หน้าแรก    ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบคำถาม    เข้าสู่ระบบ      


เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทย

โดยคุณ : superboy เมื่อวันที่ : 23/05/2022 20:18:38

'กาลครั้งหนึ่งอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย ได้ผุดโครงการทันสมัยด้วยจิตใจห้าวหาญ มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อ'

บทความสุดท้ายประจำปีนี้ครับ บอกตามตรงว่าขี้เกียจเขียนมากเพราะงานยุ่งสุดๆ พอดีรับปากไว้แล้วไม่อยากเสียคำพูด เรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้วกันสักวันนะครับ

 

ลิงก์ต้นฉบับ -----> HTMS Khamronsin

 

ความคิดเห็นที่ 1


โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 กองทัพเรือได้ออกหนังสือเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน และอู่ต่อเรือต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ให้เสนอราคาและรายละเอียดสำหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ โดยมีคุณลักษณะโดยย่อดังนี้

1. ประเภท เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำหรือ ตกด. (Patrol Ship-ASW)

2. ภารกิจ ลาดตระเวนตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ เพื่อป้องกันเรือลำเลียงและคุ้มครองทรัพยากรของชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

3. ขีดความสามารถ

        3.1 ลาดตระเวนตรวจการณ์ทางพื้นน้ำและใต้น้ำ

        3.2 คุ้มกันเรือลำเลียงด้วยการป้องกัน ปราบปราม หยุดยั้ง หรือทำลายเรือดำน้ำ

        3.3 คุ้มครองทรัพยากรของชาติในทะเล

        3.4 สนับสนุนกำลังรบทางบกด้วยการทำลายเป้าหมายบนฝั่งในระยะใกล้

        3.5 ป้องกันตนเองได้จากภัยคุกคามทางผิวน้ำ ใต้น้ำ และทางอากาศ

        3.6 วางทุ่นระเบิดทางรับได้

        3.7 ป้องกันการแทรกซึมทางทะเล

        3.8 ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล

        3.9 ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4. ขนาดและความเร็ว

        4.1 ความยาวตลอดลำระหว่าง 55-65 เมตร

        4.2 ระวางขับน้ำปรกติระหว่าง 450-550 ตัน

        4.3 ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 25 นอต

        4.4 ระยะปฏิบัติการณ์ด้วยความเร็วเดินทางไม่น้อย 2,500 ไมล์ เมื่อระวางขับน้ำเต็มที่

5. ตัวเรือ

        5.1 ตัวเรือเป็นเหล็ก เก๋งสะพานเดินเรือเป็นอลูมีเนียมอัลลอยด์

        5.2 เป็นเรือแบบที่เคยใช้ได้ผลดีมาแล้ว (Well-Proven) หรือดัดแปลงน้อยที่สุดจากเรือแบบที่เคยใช้ได้ผลดีมาแล้ว การดัดแปลงนี้อนุญาตเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความยาวเรือไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

        5.3 สามารถปฏิบัติภารกิจในทะเลไม่น้อยกว่าระดับ 4

        5.4 มีมาตรฐานการสร้าง การออกแบบ วัสดุ ฝีมือ และอุปกรณ์ทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

        5.5 เป็นเรือที่มีการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดเสียงใต้น้ำน้อยที่สุด

ลักษณะของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยเริ่มต้นโครงการในปีงบประมาณ 2530 ดังนี้

        โครงการส่วนที่ 1 เป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์รวมทั้งแบบเรือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างเรือ รวมทั้งจัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อควบคุม แนะนำ และตรวจงานสร้างเรือ ทดสอบและทดลองเรือจนเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์จำนวน 1 ลำ

        โครงการส่วนที่ ว่าจ้างสร้างเรือจำนวน 2 ลำ

        บริษัทอิตัลไทย มารีนจำกัด ได้ติดต่อกับบริษัทวอสเปอร์ ธอร์นิครอพท์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นอู่เรือที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเรือ และเคยต่อเรือผิวน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กให้กับกองทัพเรือแห่งราชนาวีอังกฤษและบรรดามิตรประเทศมาแล้วมากมาย โดยเลือกแบบเรือในชั้น Province Class ซึ่งมีความยาว 56.7 เมตร และนำมาดัดแปลงยืดเฉพาะความยาวไปอีก 9 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้ความยาวตลอดลำใหม่เป็น 62 เมตร

                                                 

        เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเลือกแบบเรือในชั้น Province Class มาเสนอให้กับกองทัพเรือ เนื่องมาจากบริษัทวอสเปอร์ได้เคยต่อเรือชุดนี้ให้กับกองทัพเรือโอมานมาแล้ว 4 ลำ โดยมีมาตรฐานการออกแบบและการสร้าง รวมทั้งการตรวจงานภายใต้การควบคุมของราชนาวีอังกฤษ เพื่อใช้ในภารกิจคุ้มครองเส้นทางลำเลียงน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ มีความเร็วสูงและมีสมรรถนะดีเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทวอสเปอร์เป็นอันมาก อีกทั้งได้เคยพิสูจน์ตัวเองในการทดสอบทางทะเล โดยการวิ่งฝ่าคลื่นลมในสภาพระดับ 7 มาแล้ว (ความสูงของคลื่นเฉลี่ยประมาณ 8 เมตร) เป็นเวลา 9 วันโดยไม่มีอันตรายใดๆ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและแข็งแกร่งกับตัวเรือมากขึ้น บริษัทได้ตกลงกับบริษัทวอสเปอร์ให้ออกแบบโครงสร้างตัวเรือใหม่ทั้งหมดตามกฎของลอยด์ และให้สถาบันลอยด์แห่งอังกฤษตรวจรับรองแบบโครงสร้างใหม่นี้ทั้งหมดด้วย

        บริษัทได้ยื่นซองประกวด ราคา และรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 และได้รับให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 2 รายการ ได้มีการเจรจาทางด้านรายละเอียดและเทคนิคอื่นๆ ต่อมาอีกเป็นเวลา 7 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆ ใกล้เคียงความต้องการกองทัพเรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในที่สุดได้มีการลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับในวันที่ 24 กันยายน 2530 โดยพลเรือเอกธาดา ดิษฐบรรจง ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี

        หลังการเซ็นสัญญาบริษัทอิตัลไทย มารีนโดยความร่วมมือจากบริษัทวอสเปอร์ ธอร์นิครอพท์ เริ่มวางแผนงานพร้อมทั้งเตรียมการด้านวิศวกรรม ทั้งด้านการต่อเรือและการสั่งของโดยละเอียด จากนั้นจึงเริ่มต้นโครงการที่ 1 โดยการประกอบสร้างเรือลำที่ 1 ที่กรมอู่ทหารเรือ พร้อมๆ กับเรื่องต้นโครงการที่ 2 โดยการประกอบสร้างเรือลำที่ 2 ที่อู่ต่อเรือของตัวเอง ดังนั้นตามแผนเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำทั้ง 2 ลำจะแล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกัน

