ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:ocean
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 9/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลียรายละเอียด :

รัฐบาลไทยเห็นชอบอนุมัติ ทัพเรือไทยจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย เดินทางเข้าสู่อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย ร่วมกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ฝึกเข้มรักษาเส้นเลือดใหญ่การขนส่งสินค้าทางทะเลโลก ยุติการกระทำอันเป็นโจรสลัด

สัตหีบ วันนี้ (2 ก.ย. 53) พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย กองทัพเรือไทย และผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เชิญ นาวาเอก รัษฎางค์ ธีรเนตร   นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง รองผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย พร้อมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการ  นายทหารปฏิบัติการ นายทหารประจำเรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงปัตตานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีกทั้งเป็นการประชุมเพื่อทำการจัดทำแผนทางยุทธการ  การกำหนดการฝึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งขณะอยู่ในประเทศไทย ขณะเรือเดินทะเล การระแวดระวังภัย การตรวจสอบเป้าหมาย  และรับนโยบายการปฏิบัติภารกิจที่ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย (ผบ.มปจ.)ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล  ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ลดการกระทำอันเป็นโจรสลัด ณ อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากปีพ.ศ.2534 โซมาเลียเกิดสถานการณ์ สภาวะการล่มสลายทางการเมือง  ประเทศในโซนเอเชีย และยุโรป ได้ฉวยโอกาสส่งเรือประมงเข้าไปหาปลา และยังมีการส่งเรือนำขยะสารพิษไปทิ้งในน่านน้ำ เป็นเหตุให้กลุ่มประมงโซมาเลียไม่พอใจรวมตัวกันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือประมงและเรือสินค้าที่อาจจะนำสารพิษมาทิ้งเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไม่ให้ชาติอื่น ๆ มาเอารัดเอาเปรียบ หลังจากนั้นกลุ่มประมงเหล่านี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโจรสลัด เรียกเก็บเงินค่าไถ่เรือเฉพาะเงินสด ลำละตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญ ถึง 3 ล้านเหรียญ เท่านั้น ไม่ต้องการสินค้า ไม่ต้องการฆ่าลูกเรือ เพื่อนำเงินไปซื้ออาวุธ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เรือเร็ว

และยังกล่าวอีกว่า จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศโซมาเลียไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้ ด้วยความยากจน และระบบเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ไม่มีกองกำลังป้องกันตัวเอง เป็นเหตุให้การกระทำอันเป็นโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลียเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว มีการปล้นเรือสินค้า เรือบรรทุกสารเคมีขนาดใหญ่  เรือประมงน้ำลึกจากประเทศ ญี่ปุ่น ไนจีเรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส อียิปต์ ฮ่องกง ยูเครน มาเลเซีย ปานามา ตุรกี เดนมาร์ก ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย จนเป็นที่ทราบกันดีว่าน่านน้ำโซมาเลียหรือบริเวณอ่าวเอเดนมีอันตรายจากภัยคุกคามจากโจรสลัดมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งสินค้าทางทะเล และการประมงนอกน่านน้ำของไทยเป็นอย่างมาก  เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้เห็นชอบอนุมัติให้กองทัพเรือไทยส่งเรือไปร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียในครั้งนี้ด้วย
รัฐบาลไทยเห็นชอบอนุมัติ ทัพเรือไทยจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย เดินทางเข้าสู่อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย ร่วมกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ฝึกเข้มรักษาเส้นเลือดใหญ่การขนส่งสินค้าทางทะเลโลก ยุติการกระทำอันเป็นโจรสลัด

