ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Chin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??รายละเอียด :

Image

    โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน หน่อยกำลังรบจำเป็นต้องได้รับข่าวสารเป้าหมายได้ในปัจจุบันทันด่วน ในอดีตการบินลาดตระเวนตรวจการณ์ต้องใช้เครื่องบินที่มีนักบินควบคุม ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนในการดำเนินการสูงแล้ว ยังเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อตัวนักบินที่อาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีอีกด้วย เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีอุปกรณ์ นำร่องที่ทันสมัย อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle) หรือ UAV จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1950 เพื่อภารกิจการลาดตระเวนหาข่าว
 
เนื่องจาก UAV มีจุดเด่นในเรื่องไม่มีการสูญเสียนักบิน ประหยัดงบประมาณในการผลิต เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน มีขนาดเล็ก ทำการตรวจจับได้ยาก มีความคล่องตัวสูง ระยะเวลาบินไม่ขึ้นอยู่กับความเมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้นักบินภายนอก ดังนั้น UAV จึงได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และใช้ในภารกิจหลากหลายมากขึ้น เช่น การค้นหาเป้าหมาย เพื่อชี้เป้า และในอีก 14 ปีต่อมา (ค.ศ.1964) จึงมี UAV ของกระทรวงกลาโหมประเทศต่างๆ เกิดขึ้น จนกระทั่งปี ค.ศ.1990 UAV จึงกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสงครามในปัจจุบันและอนาคต เป็นเครื่องมือเฝ้าตรวจจากระยะไกลที่สามารถส่งภาพให้เห็นได้ในเวลาจริง สามารถลาดตระเวน ติดตาม ค้นหาเป้าหมาย เปรียบเสมือนกองทัพมีหูทิพย์ ตาทิพย์
 
UAV มีหลายประเภท ระยะใกล้ เรียกว่า เครื่องบินลาดตระเวนและนักบินระยะใกล้ 50 ก.ม. และสำหรับภารกิจระยะไกล เช่น พรีเดเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ใช้ในภารกิจลาดตระเวนหาข่าวและส่งภาพในเวลาจริงในระยะกว่า 500 ไมล์ จนถึงปลายปี ค.ศ. 1990 ได้มีการรวม เครื่องบินลาดตระเวนและนักบินระยะใกล้เข้าด้วยกัน เป็น UAV ยุทธวิธี เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับหน่วยในสนามใช้ในการตรวจการณ์หาข่าวและส่งภาพได้ในเวลาจริงหรือใกล้จริงในระยะ 200 ก.ม.
 
สรุปได้ว่า UAV มีภารกิจหลัก คือ การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ และการค้นหาเป้าหมาย ดังนั้น UAV จะต้องมีความสามารถด้านข่าวกรองภาพถ่าย (Image Intelligent) สามารถรายงานภาพภารกิจหรือสามารถค้นหาเป้าหมายในเวลาจริง (Real Time) หรือใกล้เวลาจริง (Near Real Time) สามารถปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืน สามารถกำหนดแผนการปฏิบัติการได้ล่วงหน้าไม่ว่าด้านการถ่ายภาพถ่ายทอดสัญญาณ วีดีโอ และภาพถ่าย หรือการบิน สามารถบ่งบอกพิกัดของเป้าหมาย หรือกำหนดพิกัดบนแผนที่เพื่อค้นหาเป้าหมายโดยอัตโนมัติได้ ส่วนประมวลผลเพื่อใช้งานในส่วนนี้ จะประกอบด้วย ส่วนควบคุมภารกิจทางการบิน และระบบภูมิสารสนเทศ  ส่วนถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอและภาพถ่าย โปรแกรมในการตรวจจับเป้าหมาย ของ Payload ระบบของ UAV จึงต้องมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ระบบตัวยาน และระบบติดต่อสื่อสาร
 
1.ระบบตัวยาน (Airframe) ประกอบด้วย ปีก (มิติ รูปร่าง แพนอากาศ) ลำตัว สัดส่วนแรงยกต่อแรงต้าน การจำแนกมวลตามโครงสร้างการบิน ระบบต้นกำลัง (เครื่องยนต์ ใบพัด เกียร์ทด ชุดควบคุมความเร็ว) แบตเตอรี่ ระบบควบคุม เงื่อนไขสำคัญๆ ในการออกแบบคือ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก บรรทุกสัมภาระได้มาก ระบบขับเคลื่อนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ สามารถใช้งานติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สร้างง่าย ราคาต่ำ ต้องการบำรุงรักษาน้อย มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้ยาวนาน สามารถปฏิบัติงานได้หลายลักษณะพื้นที่ สะท้อนสัญญาณตรวจจับในระดับต่ำ  เพดานบินสูง พิสัยบินไกล บินได้นาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและเหมาะสมกับภูมิประเทศ ใช้เวลาน้อยในการสร้างความพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
 
2.ระบบสื่อสารระหว่างตัวยานบินกับสถานีควบคุมภาคพื้นดิน เป็นหัวใจหลักของการทำงานของ UAV การสื่อสารในแนวสายตา มีความโค้งของผิวโลกเป็นอุปสรรคที่สำคัญเนื่องจากทำให้มีสัญญาณรบกวน และสัญญาณแทรกสอดค่อนข้างสูง ทั้งจากธรรมชาติ ของพื้นผิวโลก ทะเลสูง โดยคงทนต่อสัญญาณแทรกสอด คงทนต่อการรบกวนที่ไม่เจตนาจากอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ เช่นการรับส่งวิทยุของเรือประมง การสื่อสารดาวเทียมเชิงพาณิชย์ หรือคงทนการรบกวนโดยเจตนา
 