        การสร้างเรือที่อิตัลไทยเริ่มต้นปลายเดือนมีนาคม 2531 ควบคู่ไปกับการสร้างเรือที่กรมอู่ทหารเรือ ชิ้นส่วนแรกซึ่งมีน้ำหนัก 20 ตันสร้างแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม การดำเนินงานได้ดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดี และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยตลอด ทำการปิดดาดฟ้าภายหลังที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย เครื่องหางเสือ ทำการติดตั้งเพลาใบจักร ทำการติดตั้งเก๋งสะพานเรือรวมทั้งเสากระโดง และพร้อมที่จะปล่อยเรือลงในภายในเดือนกรกฎาคม 2534 การก่อสร้างเรือลำนี้ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมทั้งการทดสอบและปรับแต่งอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 18 เดือน โดยบริษัทมีแผนจะส่งให้กองทัพเรือได้ในเดือนมกราคม 2534

                                      

        เรือตรวจการณ์ที่กรมอู่ทหารเรือสร้างใช้ชื่อว่าเรือหลวงล่องลม หรือ HTMS Longlom วันที่ 8 สิงหาคม 2532 กองทัพเรือได้เชิญคุณชนิดา กมลนาวิน ภรรยารองผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ถัดมาไม่กี่วันคือวันที่ 15 สิงหาคม 2532 เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำลำที่สองชื่อเรือหลวงคำรณสินธุ หรือ HTMS Khamronsin ได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำโดย นอ.หญิงวัชรินทร์ นาคะเทศ ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธาน ส่วนเรือตรวจการลำที่สามกำลังดำเนินการที่อู่ต่อเรืออิตัลไทย มีความคืบหน้าค่อนข้างมากกำหนดให้ชื่อเรือหลวงทยานชล หรือ HTMS Thayanchon สามารถทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 7 ธันวาคม 2532 (ต้องใช้คำว่าเร็วฟ้าผ่าความเห็นส่วนตัวผู้เขียน)

เหตุการณ์หลังจากนั้น

        บทความช่วงแรกทั้งหมดผู้เขียนนำมาจากนิตยสารสงคราม หรือ ALL WARFARE ปี 2532 จริงอยู่ว่าเป็นข้อมูลเปิดเผยทว่าในชีวิตไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะฉะนั้นจะขออ้างอิงจากนิตยสารสงครามเป็นหลัก รวมทั้งอยากขอร้องผู้ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพรต่อว่า กรุณาลงเครดิตให้ตรงเจ้าของที่แท้จริงด้วย…ขอบคุณครับ

        เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำทั้ง 3 ลำเข้าประจำการในปี 2535-2536  ตามแผนการบริษัทจะส่งมอบลำแรกให้กองทัพเรือต้นปี 2534 ซึ่งดูเหมือนว่าล่าช้าไปประมาณ 1 ปีกว่า ขณะที่พิธีปล่อยเรือล่าช้าแค่เพียง 1 เดือนเท่านั้น ผู้เขียนไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังว่าติดปัญหาตรงไหน และการส่งมอบกับการเข้าประจำการต้องทำอะไรก่อนหรือไม่ ทว่าเมื่อลองเปรียบเทียบกับโครงการอื่นโดยเฉพาะในปัจจุบัน ไม่ถือว่าล่าช้ามากอยู่ในระดับค่อนข้างใช้ได้ ผู้อ่านต้องไม่ลืมประเด็นสำคัญในโครงการนี้ว่า เรือหลวงคำรณสินธุเป็นเรือติดโซนาร์ตรวจจับเรือดำน้ำลำแรกที่สร้างในไทย เรือหลวงคำรณสินธุเป็นเรือติดปืนใหญ่อัตโนมัติ 76/62 มม.ลำแรกที่สร้างในไทย และเรือหลวงคำรณสินธุเป็นเรือติดระบบอำนวยการรบลำแรกที่สร้างในไทย

                                        

       ชมภาพนางเอกในบทความนี้กันสักนิด เรือหลวงคำรณสินธุซึ่งเปลี่ยนมาใช้หมายเลข 531 ในภายหลัง ระวางขับน้ำปกติ 475 ตัน ยาว 62 เมตร กว้าง 8.22 เมตร กินน้ำลึกสุด 4.5 เมตร ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต ความเร็วสูงสุด 25 นอต ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,850 ไมล์ กำลังพลประจำเรือ 58 นาย ติดปืนใหญ่ 76/62 มม.1 กระบอกที่หัวเรือ ปืนกล 30 มม.แท่นคู่ 1 กระบอกท้ายเรือบนดาดฟ้าชั้นสอง ปืนกลขนาด 12.7 มม.จำนวน 4 กระบอก แท่นยิงตอร์ปิโดแบบแฝดสามจำนวน 2 แท่น แท่นยิงระเบิดลึกจำนวน 2 แท่น รางปล่อยระเบิดลึกจำนวน 1 ราง รวมทั้งรางปล่อยทุ่นระเบิดอีก 2 ราง

        เรือทั้ง 3 ลำติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Plessey AWS-4 ระยะตรวจจับไกลสุด 110 กิโลเมตร ใช้ระบบอำนวยการรบ NAUTIS-P เรดาร์ควบคุมการยิง Sea Archer 1A Mod 2s เป็นเรดาร์ควบคุมการยิงรุ่นส่งออกปรับปรุงจากรุ่น GSA.8 ที่มีใช้งานบนเรือฟริเกตชั้น Type22 กับ Type23 ของราชนาวีอังกฤษ มีเรดาร์เดินเรืออีก 2 ตัว (ติดเพิ่มเติมในภายหลัง 1 ตัว) จะเห็นได้ว่าเรือหลวงคำรณสินธุและพี่น้องอีกสองลำ มีเรดาร์รวมทั้งอาวุธอันทรงประสิทธิภาพในยุคนั้น ที่น่าสังเกตก็คือทั้งเรือ เรดาร์ แท่นยิงตอร์ปิโด และระบบอำนวยการรบยกมาจากอังกฤษ ส่วนโซนาร์ตรวจจับเรือดำน้ำมาจากเยอรมัน เพราะต้องการใช้รุ่น DSQS-21C ของ Atlas ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานกองทัพเรือไทย

                                       

             เรามาชมสองพี่สาวของเรือหลวงคำรณสินธุกันต่อ ภาพใหญ่คือเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถีชั้น Nyayo ของเคนยา ติดจรวดต่อสู้เรือรบออโตแมทจากอิตาลีได้มากสุด 8 นัด (ในภาพไม่มีนะครับ) เข้าประจำการปี 2531 ก่อนหน้าเรือเรา 4 ปี ส่วนลำบนซ้ายเป็นเรือชั้น Dhofar แห่งกองทัพเรือโอมาน หรือเรือชั้น Province Class แบบดั้งเดิม ติดจรวดต่อสู้เรือรบเอ็กโซเซ่ต์จากฝรั่งเศสได้มากสุด 8 นัด เข้าประจำการปี 2525 ก่อนหน้าเรือเราถึง 10 ปี และภาพบนขวาคือเรือหลวงทยานชลของเรา ดูอวบอั๋นบวมน้ำมากขึ้น มีความทันสมัยมากขึ้น มีปล่องควันขนาดใหญ่กลางลำ ทว่าทรวดทรงองค์เอวไม่ต่างไปจากพี่น้องเลย

