดสอบ Data-link, ETTS โดยสามารถจำลองเครื่องบินข้าศึก จำนวน 8 ลำ เพื่อจำลองสถานการณ์การฝึกบินที่เสมือนจริง
3.5 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่อากาศ ETTS A-A: WVR check (AIM-9s) + BVR check (AIM-120C) + AIFF Check 
3.6 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่พื้น ETTS A-G check (TGP w/GBU-12 + AGM-65G + GBU-38 + GP bomb + Training Bomb)

 

 

 

 

 

 

 

โดยคุณ juldas เมื่อวันที่ 05/04/2018 09:05:15


ความคิดเห็นที่ 9


ความจริงก้ชคือความจริงของที่เรานั้นต้องมี

เรานั้นก้ควรที่จะต้องมีเพราะว่าอะไรที่ทำให้

เรานั้นสดวกสบายขึ้นนั้นมันก้ต้องมีผลดีกับเรา

อยู่เเล้วแน่านอนว่าการที่กองทับนั้นได้อะไรใหม่ๆ

มากมันก้ย่อมที่จะส่งผลดีกับคนทั้งประเทศเพราะ

ว่าของพวกนี้มันไม่ได้มีไว้เพียงแค่ชีวิตคนเพียง

ชีวิตเดียวเพราะแบบนั้นเราเองใครที่จะดีใจที่

ประเทสเรานั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยคุณ Mona119 เมื่อวันที่ 23/12/2019 02:09:36