ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:
   คะแนน:
  โพสวันที่ 0/0/543
   แก้ไขโปรไฟล์รายละเอียด :แก้ไขข้อมูล : วันที่ โดย :

   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Jakkathorn
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 7/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

จีนสามารถดำเนินการเมกะโปรเจกต์ได้ขนาดนี้ ถ้ามาร่วมโคกับไทยในโครงการคอคอดกระได้ น่าจะดีมาก เพราะจีนเองไม่ได้ล้าหลังแล้วนับจากสมัยท่านเติ้ง เสี่ยวผิงเป็นต้นมา แล้วอีกเดี๋ยว คงจะมีนักลงทุนมาขอแจมที่คอคอดกระกันให้ควั่ก

ปล.มีคำถามแบบลูกผู้ชายเปิดอกคุยกันถึงคุณ ttt ครับ ไม่ทราบวาท่านรู้สึกไม่ชอบ หรือเกลียดประเทศญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนครับ เพราะเห็นท่านเล่นประเด็นจีน-ญี่ปุ่นแบบแรงๆพอดูเหมือนกัน แต่ก็ยังเคารพทุกการแสดงความเห็นของคุณ ttt นะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:che
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 7/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ขออนุญาตแสดงความเห็นต่างนะครับ  เรื่องการขุดคลองคอคอดกระคุยกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว
สิ่งที่กังวลมักเป็นเรื่อง ความมั่นคงบ้าง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจบ้าง ก้ว่ากันไป

แต่ถ้าให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม ผมว่าน่ากลัวนะ เพราะหากเกิดสงครามในอนาคต (อันใกล้)
จะทำให้แนวคลองที่ขุดนี้ อาจถูกพิทักษ์โดยจีน เหมือนอย่างเช่นอเมริกาที่เข้าควบคุมคลองปานามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และทำให้เจ้าของคลองต้องอึดอัดมาก

เรื่อง
นี้คงต้องพิจารณาให้รอบครอบ ไม่ใช่หวังผลทางเศราฐกิจแต่ฝ่ายเดียวครับ

 

ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ของฝ่ายที่สนับสนุนการขุดคลองฝากมาให้ดูกันครับ  ส่วนจะเห็นด้วยกรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านครับ

 • 1. จะมีเรือที่มาใช้ มากพอที่จะคุ้มทุนต่อโครงการคลองไทยหรือไม่ ? (คำตอบ)
 • 1. Will there be enough ships passing to make the Thai Canal profit ? (Ans)
 • 2. การขุดคลองไทยจะทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศไทย หรือไม่ ? (คำตอบ)
 • 2. Will the Thai Canal dig separate Thailand ? (Ans)
 • 3. จะมีเรือนาๆชาติมาใช้คลองไทยหรือไม่ เพราะเรือผ่านช่องแคบมะละกาไม่เสียค่าผ่าน ? (คำตอบ)
 • 3. Will International ships use the Thai Canal ? Because the ships can pass the Malaca strait for free (Ans)
 • 4. ความต่างระดับน้ำทะเลของสองฝั่งทะเล การขุด คลองจะต้องมีประตูน้ำ ปิดเปิดให้เรือเข้าออกหรือไม่ ? (คำตอบ)
 • 4. Will the water level difference between both coasts cause the canal to have water gates ? (Ans)
 • 5. โครงการ คลองไทย มีความเป็นไปได้ขนาดไหน ? (คำตอบ)
 • 5. Is the Thai Canal project possible ? (Ans)
 • 6. ผลประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากคลองไทย มีอะไรบ้าง ? (คำตอบ)
 • 6. What are the benefits that Thailand will receive from the Thai Canal ? (Ans)
 • 7. ความมั่นคงของประเทศ ? (คำตอบ)
 • 7. National Stability issues ? (Ans)
 • 8. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ? (คำตอบ)
 • 8. Environmental Issues ? (Ans)
 • 9. ดินจำนวนมาก ที่ขุดแล้วจะเอาไปไว้ที่ใด ? (คำตอบ)
 • 9. Where will we put all the earth that we dig up ? (Ans)
 • 10.งบประมาณก่อสร้างโครงการคลองไทย ประมาณเท่าไร ? (คำตอบ)
 • 10. Where will the funds for the Thai Canal project come from ? (Ans)
 • 11.จะหาเงินที่ไหน มาลงทุน สร้างโครงการคลองไทย ? (คำตอบ)
 • 11.How much would the funds for constructing the Thai Canal be ? (Ans)
 • 12.จะใช้เวลาในการ ทำโครงการคลองไทย นานเท่าใด ? (คำตอบ)
 • 12.How long will it take to complete the project? (Ans)
 • 13. แนวคลองที่จะขุดอยู่ตรงไหน ? (คำตอบ)
 • 13.Where will the canal line be ? (Ans)
 • 14.การก่อสร้างคลองจะต้องใช้ระเบิดปรมณู (nuclear) ในการขุดคลองหรือไม่ ? (คำตอบ)
 • 14.Will the canal dig have to use nuclear weapons ? (Ans)
 • 15.ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร ? (คำตอบ)
 • 15. What benefits will the Thai Canal create for Thailand? (Ans)

...ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร?
What benefits will the Thai Canal create for Thailand?