             จำคุณสมบัติที่กองทัพเรือกำหนดได้ไหมครับ เรือที่เข้าร่วมชิงชัยโครงการเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ต้องเป็นเรือที่มีการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่จะทำให้เกิดเสียงใต้น้ำน้อยที่สุด นี่คือการปรับปรุงโครงสร้างตัวเรือใหม่หมดตามกฎของลอยด์ และให้สถาบันลอยด์แห่งอังกฤษตรวจรับรองแบบโครงสร้างใหม่ แต่อย่างที่รู้ว่าแบบเรือไม่ได้เกิดมาเพื่อภารกิจปราบเรือดำน้ำ ถึงมีการปรับปรุงจนหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดินค่อนข้างมากก็ตาม แต่ยังห่างไกลเรือรบที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจปราบเรือดำน้ำโดยตรง ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะมากเพียงพอกับความต้องการ

             คำถามตามมาก็คือ…มีประเทศอื่นใช้เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ แปลงร่างจากเรือตรวจการณ์หรือเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถีแบบประเทศไทยไหม คำตอบคือมีแน่นอนในยุคสมัยใกล้เคียงกัน ช่วงนั้นหลายๆ ประเทศขนาดกองทัพเรือค่อนข้างเล็ก เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่มีเงินซื้อเรือลำใหญ่ ต้องใช้การปรับปรุงเรือไม่แตกต่างไปจากเรา ยกตัวอย่างก็คือเรือตรวจการณ์ชั้น Fearless ของสิงคโปร์จำนวน 6 ลำจาก 12 ลำ ติดโซนาร์หัวเรือและตอร์ปิโดเบาแฝดสามเหมือนเรือเรา ส่วนเรือคอร์เวตชั้น Victory ซึ่งใช้แบบเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถีจากเยอรมัน มีโซนาร์ลากท้ายกับตอร์ปิโดเบาแฝดสามสุดแสนทันสมัย

                                  

        ภาพนี้คือเรือตรวจการณ์ชั้น Fearless ซึ่งสิงคโปร์ออกแบบเองและสร้างเอง ระวางขับน้ำ 500 ตัน ยาว 55 เมตร กว้าง 8.6 เมตร ติดโซนาร์หัวเรือกับแท่นยิงตอร์ปิโดเบาแฝดสาม หัวเรือเป็นปืนใหญ่ขนาด 76/62 มม.ท้ายเรือมีแท่นยิงจรวดต่อสู้อากาศยานระยะประชิดแฝดสอง หน้าตาเหมือนเรือตรวจการณ์มีท่อระบายความร้อนข้างตัวเรือ การเก็บเสียงใต้น้ำคิดว่าไม่น่าดีกว่าเรือของเรา ปัจจุบันเรือชั้นนี้ซึ่งเข้าประจำการหลังเรือเรา 3 ปีปลดประจำการหมดแล้ว เรือชั้น Victory ทุกลำก็ถอดแท่นยิงตอร์ปิโดเบาออกแล้ว เพราะสิงคโปร์มีเรือฟริเกตทันสมัยติดโซนาร์ลากท้าย 6 ลำเข้ามาทำหน้าที่แทน

                                       

         กลับมาที่กองเรือยุทธการราชนาวีไทยกันต่อ ในปี 2532 กองเรือปราบเรือดำน้ำมีจำนวนเรือเท่าในภาพ เหลือเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำจากยุคสงครามโลกจำนวน 5 ลำ กองทัพเรือตั้งใจสร้างเรือใหม่เข้ามาทดแทนจำนวน 3 ลำ ถ้าดูจากปริมาณจะเห็นว่าลดน้อยลง ถ้านับยอดรวมก่อนเหตุการณ์กบฎแมนฮัตตันจะมีมากถึง 8 ลำ แต่ต้องไม่ลืมว่าเราได้เรือคอร์เวตเพิ่มเข้ามาถึง 4 ลำ ประกอบไปด้วยเรือชั้นเรือหลวงตาปีระวางขับน้ำ 885 ตันจำนวน 2 ลำ เรือชั้นเรือหลวงรัตนโกสินร์ระวางขับน้ำ 840 ตันจำนวน 2 ลำ เมื่อรวมของใหม่อีก 3 ลำเท่ากับ 7 ลำใกล้เคียงกับของเดิม ฉะนั้นแล้วกองเรือปราบเรือดำน้ำไม่ได้เล็กลงจากยุคก่อนปี 2500 ให้บังเอิญแผนภาพของท่านจูดาสนี้มีอายุสั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

        เนื่องมาจากกองทัพเรือได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ให้ซื้อเรือรบจากต่างประเทศจำนวนมากเข้าประจำการ รวมทั้งเครื่องบินขับไล่โจมตีมือสองอีก 2 ฝูงบิน ครั้นถึงเดือนมีนาคม 2435 มีการปรับปรุงโครงสร้างกองเรือยุทธการใหม่ กองเรือปราบเรือดำน้ำเปลี่ยนชื่อเป็นกองเรือฟริเกตที่ 1 เพิ่มกองเรือฟริเกตที่ 2 เพื่อประจำการเรือฟริเกตจากประเทศจีนจำนวน 6 ลำ เพิ่มกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อประจำการเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จากสเปน เมื่อเรือหลวงคำรณสินธุเข้าประจำการในอีก 4 เดือนถัดมา จึงได้สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 ทั้งที่ตัวเองไม่ใกล้เคียงเรือฟริเกตสักนิด

 

โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 08:50:59


ความคิดเห็นที่ 2


เหตุการณ์ต่อจากนี้

          การสร้างเรือชั้นเรือหลวงคำรณสินธุถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญ เพราะเป็นแบบเรือรุ่นใหม่มีความสลับซับซ้อน ติดตั้งอาวุธและเรดาร์ทันสมัยพร้อมใช้งาน รวมทั้งใช้วิธีสร้างเรือแบบ Block Technology ทำให้ลดระยะเวลาในการสร้างเรือ มีความสะดวกสบายกว่าเดิม ผลงานมีคุณภาพมากกว่าเดิม แต่ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างเรือมากกว่าเดิม ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบุคลการในการสร้างเรือมากกว่าเดิม ต้องมีการควบคุมการจัดการและบริหาร การควบคุมคุณภาพ และข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด การสร้างเรือจึงจะเป็นผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในภายหลัง

          ปี 2525-2535 เป็นยุคเรืองรองการสร้างเรือในประเทศไทย มีการสร้างเรือยกพลขนาดใหญ่ระวางขับน้ำ 3,000 ตันจำนวน 2 ลำ สร้างเรือตรวจการณ์ชั้นเรือหลวงสัตหีบความยาว 50 เมตรจำนวน 6 ลำ สร้างเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชั้นเรือหลวงคำรณสินธุอีก 3 ลำ จากนั้นเว้นระยะไปอีก 8 ปีถึงได้มีการสร้างเรือตรวจการณ์ชั้นเรือหลวงหัวหินอีก 3 ลำ โดยใช้แบบเรือบริษัทวอสเปอร์มาปรับปรุงให้เหมาะสม กรมอู่ทหารเรือเป็นคนออกแบบโดยได้รับคำแนะนำจากวิศวกรบริษัทวอสเปอร์ แต่ทว่าหลังจากนั้นเราหักเลี้ยวไปทิศทางอื่น ไม่มีการสร้างเรือตรวจการณ์ความยาว 60 เมตรเพิ่มเติม ละทิ้งความรู้ความสามารถทั้งหมดลอยสู่ท้องทะเล กระทั่ง 3 ปีที่ผ่านมามีการสร้างเรือหลวงแหลมสิงห์ความยาว 58 เมตรเพิ่มเติม 1 ลำ

                                   