สัตหีบ วันนี้ (2 ก.ย. 53) พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย กองทัพเรือไทย และผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เชิญ นาวาเอก รัษฎางค์ ธีรเนตร   นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง รองผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย พร้อมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการ  นายทหารปฏิบัติการ นายทหารประจำเรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงปัตตานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีกทั้งเป็นการประชุมเพื่อทำการจัดทำแผนทางยุทธการ  การกำหนดการฝึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งขณะอยู่ในประเทศไทย ขณะเรือเดินทะเล การระแวดระวังภัย การตรวจสอบเป้าหมาย  และรับนโยบายการปฏิบัติภารกิจที่ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย (ผบ.มปจ.)ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล  ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ลดการกระทำอันเป็นโจรสลัด ณ อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากปีพ.ศ.2534 โซมาเลียเกิดสถานการณ์ สภาวะการล่มสลายทางการเมือง  ประเทศในโซนเอเชีย และยุโรป ได้ฉวยโอกาสส่งเรือประมงเข้าไปหาปลา และยังมีการส่งเรือนำขยะสารพิษไปทิ้งในน่านน้ำ เป็นเหตุให้กลุ่มประมงโซมาเลียไม่พอใจรวมตัวกันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือประมงและเรือสินค้าที่อาจจะนำสารพิษมาทิ้งเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไม่ให้ชาติอื่น ๆ มาเอารัดเอาเปรียบ หลังจากนั้นกลุ่มประมงเหล่านี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโจรสลัด เรียกเก็บเงินค่าไถ่เรือเฉพาะเงินสด ลำละตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญ ถึง 3 ล้านเหรียญ เท่านั้น ไม่ต้องการสินค้า ไม่ต้องการฆ่าลูกเรือ เพื่อนำเงินไปซื้ออาวุธ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เรือเร็ว

และยังกล่าวอีกว่า จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศโซมาเลียไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้ ด้วยความยากจน และระบบเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ไม่มีกองกำลังป้องกันตัวเอง เป็นเหตุให้การกระทำอันเป็นโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลียเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว มีการปล้นเรือสินค้า เรือบรรทุกสารเคมีขนาดใหญ่  เรือประมงน้ำลึกจากประเทศ ญี่ปุ่น ไนจีเรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส อียิปต์ ฮ่องกง ยูเครน มาเลเซีย ปานามา ตุรกี เดนมาร์ก ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย จนเป็นที่ทราบกันดีว่าน่านน้ำโซมาเลียหรือบริเวณอ่าวเอเดนมีอันตรายจากภัยคุกคามจากโจรสลัดมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งสินค้าทางทะเล และการประมงนอกน่านน้ำของไทยเป็นอย่างมาก  เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้เห็นชอบอนุมัติให้กองทัพเรือไทยส่งเรือไปร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียในครั้งนี้ด้วย
รัฐบาลไทยเห็นชอบอนุมัติ ทัพเรือไทยจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย เดินทางเข้าสู่อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย ร่วมกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ฝึกเข้มรักษาเส้นเลือดใหญ่การขนส่งสินค้าทางทะเลโลก ยุติการกระทำอันเป็นโจรสลัด

สัตหีบ วันนี้ (2 ก.ย. 53) พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย กองทัพเรือไทย และผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เชิญ นาวาเอก รัษฎางค์ ธีรเนตร   นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง รองผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย พร้อมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการ  นายทหารปฏิบัติการ นายทหารประจำเรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงปัตตานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีกทั้งเป็นการประชุมเพื่อทำการจัดทำแผนทางยุทธการ  การกำหนดการฝึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งขณะอยู่ในประเทศไทย ขณะเรือเดินทะเล การระแวดระวังภัย การตรวจสอบเป้าหมาย  และรับนโยบายการปฏิบัติภารกิจที่ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย (ผบ.มปจ.)ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือเพื่อเดินทางไปปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติจัดระเบียบทะเล  ดำรงการใช้ทะเลอย่างปลอดภัย ลดการกระทำอันเป็นโจรสลัด ณ อ่าวเอเดน น่านน้ำทางทะเลโซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากปีพ.ศ.2534 โซมาเลียเกิดสถานการณ์ สภาวะการล่มสลายทางการเมือง  ประเทศในโซนเอเชีย และยุโรป ได้ฉวยโอกาสส่งเรือประมงเข้าไปหาปลา และยังมีการส่งเรือนำขยะสารพิษไปทิ้งในน่านน้ำ เป็นเหตุให้กลุ่มประมงโซมาเลียไม่พอใจรวมตัวกันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือประมงและเรือสินค้าที่อาจจะนำสารพิษมาทิ้งเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไม่ให้ชาติอื่น ๆ มาเอารัดเอาเปรียบ หลังจากนั้นกลุ่มประมงเหล่านี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโจรสลัด เรียกเก็บเงินค่าไถ่เรือเฉพาะเงินสด ลำละตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญ ถึง 3 ล้านเหรียญ เท่านั้น ไม่ต้องการสินค้า ไม่ต้องการฆ่าลูกเรือ เพื่อนำเงินไปซื้ออาวุธ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เรือเร็ว

