หน้าแรก    ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบคำถาม    เข้าสู่ระบบ      


ไปบรรยายที่ สอวช. ในการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

โดยคุณ : AAG_th1 เมื่อวันที่ : 20/03/2020 23:48:39

วันนี้ (๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปบรรยายแก่คณะนักวิจัยของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ชั้น ๑๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี

ในการประชุมหารือภาพรวมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและโลก ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ลำที่ ๑๑ หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

การบรรยายผู้เขียนได้ใช้ความรู้ที่มีในการอธิบายความเป็นมาและศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเริ่มจากของไทยในปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN และในเอเชีย-แปซิฟิก(ผู้เขียนไม่ได้เน้นการให้ข้อมูลของกลุ่มประเทศชาติมหาอำนาจหรือยุโรปนัก)

เนื้อหาสำคัญที่สุดของการบรรยายคือ การจัดหาหรือพัฒนาอาวุธของไทยต่อไปข้างหน้า จะต้องไม่เป็นการจัดหาแต่ตัวระบบอย่างเดียว(คือจ่ายเงินให้ต่างประเทศแล้วเอาอาวุธมาใช้)

แต่ต้องสร้างงานให้คนไทย โอกาสทางการศึกษาและองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนไทย  และศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยด้วย

ข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการบรรยายครั้งนี้จะถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสภานโยบายฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 1


ขอบคุณค่ะ เสียดายที่ไม่ทราบและไม่มีโอกาสไปร่วมฟังการบรรยาย 

โดยคุณ OA เมื่อวันที่ 20/03/2020 23:48:39