        ในภาพเป็นพิธีขึ้นระวางประจำการเรือตรวจการณ์ชั้นเรือหลวงสัตหีบจำนวน 4 ลำ ประกอบไปด้วยเรือหลวงตากใบ เรือหลวงกันตรัง เรือหลวงเทพา และเรือหลวงท้ายเหมือง ซึ่งเป็น 4 ลำสุดท้ายของเรือสร้างโดยบริษัทอิตัลไทย มารีน ภาพแบบนี้หาดูในยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นเรือตรวจการณ์ความยาว 25-35 เมตรยังมีให้เห็นเป็นกระษัย จากภาพจะเห็นว่าเรือติดอาวุธปืนรุ่นเก่าที่ซ่อมคืนสภาพ ทำการเล็งยิงด้วยสายตา บังคับทิศทางด้วยสองมือ ราคาเรือจึงไม่แพงสั่งซื้อรวดเดียว 6 ลำได้ทันที ครั้นนำมาติดอาวุธทันสมัยพร้อมระบบควบคุมการยิง ก็เกิดเหตุการณ์คดีพลิกขึ้นมากะทันหัน

                                            

        หลังเข้าประจำการปี 2527 กับ 2529 เมื่อถึงปี 2532 เรือหลวงคลองใหญ่กับเรือหลวงตากใบได้รับการปรับปรุง โดยการติดตั้งปืนใหญ่ 76/62 มม.ปืนกล 40/70 มม.และระบบควบคุมการยิง NA-18 จากอิตาลี คำถามมีอยู่ว่าทำไมปรับปรุงแค่เพียง 2 ลำ คำตอบก็คือราคาปรับปรุงเรือแพงกว่าราคาสร้างเรือทั้งลำ โดยเฉพาะปืนใหญ่ 76/62 มม.นี่แพงเลือดสาด ปัจจุบันมีขายแต่รุ่น Super Rapid คราวนี้ยิ่งแพงไปใหญ่ เรือหลวงคำรณสินธุจึงไม่ใช่แค่เพียงเรือตรวจการณ์ที่ดีที่สุด ติดอาวุธและเรดาร์ทันสมัยที่สุด ใช้วิธีการสร้างเรือรุ่นใหม่ล่าสุด แต่ยังเป็นเรือตรวจการณ์ราคาแพงที่สุดอีกหนึ่งตำแหน่ง

        ทางบ้านส่งโทรเลขมาสอบถามว่า การสร้างเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำยังเหมาะสมหรือไม่ และยังมีความจำเป็นอยู่อีกหรือไม่ เรื่องความจำเป็นผู้เขียนคิดว่ามีดีกว่าไม่มี แต่เรื่องสร้างเรือใหม่ผู้เขียนไม่เห็นด้วย เพราะเรือมีขนาดเล็กเกินไป ออกทะเลลึกไม่ไหว ทำงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำได้ก็จริง แต่ไม่มีลานจอดและไม่มีระบบดาต้าลิงก์กับอากาศยาน ที่สำคัญเรือดำน้ำทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม อย่าลืมนะครับว่าเราสร้างเรือลำนี้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตอนนั้นเรายังไม่มีรถไฟฟ้ามีแต่ถนนดินลูกรัง ปัจจุบันเรามีรถไฟฟ้าคู่ถนนดินลูกรังแล้ว เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแล้ว

        มาลองคิดราคาแบบมั่วๆ กันดูสักหน่อย เรือหลวงแหลมสิงห์ราคาเรือเปล่า 700 ล้านบาท ราคารวมปืนใหญ่ 76/62 มม.มือสอง ปืนกล DSM-30MR และระบบควบคุมการยิงเท่ากับ 1,200 ล้านบาท (700+500=1,200) ถ้าติดปืนใหญ่ 76/62 Super Rapid ในฝันของมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลาย จะมีราคาสยองขวัญวันพระใหญ่มากไปกว่านี้

                                     

        สมมุติว่านำเรือชั้นเรือหลวงแหลมสิงห์มาติดโซนาร์หัวเรือ ขนาดไม่ใหญ่นักราคา 10 ล้านเหรียญไม่น่ามีถูกกว่านี้ ติดแท่นยิงตอร์ปิโดเบาและอุปกรณ์ 2 แท่นตีว่า 6 ล้านเหรียญ หาชุดคิทแปลงตอร์ปิโดเบาปราบเรือดำน้ำรุ่น Mk46 เป็นรุ่น Mk54 นัดละ 1.5 ล้านเหรียญ จำนวน 6 นัดรวมเท่ากับ 9 ล้านเหรียญ ติดระบบเป้าลวง V-Canto 24 นัด นัดละ 6.56 ล้านบาทรวมเท่ากับ 158 ล้านบาท ต้องติดแท่นยิงและอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมตีกว่า 120 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจะมีราคา1,200+300+180+270+158+120=2,228 ล้านบาทต่อลำ ถ้ายังไม่จัดหาลูกตอร์ปิโดกับเป้าลวงอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทต่อลำ

        เรือ 3 ลำเท่ากับ 5,400 ล้านบาทแพงจับใจ ไม่นับรวมการแก้ไขแบบเรือให้มีความเงียบกว่าเดิม ซึ่งว่ากันตรงๆ ขนาดเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชั้น River ยังทำไม่ได้ ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยกับแผนนี้แบบออกหน้า แต่ทว่า…แต่ทว่า ถ้าเป็นเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำราคาประหยัด อันนี้ผู้เขียนเห็นด้วยสมควรมีเผื่อเหลือเผื่อขาด ติดโซนาร์เรือหาปลาราคาไม่เกิน 2 ล้านเหรียญ กับจรวดปราบเรือดำน้ำไม่นำวิถี รวมทั้งรางปล่อยระเบิดลึกท้ายเรือเป็นท่าไม้ตาย อยากประหยัดกว่าเดิมไม่ต้องติดปืนใหญ่ 76/62 มม. ตัดความต้องการระดมยิงฝั่งให้เรือลำอื่นทำแทน ราคาเรือจะลดลงมาอยู่ในระดับสามารถแตะต้องได้

                              

        นี่เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น ในภาพคือเรือตรวจการณ์ชั้น P1200 ของตุรกี ราคาในปี 2547 อยู่ที่ลำละ 840 ล้านบาท ไทยแลนด์ซื้อแบบเรือมาสร้างเองใช้ระบบอำนวยการรบกับโซนาร์ตามเขาก็ได้ ปืนกล 40 มม.แท่นคู่ถ้าแพงเกินไปซื้อ Bofors 40 มม. Mk4 แท่นเดี่ยวมาใช้งานแทนก็ได้ สามารถยิงกระสุน 3P ตี่ต่อเป้าหมายพื้นน้ำและบนอากาศได้ดีกว่าเดิม ปืนรองใช้ 20 มม.กระบอกละ 10 กว่าล้านบาทประหยัดดี ส่วนปืนกล 12.7 มม.แล้วแต่สะดวกเลย ท้ายเรือมีรางปล่อยระเบิดลึกกับจรวดปราบเรือดำน้ำ Rocketsan ระยะยิง 2 กิโลเมตร ใช้ตรวจการณ์เป็นงานหลักปราบเรือดำน้ำเป็นงานรอง