หน่วยกำลังรบ มีความต้องการใช้ เครื่องบินตรวจการณ์ขนาดเล็ก ควบคุมจากระยะไกล โดยไม่ใช้นักบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวสารเป้าหมายที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถตรวจจับค้นหาเป้าหมาย พิสูจน์ทราบ และกำหนดที่ตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทันด่วน เพื่อการทำลายข้าศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังสามารถประเมินผลเสียหายทางยุทธวิธีดีที่สุด แต่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาแพงซึ่งทั้งระบบมีราคาเกือบ 500 ล้านบาท ประกอบด้วย
 
-ตัวเครื่องบินเล็ก UAV และเครื่องบินเล็กฝึกบินแบบย่อส่วนอุปกรณ์ติดตั้งบนเครื่องบินเล็ก ได้แก่ กล้องโทรทัศน์เวลากลางวัน และเวลากลางคืน ชนิดอินฟราเรด กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกภาพวีดีทัศน์
-อุปกรณ์ควบคุมภาคพื้น ประกอบด้วย สถานีควบคุมภาคพื้นที่มีตู้ควบคุมติดตั้ง GCS พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 
สถานีเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูล มีตู้ควบคุมติดตั้งพร้อมระบบระบายอากาศรถยนต์บรรทุก 10 ตัน สถานีควบคุมแบบเคลื่อนที่ได้/ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 31 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนรถพ่วง/รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น เช่น เครื่องวัดสำหรับเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตู้บรรทุกเครื่องบินเล็ก ชิ้นส่วนซ่อม อุปกรณ์จัดเตรียมแผนที่ระบบDigital
 
จะเห็นได้ว่า เครื่องบินอากาศยานไร้นักบินเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ หากประเทศใดมีไว้ใช้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเป็นอย่างดี ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่กองทัพไทยจะได้มีโอกาสใช้เครื่องอากาศยานไร้นักบินที่มีประสิทธิภาพนี้หรือไม่....???

http://www.dailynews.co.th/newstartpage ... tId=116342   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:น่าคิด
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 21/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??

แน่ใจเหรอครับว่าไม่มี....

หรือว่า ไม่มีจริงๆ....

ของลับ (อาวุธลับ) ก็ต้องปิดบัง ซ่อนเร้น กันหน่อยไม่งั้นจะเป็น ของลับ ได้อย่างไร
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:u3616234
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??

เรามี UAV ครับ มีนานแล้ว เป็นของอิสลาเอล  แต่ เรา คงยังไม่จำเป็นต้องมี Global Hawk หรือ แม้นแต่ Predator เพราะมันเกินความจำเป็น สักหน่อย 

 

ปล น่าจะซื้อ UAV มากกว่า บอลลูน นะครับ หรือคุณคิดว่าไง ?
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:siamman18
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??

ต่อให้มี ยูเอวี ดีเลิศขนาดไหน ก็สู้ ป่ารก เขียวๆ มิได้หรอกคร้าบ เห็นกันยาก หากเอาไปใช้ในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาคใต้รับรองว่า ได้งงแน่นอน ต่อให้มีกล้องอินฟาเรดก็เต๊อะ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Oldtimer
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??

เครื่องบินขับไล่ ยุทที่๕ เป็นพวก Stealth ลองหน ตรวจจับยาก ส่วนเครื่องบินขับไล่ยุคที่ ๖ คือ เครื่องบินไร้คนบังคับ หรือ UCAV ดังนั้นไม่ว่าภารกิจลับ ไม่ลับ UAV/UCAV คืออนาคต

บัลลูน ทำงานเหมือน ดาวเทียมระดับต่ำควบคุมได้ง่ายกว่าการบังคับพวกUAV เหมาะกับการเฝ้าตรวจนานๆ อยู่กับที่

ระบบตรวจจับปกติจะใช้กล้องที่จับความร้อน ถ้าระบบกล้องทำงานได้อย่างที่ฝรั่งคุยป่านนี้ฝรั่งยกทัพกลับจากอิรัค อัฟกานิสถานไปแล้ว ไม่ว่าใต้-เหนือถ้าเทงบให้ตามที่ต้องการก็จะได้อะไรอะไรมากกว่านี้ และทำงานได้มากกว่านี้
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ท้าวทองไหล
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 22/1/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพไทยควรมีเครื่องบินไร้คนขับปฏิบัติการลับได้หรือยัง??

ลองค้นหาข้อมูลศึกษากันเล่นๆ ในรุ่นเฮลิคอปเตอร์ UAV ว่าแบบไหนราคาเหมาะสม (โครงการ ๑๐๐ ล้าน) ใช้งานทั้งในทะเล บนบก ได้ สามารถใช้ตามป่า เขา ฯลฯ ลองศึกษาเล่นๆ ดูครับ อาจจะได้เห็นข่าวดี ที่สามเหล่าทัพ จะมีใช้เหมือนกัน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้