 • คลองไทยเกิดขึ้นเมื่อใด จะเป็นคลองเดินเรือหลักของโลก คลองไทยจะเป็นธงนำเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง คลองไทยจะสร้างเส้นทางเดินเรือของโลกใหม่ จะช่วย ย่นระยะ ทางการเดินเรือโลก และความปลอดภัยได้มากขึ้นความโชคดีของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือของโลกผ่าน ซึ่งหมายถึงว่าประเทศไทย ตั้งอยู่บนทำเล ทองของ โลก เมื่อเรือแล่นมาก็เสมือนกระแสน้ำหรือกระแสเงินตราต่างประเทศนำพาเงิน dollars เข้ามาประเทศด้วย ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความฉลาด และความสามารถ ของประ เทศของเราเอง (คริกอ่านรายละเอียด) The Thai Canal will be a global canal when built. The Thai Canal will be an economical flagship for a secure country. (Read more)

  ศักยภาพของประเทศไทยในการลงทุน และการดำเนินโครงการคลองไทย

  Thailand s Potential in the Investment and in Operating the Thai Canal Project

 • โครงการคลองไทยเป็นโครงการใหญ่ ลงทุนที่สูงมากประมาณ 4 - 5 เท่าของงบประมาณการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ (150,000 - 200,000 ล้านบาท) สำหรับงบประ มาณ การก่อ สร้าง โครงการคลองไทย ประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้านบาท (คริกอ่านราย ละเอียด) TheThaiCanal project is a high cost investment project , about 5-6 times the budget of the Suwana phoom Airport , which is about 120,000 - 150,000 Million Baht. (Read more)

การเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างโครงการแลนด์บริดจ์ กับโครงการ คลองไทย
Project potential comparison between the Land Bridge Project and the Thai Canal Project

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2536 ให้ก่อสร้างเป็นสะพานเศรษฐกิจ
Land Bridge

 • หากโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มในทางเศรษฐกิจจริงๆ ในการขนส่งทางบกแทนการสร้างคลอง เพื่อการขนส่งทางน้ำ คลองหลักต่างๆของโลกคงไม่ได้เกิด เช่น คลอง ปานามา หรือคลอง สุเอช และอีกหลายๆคลองหลักของโลก การทำโครงการถนน (Land Bridge) หรือโครงการสร้างคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลต่างก็เกิด ประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ถ้าเปรียบ เทียบการใช้ประ โยชน์ระหว่างการสร้างคลองกับแลนด์บริดจ์แล้วสาระ ประโยชน์จะแตกต่างกันอย่างมาก (คริกอ่านรายละเอียด) If the Land bridge project is feasible economically, using land transportation to replace sea transporta tion, the main canals of the world wouldn’t have been created such as the Panama Canal or Suez Canal and other canals around the world. (Read more)

กรอบการพิจารณา แนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ) Canal Line consideration for theThai Canal

 • การพิจารณาแนวขุดคลองไทย(คอคอดกระ) จากอดีตมาถึงปัจจุบันเหตุผล และสถานการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเหตุผลทางด้านความมั่นคง ทางเศรษฐ กิจของประเทศ เป็นผล และมีความสำคัญที่เห็นได้ชัดที่สุดยิ่งการแข่งขันที่รุนแร็ง ทางด้านเศรษฐกิจของสังคมโลกในยุคปัจจุบันกลับกลายเป็นความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของประเทศบงบอกชี้นำถึงความมั่นคงแทนทางทหารเสียอีก ทำให้ความคิดในการที่จะขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นบทบาท ที่ท้าทายของประเทศ ไทยต่อไปความคิดในการที่จะขุดคลองก็จะยังมีอยู่ตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความคิดในเส้นทางแนวขุดคลองก็มีการนำเสนอขึ้นมาใหม่ และปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา มาจนถีง ณ เวลานี้มีอยู่ด้วยกัน 12 แนวคลองที่จะขุดดังนี้ (คริกอ่านรายละเอียด) Canal Line consideration for theThai Cannal.In the present, the reasons and situations have changed dramatically,the reasons of economical security are the mostimportant. (Read more).