        ราคาเรือแพงสุดน่าจะประมาณ 1,000-1,100 ล้านบาท ได้อาวุธใหม่หมดไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการซ่อมแซมก่อนเวลา เริ่มต้นโครงการในปี 2563 กำหนดให้สร้างเฟสละ 3 ลำใช้เวลา 3 ปี เฟสแรกนำมาทดแทนเรือชั้นเรือหลวงสัตหีบที่ไม่ได้รับการปรับปรุง เฟสสองในปี 2566 นำมาทดแทนเรือชั้นเรือหลวงสัตหีบที่ได้รับการปรับปรุง อาวุธปืน 76/62 เอาไปทำอะไหล่ให้กับเรือลำอื่น ส่วนเฟสสามในปี 2569 นำมาทดแทนเรือชั้นเรือหลวงหัวหิน ถ้าเรือเก่ายังใหม่อยู่อาจโอนไปสังกัดตำรวจน้ำ กรมประมง กรมเจ้าท่า หรือแบ่งเรือมาสนับสนุนการกวาดทุ่นระเบิดโดยใช้ Mission Module ตามความเหมาะสม  

        และเฟสสี่ในปี 2572 นำมาทดแทนเรือชั้นเรือหลวงคำรณสินธุ สร้างแล้วเสร็จทั้ง 3 ลำในปี 2575 ตอนนั้นเรือมีอายุ 40 ปีพอดิบพอดี สมควรกับเวลาแล้วเธอควรพักผ่อนได้แล้ว เราจะมีเรือตรวจการณ์รุ่นใหม่ถึง 12 ลำหน้าตาเหมือนกัน (เฟสห้าแล้วแต่กองทัพเรือเลยครับ) โดยไม่จำเป็นต้องใช้เรือและอาวุธตามใจผู้เขียน แต่ให้ทำเป็นเฟสๆ โดยใช้แบบเรือเดียวกัน กำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน ระบุว่าสร้างภายในประเทศเท่านั้น ที่เหลือให้เอกชนจัดการเหมือนโครงการเรือหลวงคำรณสินธุ

        แม้ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ใช้เรือฟริเกตกับเฮลิคอปเตอร์ที่ออกแบบมาโดยตรงดีที่สุด ให้บังเอิญเรือตรวจการณ์ความยาว 50 เมตรของเราชราภาพเต็มที แค่เพิ่มระบบปราบเรือดำน้ำราคาประหยัดเข้ามาไม่น่ามีปัญหา จะใช้ RBU-1200 กับโซนาร์รุ่นสงครามโลกของรัสเซียก็ได้ หรือรุ่นก๊อปปี้จากจีนที่เราซื้อเรือรบจากเขาเกิน 10 ลำแล้วก็ได้ นำมาใช้งานพื้นที่ใกล้ฝั่ง เขตน้ำตื้น หรือตามท่าเรือ เพื่อกดดันและหรือขับไล่ให้เรือดำน้ำข้าศึกทำภารกิจไม่สำเร็จ

        เรือหลวงคำรณสินธุเป็นโครงการที่ดีมากในปี 2530 เสียดายว่าเราไม่ได้สานต่อให้เป็นเรือคอร์เวตความยาว 80 เมตร ระวางขับน้ำ 1,500 ตันมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำนองนี้ ความรู้ความชำนาญของทีมงานสร้างเรือรางเลือนไปตามเวลา ดูจากหน้าเสื่อกว่าจะเริ่มต้นได้ใหม่ก็คงอีกนาน ตามอ่านกันต่อในบทความหน้า…สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อ่านทุกท่านครับ J

                     -------------------------------------------------------

อ้างอิงจาก

            นิตยสารสงคราม หรือ ALL WARFARE ฉบับที่ 282 400 411 และ 416

           เฟซบุ๊คนิตยาสารสงคราม สมรภูมิ แทงโก้ และอื่นๆ ทางการรถไฟและการทหาร

           เฟซบุ๊คเรือหลวงคำรณสินธุ

           วารสารกรมอูทหารเรือประจำปี 2551 ฉบับที่ 1

http://thaidefense-news.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

http://thaiseafarer.com/navalforces/fs533.php

http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2638715

https://www.flickr.com/photos/davids_world_2011/37821002714

https://www.italthaimarine.com/th/product/21906/htms-khamronsin-htms-thayanchon

https://s1045.photobucket.com/user/NyeNAVA/library/532-HTMS%20Thayanchon?page=1

http://vitampic.pw/khamronsin.html

http://www.mdc.idv.tw/mdc/navy/othernavy/thailand-corvette.htm

http://www.marsun.co.th

https://www.mindef.gov.sg

https://web.facebook.com/singaporenavy/

https://turkishnavy.net/patrol-craft/tuzla-class/

https://thaimilitary.blogspot.com/2017/06/navies-of-landlocked-countries.html

 

โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 08:53:54


ความคิดเห็นที่ 3


ขอบคุณครับ......ท่านบอย...                         จากแฟนเพลงกางเกงขาก้วย

ท่านจำปืนเรือตรวจการเกาหลีเหนือได้ไหม?  ไม่ทราบว่าใช้ AK 603 หรือ AK306 ครับท่าน.....ในการจมเรือ ตรวจการเกาหลีใต้ ที่ใช้ปืน MK40 ของโบฟอร์ส  (ใครใจถึงกว่า  ตัดสินใจซัดก่อนก็ชนะไป ไม่ได้อยู่ที่ปืนแล้วนะครับ)

ผมว่าเลือกตระกลู  AK น่าจะประหยัดกว่านะท่าน  ทั้งราคาปืนและลูกปืน  เพราะถึงเวลาต้องเรียนแบบพม่าแล้วละครับยุกค์ นี้  (รู้สึกเราตามหลังพม่าอยู่ 10 ปี แล้วนะท่าน) 

 

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 10:14:32


ความคิดเห็นที่ 4


เรือตรวจการณ์ปืนของพม่าเฟสท้ายๆ ก็ติด 40 มม.ครับท่าน airy (เฟสแรกติด 30 มม.เดี่ยวจากอินเดีย ซึ่งเอาปืนรถหุ้มเกราะมาใช้) ใส่ป้อมปืนใหม่ข้างในเหมือนเรือต.99 ของเรานี่แหละ ฉะนั้นเพื่อความทัดเทียมผมใช้ปืนรุ่นเดียวกัน ดวลกันนัดต่อนัดไปเลยประหนึ่งคุณคือโคบาล ส่วน ak630 ติดบนเรือตรวจการณ์อาวุธนำวิถีไว้ยิงเครื่องบิน ถ้าเขาจะซัดเราจริงๆ เอาของหนักไม่ดีกว่าเหรอ แต่ผมว่ายังไงทร.ไทยก็เลือก 76/62 อยู่ ไว้ยิงถล่มชายฝั่งครับ ฮ่าฮ่า
โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 10:50:05


ความคิดเห็นที่ 5


ลืมใส่ภาพ


โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 10:50:48


ความคิดเห็นที่ 6


ปืน 76 ปืน ปืน"สามนิ้ว" นี่นะ.. ควักออกมาเมื่อไร  ก็อายชาวบ้านนะท่าน....มันไม่สมชายชาตรี  ชาติทหาร ร.ด. .....งงงง.....   5555 ....... 