และยังกล่าวอีกว่า จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศโซมาเลียไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้ ด้วยความยากจน และระบบเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ไม่มีกองกำลังป้องกันตัวเอง เป็นเหตุให้การกระทำอันเป็นโจรสลัดในน่านน้ำโซมาเลียเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว มีการปล้นเรือสินค้า เรือบรรทุกสารเคมีขนาดใหญ่  เรือประมงน้ำลึกจากประเทศ ญี่ปุ่น ไนจีเรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส อียิปต์ ฮ่องกง ยูเครน มาเลเซีย ปานามา ตุรกี เดนมาร์ก ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย จนเป็นที่ทราบกันดีว่าน่านน้ำโซมาเลียหรือบริเวณอ่าวเอเดนมีอันตรายจากภัยคุกคามจากโจรสลัดมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งสินค้าทางทะเล และการประมงนอกน่านน้ำของไทยเป็นอย่างมาก  เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้เห็นชอบอนุมัติให้กองทัพเรือไทยส่งเรือไปร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียในครั้งนี้ด้วย

ที่มา http://www.pattayadailynews.com   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:nok
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 2/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

แต่งไฟ ร.ล.สิมิลัน ให้ดูเป็นเรือสินค้าตอนกลางคืน  หลอกให้พวกมันมาลองลิ้มรสชาติ ยำกบไทยจะดี ว่าแซ่บแค่ไหน


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:sam
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

อือดีครับสนับสนุน เรือประมง เรือขนส่งสิค้าไทยก็โดนไปหลายลำแล้วครับ
ส่วน ร.ล.สิมิลัน จะทำหน้าที่สนับสนุนด้านเชื้อเพลิง(เรือและ ฮ.) เสบียงและกระสุน ให้กับกองเรือมิตรประเทศ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ocean
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 2/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

ท่าน nok และท่าน sam

ผมว่าประดับไฟสีเขียว เป็นเรือตกหมึก พลางตัวตอนกลางคืน ทหารแต่งตัวเป็นชาวประมง พอเข้าใกล้ เห็นแน่ชัดว่าเป็นโจร ก็ถือโอกาส ทดลองอาวุธ ใหม่ๆ ต่างประเทศคงไม่ว่าอะไร เพราะโจรปล้นทีไร เดือดร้อนกันทุกที
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Banyat
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 2/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

ปัตตานีจริง ๆ ด้วย อิอิผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:ecos
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 3/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

เอามันทำเป็นเป้าซ้อมยิง

ปล.โจร สลัด แสดงว่าเขาไม่กิน เนื้อสัตว์ ใช่มะผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:BMTA
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 3/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

^
^

ไม่แน่นะครับโจรสลัด ไม่ใช่โจรมังสะวิรัส

อาจมีเนื้อปลา เนื้อกุ้ง ปะปนอยู่ในสลัดบ้าง แหมทะเลทั้งนั้นเลย

ต้องรอตรุสจีนนะครับเขาถึงเลิกหินเนื้อสัตว์กัน

ขนาดกะเทียมยังไม่กินเลย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:smoke2joice
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 9/9/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทัพเรือร่วมนานาชาติ! คุ้มทะเลไทย ปราบโจรสลัดโซมาเลีย

เห็นด้วยครับ...น่าเอาพวกนี้มาเปนเป้าซ้อมอาวูธไหม่ๆของเราซะเลยถือซะว่าใช้หนี้ที่ปล้นไป..


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้