คลองไทยดับไฟใต ้ Thai Canal to end southern disputes

 • ความเจริญเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ได้ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจะเอาความเจริญ เข้าไปได้อย่างไร? การขุดคลองไทยจะทำให้กลุ่มอิทธิพลหรือ ผู้ก่อการร้ายจะถูกกลืน ด้วยสังคม เมืองลดบทบาทลงเพราะความเจริญเข้าไปถึง ทุกพื้นที่ของประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่แนวคลองพาดผ่านเท่านั้นแต่ ยังถึงพื้นที่บริเวณ ชายแดน ไทย-มาเลเซีย อีกด้วยทำให้ สามารถช่วยลดปัญหาจากเดิมที่ชาวบ้านเคยต้องหวาดระแวงสวัสดิภาพของตน เนื่องจากกลุ่มอิทธิพลสามารถเข้ามามีบทบาทต่อชาวบ้านได้ง่าย เพราะยัง ไม่มีความ เจริญเข้าถึง และจากการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังมีความเจริญที่ด้อยกว่าฝั่งมาเลเซีย จึงอาจทำให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้คน ใน 3 จังหวัด ให้เกิดความรู้ สึกเหิน ห่าง ประเทศไทยที่ทำให้พวก ตนด้อยกว่า ไม่มีความ เจริญ เหมือนประ เทศเพื่อนบ้าน (คริกอ่านรายละเอียด)
  The disputes in the 3 southern provinces of Thailand have been around for a long time. But at the present, news of the situation in those provinces about violence and battles pour out continuously. The present situation has effect and is discontenting news to the whole country inevitably. (Read more)

คลองไทยประตูสู่ความมั่นคง และความมั่นคงแห่งชาต

 • การขุดคลองกระในทางวิชาการ มิใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะมีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุนอยู่ถึง 3 ทฤษฎีด้วยกันคือ ทฤษฎีแรก นายพลเรือ อัลเฟรตเทเยอร์ มาฮาน ซึ่งกล่าว ว่าประเทศใด มีที่ตั้งอยู๋บนเส้นทางเดินเรือโลกประเทศนั้นจะได้เปรียบทางสมุททานุภาพ อันหมายถึงการค้าขายระหว่างประเทศ การขุดคลองกระจึงเป็นการ สร้างพลัง อำนาจแห่งชาติทางทะเล (คริกอ่านรายละเอียด)

คลองกระในมุมมองของนักเดินเรือคนหนึ่ง โดย พรานทะเล

http://www.thai-canal.com/
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:FOR_ALL
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 7/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ถึงจีนจะสนับสนุนเงินให้ทำ แต่ไทยก็คงไม่ทำเหมือนที่แล้วๆมานั้นละ Smile
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Jakkathorn
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 7/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ขอบคคุณสำหรับคำตอบครับ คุณ ttt
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ท้าวทองไหล
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 8/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ปลายปีนี้ ถ้าเกิดสึนามิ ครั้งใหญ่เป็นสองเท่า กว่าครั้งก่อน ตามคำทำนาย ก็คงเกิด คอคอดกะ เองหละมัง เพราะเค้าว่าคำทำนาย ไทยเราจะแบ่งเป็นสองส่วน ไม่ใช่การเมือง แต่ภัยธรรมชาติ ที่โลกทั้งโลกจะต้องผจญ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:SPECI
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 8/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ใครทำนายครับท่านท้าว งง ตอนนี้เป็นคนสมุยครับอย่าหลอกให้กลัวสิครับแค่พายุเข้าก็อ่วมแล้วเพิ่งเห็นแดดวันนี้เอง.


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:lordsri
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 8/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

ผมไม่เชื่อว่าจีนจะทำครับ ที่ไม่เชื่อเพราะอะไร ?

 

เพราะแนวที่เห็นตามรูป คือแนวเส้นแม่น้ำเว่ย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ:ฮวงโห) ซึ่งตามปกติ กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและรุนแรงมากมาเป็นพัน ๆ ปีแล้ว

 

และแม่น้ำนี้ทั้งเส้น เป็นน้ำจืด การจะขุดคลองดึงน้ำจากทะเลเข้ามาในน้ำจืด เท่ากับว่าจะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำกร่อย แล้วคนเราบริโภคน้ำกร่อยได้หรือครับ ?

 

ต่อให้ทำจริง ก็ต้องมาตั้งโรงงานกรองน้ำ และผลิตน้ำเพื่อบริโภคอีก ซึ่งต้องทำงานอีกหลายต่อกว่าจะเป็นน้ำจืดมาให้ใช้ได้ แล้วคิดว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่อลิตร มันจะถูก ๆ หรือครับ ?
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:lordsri
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 8/11/2553
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :

อีกประการ ระบบการผันน้ำใต้ดินของมณฑลซินเจียง ก็ทำมาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว โดยการนำน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขาเทียนชานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยจะขุดคลองใต้ดิน แล้วให้น้ำไหลมาตามคลองใต้ดินเหล่านี้ ก่อนที่จะมีบ่อพัก และดึงน้ำขึ้นมาใช้เป็นจุด ๆ  อย่างเช่นที่ เมืองอูรุมชี เป็นต้น

จีนได้พัฒนาระบบส่งน้ำใต้ดินแบบนี้มาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว แล้วทำไมต้องไปเสียเงินอีกมหาศาลเพื่อดึงน้ำทะเลเข้ามา ??

ผมยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ในการที่จะมีแนวคิดนี้เลยครับ

 

 

ถ้าจีนจะลงทุนโปรเจคขนาดใหญ่จริง ๆ ตามรูป ผมว่าจีนลงทุนสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ แบบเขื่อนต้าผา (Three Gorges Dam)  หรือเขื่อนที่ดักน้ำในลุ่มน้ำโขง ยังจะมีเค้าความเป็นไปได้มากกว่าเสียอีก

 

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้