 

.........ลูกกระสุนมันแพงมากนะท่าน...ตอนนี้นัดละสามหมื่นแล้วมั่ง.....เอาไปยิงชายฝั่งนี่  อำนาจการทำลายก็ต่ำ  ถ้าไม่มีเรือจอดอยู่ที่ท่าให้ยิงนี่ไม่คุ้มค่าเลย  ต้องเอาไปยิงของแพงๆ   พวกเรด้า  หรือรถถัง  อาคารกองบัญชาการ  ศูนย์สื่อสาร   มันจึงจะคุ้มครับ  แต่ก็คงทำลายอะไรไม่ได้เท่าไร

 

.........ยิงกันที....ทหารเรือ   จนเป็นปี....ต้องกินมาม่า   เป็นเสบี่ยงกันเลย.....

 

.........ถ้าจะให้ดี  จะยิงชายฝั่ง  ให้เอา  อัตตาจรเร่งวิถีตรง ขับขึ้นไปตั้งไว้บนเรือไม่ดีกว่าหรือ.....ครับ   หรือเอาป้อมปืนรถถัง  ที่ปลดประจำการแล้วมาทำที่ตั้งยิงใหม่  ยกมาตั้งยิงบนเรือเลยจะดีกว่านะ.ครับ  ไม่ใช้แล้วก็ยกเก็บ..

..........ก็แค่ความคิดเห็นสนุกๆ...ในยามยาก....นะ.....ครับ   ไม่มีไรมาก

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 12:29:40


ความคิดเห็นที่ 7


................ข้อมูลเนื้อหาและสาระดีมาก ขอบพระคุณครับ ท่าน superboy.............สกายนาย

โดยคุณ สกายนาย เมื่อวันที่ 24/12/2019 12:42:14


ความคิดเห็นที่ 8


.......ผมจำคล่าวๆ.......ครับ....ได้ว่า   เกาหลีเหนือ  ใช้ปืน 20 ม.ม.  ยิงถล่ม เรือชามซูรี ของเกาหลีใต้ก่อน  ซึ่งเรือชามซุรี  ติดปืน โบรฟอร์ส 40 ม.ม. 2 กระบอก หน้าหลัง  โดยชามซุรี  ไม่มีโอกาสตอบโต้เลย  (ตายยกลำ....  หรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว ครับ)

 

......ตั้งแต่นั้นมา  ผมเริ่มให้ความสำคัญ  ปืนขนาด 20 ม.ม.  มากขึ้น  อย่างมี นัยสำคัญ ครับ  ว่าแท้จริงแล้ว  ถ้าอยู้ในระยะยิงของปืนแล้ว   ใครยิงก่อนก็ชนะ  แบบเด็ดขาด  (เหมือนคาวบอยดวนปืน ครับ)

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 14:06:33


ความคิดเห็นที่ 9


เกาหลีใต้นี่ผมไม่อยากกระแนะกระแหนเลย ตั้งแต่สงครามเกาหลีแล้วหางานให้เพื่อนเดือดร้อนประจำ กองทัพเรือก็อย่างที่เห็น มีเรือคอร์เวตปราบเรือดำน้ำก็แล่นไปให้เรือดำน้ำยิงจนจม มีเรือตรวจการณ์ติดปืนก็แล่นไปเข้าทางปืนไม่ดูเหนือดูใต้ ฝีมือล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับอาวุธสักนิด เกาหลีใต้เขาทำเป็นหนังด้วยนะครับท่าน airy แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้ว ดูตัวอย่างก็ตามสไตล์ตัวเองเป็นพระเอก มาดูของเล่นใหม่ของพม่าดีกว่า ว่าจะลงนานแล้วยุ่งจนลืม เรือฟริเกต F12 Kyan Sittha ของพม่าติดโซนาร์กับตอร์ปิโดเบาปราบเรือดำน้ำแล้ว เท่ากับว่าตอนนี้เขามีเรือ F14 กับ F12 สองลำสำหรับภารกิจปราบเรือดำน้ำ พม่าซื้อโซนาร์จากอินเดียจำนวน 3 ระบบด้วยกัน ต้องรอดูว่าลำที่ 3 จะเป็นเรือฟริเกต F11 ตามคาดการณ์หรือเปล่าโดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 14:29:15


ความคิดเห็นที่ 10


ท่านบอย...ขอถาม ครับ...

ตัว Hull ของเรือพม่าที่บอกว่าเป็น Hull กินน้ำตื้น แล้วทำไมพม่าจึงเลือกใช้  ผมดูจากรูปดูไม่ออกจริงๆ ดูแล้วน่าจะเป็น Hull ที่จีนออกแบบเหมือนเรือจีนทั่วไป (หรือว่าพม่าออกแบบเอง) ครับ

(เท่าที่เดาความหมาย มันน่าจะกินน้ำตื้น ทำความเร็วได้ดี แต่ Level ทนคลื้นต่ำ หรือเปล่า) ทำไมพม่าไม่เลือก Hull ที่ทนคลื้นสูง ?

Hull ของพม่าตัวนี้ รูปทรงและขนาดใกล้เคียงกับเรือนเรศวรมาก ถ้ามันพัฒนาตามๆ กันมา ผมแอบวิตกว่า  เรือนเรศวรจะเป็นเรือที่ กินน้ำตื้นแบบเรือพม่าลำนี้หรือเปล่า ครับ

เพราะการพัฒนา Hull มักจะเอาตัวเก่าที่ดีอยู่แล้วมาต่อยอด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย Hull,มันมีขนาดและอยู่เป็นกลุ่มซี่รี่ของมันอยู่แลัว  แค่เพิ่มความยาว ความกว้างได้นิดหน่อย  แต่ซี่รี่ของกลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มเพลาก็เหมือนเดิม มีเป็นขนาดๆไป ทั้งโลกเหมือนกัน แค่แยกกลุ่ม เรือรบ กับเรือพลเรือน

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 16:09:30


ความคิดเห็นที่ 11


ถ้าลำที่สามเสร็จ.....ก็เท่ากับ....พม่า  มีเรือนเรศวรก่อนปรับปรุง 3 ลำ แต่จรวดยิงได้ไกลกว่า....

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 15:30:02


ความคิดเห็นที่ 12


     เรือพม่าต้องอธิบาย เปิดโน้ตบุคขึ้นมาก่อน เริ่มต้นมาจากสมัยโน้นผมอยากวาดเรือพม่าลง shipbucket ก็เลยวาดแล้วนำภาพเรือ F14 จอดบนแท่นให้สมาชิกช่วยเปรียบเทียบ ทีนี้มีเพื่อนต่างชาติให้ข้อสังเกต 2 จุดว่า 1 ครีบกันโครงติดอยู่สูงเกินไปไม่มีมีเรือที่ไหนติดแบบนี้ 2 เรือมีลักษณะ shallow draft คือกินน้ำตื้นกว่าปรกติ ผมพยายามส่องด้วยสายเห็นเขียนเส้นตรงหัวเรือระดับสุูงสุดคือ 3.5 ส่วนของจริงกินน้ำลึกเท่าไรไม่ยืนยันนะครับ

     ต่อมามันมีกระแสประมาณว่า เรือฟริเกตพม่าทนทะเลน้อยกว่าเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเรา ผมจึงนำเรื่องนี้มาเขียนในบทความเรือหลวงกระบี่พบประชาชนเพื่อช่วยแก้ตัว อธิบายพร้อมภาพประกอบนั่นแหละครับ แต่ถามว่าทำไมกินน้ำตื้นหรือใครออกแบบนี่ไปต่อไม่ถูกเลย ผมใช้ความพยายามเสาะหาข้อมูลเรือพม่ามานานมาก สรุปความได้ว่าไม่มีใครรู้ความจริงเลยสักคน (ที่รู้อาจอยู่ในคุกทำนองนี้)

