ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:KoHZaNoVSkI
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 10/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

อยากทราบเกี่ยวกับความหมายของฝูงบินขับไล่ในประเทศไทยรายละเอียด :

อยากทราบว่าฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี เช่นฝูง 103 701 403  กับฝูงบินขับไล่สกัดกั้น เช่นฝูง 211 102 นั้นตามภาระกิจในทางทฤษฎีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ เพราะฝูงบินที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานแทนกันได้  ขอบคุณครับ   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:กบ
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 9/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากทราบเกี่ยวกับความหมายของฝูงบินขับไล่ในประเทศไทย

เมื่อแต่ก่อนมีการแบ่งแยกภารกิจโดยชื่อเรียกอย่างชัดเจน...............เช่น ฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒  ภารกิจหลักขับไล่สกัดกั้น ใช้เครื่องเอฟ-๕อี ซึ่งถูกย้ายไปประจำฝูง ๗๑๑ ในที่สุด.................... ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี ที่ ๔๐๓ และ ๒๓๑  ภารกิจโจมตีขับไล่ มี เอฟ-๕อีและเอฟ-๕เอ ประจำการ ฝูงบินโจมตีทางยุทธวิธี ๔๑๑ และ ๗๑๑ มี โอวี-๑๐ ประจำการ..................... แต่เดี๋ยวนึ้ ชื่อเรียกชื่อเหมือนๆกัน คือฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี............ซึ่งภารกิจสามารถทดแทนกันได้ แต่ภารกิจหลัก ได้แก่ ฝูง ๑๐๒ ๗๐๑ และ ๒๑๑ คือสกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ ๑๐๓ ๔๐๓ โจมตีขัดขวางทางอากาศ ๒๓๑ ๔๑๑ โจมตีสนับสนุนการรบโดยใกล้ชิด ๔๐๑ ฝึกขับไล่ขั้นสูง โจมตีสนับสนุนการรบโดยใกล้ชิด
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:KoHZaNoVSkI
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 9/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากทราบเกี่ยวกับความหมายของฝูงบินขับไล่ในประเทศไทย

ขอบคุณมากครับผมที่ใ้ห้ความรู้
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ท้าวทองไหล
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 10/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากทราบเกี่ยวกับความหมายของฝูงบินขับไล่ในประเทศไทย

ถ้าตามระเบียบจริงๆ เรียกแค่ "ฝูงบิน" คำย่อ "ฝูง." แต่ถ้าตามหน้าฝูงบิน ก็จะทำป้าย และเขียนตามที่ท่านกบว่าครับ สมัยก่อนมีแบ่งเป็นฝูงบินขับไล่สกัดกั้น ฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้