     ทีนี้เรามาชมภาพเรือจริงกันบ้างนะครับ อย่างที่บอกว่าเรือ 3,000 ตัน กินน้ำ 3.5 เมตรดูจะน้อยไปสักนิด ทีนี้ถ้ามองจากทรงเรือจะเห็นความไม่เหมือนเรือจีน ท้องเรือเริ่มโค้งขึ้นข้างบนตั้งแต่หมายเลข 1 เรือหลวงเจ้าพระยาเริ่มโค้งตั้งแต่หมายเลข 2 และเรือหลวงนเรศวรเริ่มโค้งตั้งแต่หมายเลข 3 ตรงนี้แหละครับที่แตกต่างอย่างชัดเจน เรือพม่าทุกลำตั้งแต่เรือตรวจการณ์ยันเรือฟริเกตทรงนี้เหมือนกันทั้งหมด ในภาพพื้นมันจะเอียงลงนะครับเหล็กค้ำท้ายเรือเลยสูงชะลุด แต่จากที่เห็นด้วยสายตาคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ

     เรือที่มีลักษณะแบบนี้ที่เคยเจอส่วนใหญ่มาจากอิตาลียุคก่อนสงครามโลก ไทยเราก็มีคือเรือตอร์ปิโดใหญ่ชั้นเรือหลวงคราดนั่นเอง ปัจจุบันก็ยังมีครับ...คือเรือชั้นเรือหลวงชลบุรีกับเรือชั้นเรือหลวงราชฤทธิ์ มาจากอิตาลีเช่นกันเป็นเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถี ก็นับว่าแปลกดีอยากเจอคนออกเหมือนกัน โดยรวมเรือพม่าน่าจะคล้ายคลึงกับเรือฟริเกตขนาด 2,500 ตันของปากีสถานที่ซื้อจากจีนมากกว่าเรือหลวงนเรศวร แต่ท้องเรือปากีสถานเหมือนเรือหลวงเจ้าพระยาและกินน้ำลึกกว่าเรือพม่าเล็กน้อย

     ผมนำภาพเรือหลวงตากสินมาให้เปรียบเทียบท้องเรือ ระวางขับน้ำใกล้เคียงกันแต่ underwater hull ไม่เหมือนกันเลย ครีบกันโคลงติดต่ำกว่ากัน ท้องเรือไปโค้งขึ้นเลยโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ไปแล้ว เรือพม่าที่ติดครีบกันโครงแบบนั้นอาจเป็นเพราะ underwater hull มีน้อยเลยติดต่ำกว่านี้ไม่ได้

 

 โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 24/12/2019 16:59:51


ความคิดเห็นที่ 13


ขอบคุณมากครับ  ท่านบอย ....

ข้อมูลมีรายละเอียด  ที่ดีมากครับ  ผมก็สงสัยมานาน  ตั้งแต่อ่านบทความคุณบอย  พึ่งมีโอกาสได้ถามความคิดเห็น

แต่เมื่อเห็นท้องเรือพม่าชัดเจนแล้ว  ก็พอมองเห็นภาพว่า เค้าน่าจะออกแบบเอง  (น่าจะมีแนวทาง ที่เป็นต้นแบบจากที่ไหนซักแห่ง  จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจเลือกแนวทางแบบนี้)

 

ขอถามเพิ่มนิดครับ  ว่า  ไอ้เดือยใต้น้ำด้านหน้า นั้นภาษาอังกฤษ เค้าเรียกอะไร  สกดอย่างไร ครับ  (ผมจนใจจริงๆ  มันลืมชื่อไปนานมากแล้ว  คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก)

ตอนนี้ ยังต้องเสียค่าลิขสิทธิ์  การเอาเดือยไป ออกแบบเรืออยู่หรือเปล่า ครับ  (เพราะเดือยนี้  เจ้าของลิขสิทธิ์ เครมว่า มันประหยัดพลังงานได้ ถึง 2-3% แต่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ให้บริษัทฯ ผู้คิดค้นวิจัย จึงจะนำไปสร้างได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

 

เรือพม่าไม่ใช้เดือย  เรือจีนเป็นโซ่น่าเฮาณ์ซิ่ง  (เหมือนแอบมีเดือย แต่ไม่อยากจ่ายค่าลิขสิทธิ์)

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 24/12/2019 21:39:18


ความคิดเห็นที่ 14


หมายถึง Bulbous Bow ในเรือหลวงกระบี่ใช่ไหมครับ เรือหลวงถลางที่เราต่อเองใช้แบบเรือเยอรมันก็มีเช่นกัน

 

ในภาพเรือหลวงตากสินใส่โซนาร์ไว้ที่หัวเรือจึงมีโดมออกมาเขาเรียก Bow Sonar แต่ถ้าเลื่อนมาอยู่ใต้ปืนใหญ่เขาเรียก Hull-Mount Sonar ผมว่าเรือฟริเกต DW-3000F ของเราน่าเป็นห่วงมากกว่านะ เรือหลวงตากสินมี Underwater Hull เหมือนเรือเยอรมันไม่เหมือนเรือจีน แต่เรือฟริเกตเกาหลีใต้ทุกลำคล้ายเรือหลวงเจ้าพระยาซะงั้น ไม่รู้เกาหลีใต้ใช้แบบเรือที่ไหนพัฒนาแปลกดี

โดยคุณ superboy เมื่อวันที่ 25/12/2019 09:13:58


ความคิดเห็นที่ 15


เหตุการณ์การปะทะของเรือปืนเกาหลีเหนือและเรือปืนเกาหลีใต้

ในยุทธการ Battle of Yeonpyeong ครั้งที่ 2

น่าจะคลาดเคลื่อนกันนะครับ

เรือปืนเกาหลีเหนือใช้ปืนหลัก 85mm ปืนรอง 35mm เล็งยิงด้วยตา

เรือปืนเกาหลีใต้ ปืนหลัก 40mm ปืนรอง 20mm ควบคุมการยิงยิงด้วยเรดาห์

เกาหลีเหนือเปิดก่อนในระยะ 3 ไมล์ (4.8km) ด้วยปืน 85mm 

ลูกเรือเรือเกาหลีใต้ เสียชีวิตทันที 6 นาย บาดเจ็บหลายคน จนต้องยิงโต้ตอบกลับ

จากนั้นทั้งสองฝ่ายแล่นเข้ายิงกันในระยะประชิด นอกจากปืนเรือแล้ว เกาหลีเหนือใช้จรวด RPG ด้วย

ด้วยสภาพคลื่นลมในพื้นที่ตอนนั้น ทำให้การยิงของเกาหลีใต้ได้เปรียบ

อีกทั้งมีเรือคอร์เวตที่รีบเข้ามาช่วยเหลือ ยิงสนับสนุนจากระยะไกล

เรือเกาหลีเหนือ 2 ลำ เสียหายหนัก จนต้องล่าถอยออกจากแนวปะทะ

นี่เป็นสาเหตุที่เรือปืนชุดใหม่ของเกาหลีใต้ ติดปืนหลัก 76mm

โดยรายงานของเกาหลีใต้ระบุ เรือปืนของเกาหลีเหนือเสียหายหนักจากกระสุนเจาะเกราะเพลิง Devastator ของปืน 40mm

ในส่วนเกาหลีเหนือ ปืน 35mmแท่นคู่ ซึ่งยิงเร็วและแรง

ถ้ามีระบบคคย.ทันสมัย คงน่ากลัว และทำความเสียหายให้กับเรือเกาหลีใต้มากกว่านี้แน่ๆ

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Yeonpyeong

 

 

 


โดยคุณ MIGGERS เมื่อวันที่ 25/12/2019 10:14:40


ความคิดเห็นที่ 16


ขอบคุณมากครับ....ทั้งสองท่าน....

คุณ Boy และ คุณ Mig...

แสดงว่าปืนใหญ่ ที่มีลำกล้องกว้าง ยังได้เปรียบอยู่ มาก 

แสดงว่า...ช่วงหลังนี้ผมมีมุมมองที่ผิดพลาดออฟไชด์ไปมาก  ผมคือคิดแต่จะเอาปืนต่อสู้อากาศยาน 20 ม.ม. มาทดแทนปืนใหญ่หลัก  เพื่อลดน้ำหนักบรรทุกด้านหน้าของเรือ  แล้วเน้นอาวุธหลักเป็นจรวดอย่างเดียว  เน้นความเร็ว  คือกลับไปหายุทธิวิธีแบบเรือเร็วโจมตี  แต่ใช้เรือที่เล็กลงมาก  เพื่อพัฒนาต่อไปเป็นเรือแบบ Unman พอวิเคราะห์ถึง ยุทธนาวีจริงๆ มันก็ยังผิดพลาดอยู่มากๆ ...ครับ

ขอบคุณอีกครั้ง  ครับ ท่านทั้งสอง

 

โดยคุณ airy เมื่อวันที่ 25/12/2019 21:43:18


ความคิดเห็นที่ 17


Puma Running Shoes
Christian Louboutin Heels
salomon xa pro 3d
Balenciaga Shoes
China Nike Air Max 90 Cheap
Best Adidas Boost
Pandora Charms
Oakley Glasses Outlet
Golden Goose Size
Snabacks Wholesale
Salomon Shoes
Polo Ralph Lauren Official Website Discount
Mulberry Backpack
Longchamp Le Pliage
Ed Hardy Shopping
Tods Moccasins
Replica NFL Jerseys
Air Jordan Mid Online
Ecco Fitness Collection
Swarovski Bracelets
Low Price Ralph Lauren Hoodies
Fitflop Clearance
Skechers Shoes
Polo Outlet
Wholesale Ed Hardy T-Shirts
Ralph Lauren USA
Cheap NFL Jerseys From China
Juicy Couture Sweatpants
Swarovski Necklace
Nike Kyrie Shoes US Save Off
Adidas Predator Nemeziz
New York Nike Air Jordan
Jimmy Choo Sandals
ECCO Collection
Best Adidas NMD Boost Online
Adidas NMD
Salvatore Ferragamo
Authentic Adidas Discount Outlet
Nike Air Max White Black
adidas outlet
Fitflop Outlet
Birkenstock Piazza
polo ralph lauren outlet
Pink Adidas Superstar
Converse All Star
Buy Snapbacks Caps
Golden Goose Superstar
Fitflop Boots
Longchamp Le Pliage
Adidas Nemeziz Store Online
Snapback Hats Wholesale
Pandora Rings Jewelry
Buy High Quality Nike Air Max
Golden Goose Hi Star
Wholesale online Salomon Running Shoes
ralph lauren polo shirts
Cheap Nike Shoes
Pandora Outlet
Pandora Rings Jewelry
Ferragamo Shoes
Balenciaga Sneakers
Asics Shoes
Cheap Pandora Gifts
Jimmy Choo Slingbacks
Discount Oakley Sunglasses
Fitflop Slippers
Denmark Adidas NMD Boost
adidas neo
Converse All Star
Birkenstock Online Store
Christian Louboutin Red Soles
Ferragamo Shoes
Outlet Nike Air Jordan 1 USA
Salomon Boots
Polo Ralph Lauren
Longchamp Large Pliage
adidas nmd boost
Polo Ralph Lauren Plus Size
Discount Fitflops
Pandora Necklaces 2021
Pandora Jewelry
Mens True Religion
Polo Ralph Lauren Shop Free
Ed Hardy Beach Pants Discount
Salomon Boots
Men's Ralph Lauren Hoodies New Arrival
Salomon Speedcross Fashion Designs
Soccer Shoes Outlet
Ecco Sneakers
Jimmy Choo Shoes
Available Nike Air Max
Love Kills Slowly
Largest Adidas Yeezy Boost Collection
Birkenstock Birki's
Nike Shoes Just For You
Genuine Ed Hardy T Shirts
Bape Hoodies
Fila Clothing
polo ralph lauren
Longchamp USA
Pandora Necklaces
Factory Outlet Nike Air Jordan
Asics Running Shoes
Nike Air Jordan USA
Europe Soccer Jerseys
Adidas Soccer Jerseys US New York
Large Discount Polo Ralph Lauren
Tods Driving Shoes
Discount Pandora Disney
Mulberry Shoulder Bag
cheap prices Ed Hardy UK
Pandora Collections
Montblanc Pen
Buy Online Nike AJ Shoes
polo ralph lauren outlet online
Oakley Website USA
UK Online Ralph Lauren
Pandora Outlet Online
Bape Store
Ed Hardy Love Kill Slowly
Oakley Vault USA
Bape Jackets
Adidas Basketball Shoes
Adidas Football Jerseys Wholesale
Balenciaga Speed Clear Sole
Ralph Lauren Polo Buy Online
Air Jordan High Red Bule
Home Nike Air Jordan Low UK
Jimmy Choo Slingbacks
Golden Goose Sale
Oakley Eyewear
Balenciaga Triple S
Nike Air Max 270 USA Sale
Clearance Ed Hardy Prices
Adidas X 18 Soccer
Fjallraven Kanken Backpacks
Tory Burch Flats
Denmark Adidas NMD Boost
Adidas Products In White Black
Nike Air Max 97 Online Shopping
Salomon Speedcross Shoes
Fjallraven Festival Season
Soccer Jersey Club
MontBlanc Pens
Adidas Yeezy Boost For Men
Tory Burch Outlet
NFL Jerseys Dallas Cowboys
Toms Flip Flop
Sale Nike Kyrie Worldwide
Sale Adidas Soccer Jerseys Online
True Religion Outlet
Ralph Lauren Polos
Longchamp Purse
Love Kills Slowly T Shirts
Cheap Snapbacks
Fjallraven Kanken Backpacks
Nike Air Jordan Open Store
Spain Football Jerseys Low Price
US Outlet Golden Goose Superstar
Bape Store
Christian Louboutin Mary Jane Pumps
Nike Mercurial Vapor
Fjallraven Backpacks
Ralph Lauren Sale Retailer
Birkenstock Discount
Juicy Couture Jewelry
Adidas Yeezy USA Factory Outlet
Puma Running
Nike Air Max Wholesale Online USA
Air Jordan Outlet
Toms Classic Shoes
Asics Outlet
Asics Gel Nimbus
Nike Air Max 270
Polo Ralph Laurens for women
Salvatore Ferragamo
Skechers Running Shoes
Nike Air Max Plus USA Fashion
Longchamp Tote

โดยคุณ thomaslist เมื่อวันที่ 23/05/2022 20:18:38