ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Chin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)รายละเอียด :

โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

ความเป็นมา

ผบ.ทบ.มีนโยบายในการเสริมการปฏิบัติด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. นอกเหนือ จาก MINI UAV  ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงมีดำริให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเรือเหาะติดตั้งกล้องตรวจการณ์   มาใช้เพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติการด้านยุทธการการข่าวและกิจการ พลเรือนโดยใช้คุณลักษณะขีดความสามารถของเรือเหาะและ ฮ.ติดกล้องตรวจการณ์ สนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 โดย  ยก.ทบ.เสนอให้  ศบบ.เป็นหน่วยสายวิทยาการ กำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดหาบุคลากร นักบิน ช่าง

โครงการจัดหาเรือเหาะประกอบด้วย

1.เรือเหาะ จำนวน 1 ลำ พร้อมโครงเรือ
อะไหล่ จำนวน 1 ชุด
2.กล้องตรวจการณ์ HD/FLIR จำนวน 5 ชุด ติดตั้งกับเรือเหาะ จำนวน 2 ชุดและติดตั้งกับ ฮ.ทบ. จำนวน 3 ชุด
3.รถควบคุมและถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 คัน
คุณลักษณะทั่วไป
เรือเหาะซึ่งบรรจุก๊าซฮีเลี่ยมแรงดันต่ำไว้ภายใน จะทำการบังคับควบคุมโดยนักบิน ซึ่งในการปฏิบัติ งานตามปกติจะกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่นักบินจำนวน 2 นาย ช่างประจำกล้องตรวจการณ์ จำนวน 1 นาย และ ผบ.หน่วยภาคพื้น หรือช่างประจำเครื่อง  หรือเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ อีกจำนวน 1 นาย รวมเป็น  4 นาย จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจการณ์ที่มีขีดความสามารถถ่ายภาพ และบันทึกภาพได้ทั้งระบบ HD และTHERMALสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน ด้วยเสียงที่เบาและเงียบกว่า อากาศยาน ประเภทอื่นๆ จึงเหมาะแก่การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อเสริมการปฏิบัติให้กับงานด้านยุทธการอื่นๆ โดยสามารถทำการบินลาดตระเวนตามวงรอบ หรือทำการบินลอย ตัวเหนือที่หมายตามที่มีข้อมูล  หรือหัวข้อข่าวสารล่วงหน้าได้

คุณลักษณะเฉพาะและขีดจำกัด

1.รุ่น   Aeros 40D                      
2. ผลิตโดย บริษัท Worldwide Aeros Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา                        
3. ขนาด - Airship Length152.8 ft / 46.6 m
- Max Diameter      34.8 ft / 10.6 m
- Volume     100,032 ft2 / 2,833 m2                     
- Maximum Pressure     3.0 in.H2O   - Minimum Pressure 0.5 in.H2O     
4. ชนิดของแก๊สที่บรรจุ   ฮีเลี่ยมแรงดันต่ำ
5. เครื่องยนต์  บริษัท Continental  125 แรงม้า ที่รอบ 2800 รอบ
6. เชื้อเพลิง
- แบบ  100LL   - ความจุ 287.2 ลิตร   
- ใช้งานได้    266.8 ลิตร  - อัตราสิ้นเปลืองสูงสุด  25 ลิตร/ชั่วโมง
7. ความเร็ว  - ความเร็วสูงสุด  81.6 ก.ม./ชั่วโมง    - ความเร็วบินเดินทาง   78.4 ก.ม./ชั่วโมง
8. น้ำหนัก  -T/O weight  6,702 lbs.   - L/D weight       6,702 lbs     - Standard Empty weight 4,461 lbs.  - Maximum Cockpit Load 1,821 lbs.        
9. จำนวนผู้ปฏิบัติงานบนเรือเหาะจำนวน 4 นาย  
10.ความสูงในการบิน   - เพดานบินสูงสุด  10,000 ฟิต - ระยะสูงที่เหมาะกับการถ่ายภาพ คือ  3,000 – 5,000 ฟิต                                         
11.ความเร็วลมที่มีผลต่อการบิน 20 Knotsขึ้นไป สามารถ Hover ทวนลมได้เช่นเดียวกับ ฮ.    
12.ติดตั้งกล้องตรวจการณ์แบบใช้งานทั้งกลางวัน /กลางคืนจำนวน 2 กล้องมีรัศมีการถ่ายทอดสัญญาณ ภาพประมาณ 30 กม. เมื่อไม่มีชุด Relay

แนวความคิดในการใช้เรือเหาะ

ภารกิจเชิงรุก
1.ใช้ในการเปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้น
การใช้เรือเหาะ ในการเปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้น ปฏิบัติโดยการบินวนเหนือบริเวณพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้น ในห้วงเวลาที่หน่วยเริ่มปฏิบัติการแล้ว ( หลังเวลา น. ) และติดต่อกับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบโดยการถ่ายภาพตามที่หน่วยภาคพื้นต้องการ  สำหรับการใช้เรือเหาะในการเปิดยุทธการตรวจค้น อาจจะกระทำเพื่อผลทางด้านจิต วิทยาต่อกลุ่มก่อความไม่สงบ,แนวร่วม หรือประชา ชนทั่วไปในพื้นที่เปิดยุทธการ เนื่องจากการปฏิบัติ การของเรือเหาะเหนือพื้นที่ปฏิบัติการสามารถมอง เห็นกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่
2.ใช้ในการไล่ติดตามกลุ่มก่อความไม่สงบกรณีเกิดการปะทะหรือการก่อเหตุร้ายอื่น ๆ
การใช้เรือเหาะในการไล่ล่าตามกลุ่มก่อความไม่สงบกรณีเกิดการปะทะหรือการก่อเหตุร้ายอื่น ๆ ปฏิบัติภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์โดยเรือเหาะ จะต้องเตรียมพร้อมในการ  ให้การสนับสนุนตลอด เวลาเมื่อได้รับการรายงานหรือการร้องขอการสนับ สนุนจะต้องปฏิบัติการได้โดยทันทีและจะต้องมีการติดต่อกับภาคพื้นเพื่อทำการถ่ายภาพตามที่ หน่วยภาคพื้นต้องการ
3.ใช้ในการพิสูจน์ทราบพื้นที่
การใช้เรือเหาะ  ในการพิสูจน์ทราบพื้นที่    จะปฏิบัติในกรณีมีการรายงานข่าวสารจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่โดยหน่วยเหนือต้องการพิสูจน์ทราบ การรายงานดังกล่าวหรือกรณีหน่วยเฉพาะกิจ ประจำพื้นที่ต้องการพิสูจน์ทราบพื้นที่ของหน่วย
ภารกิจเชิงรับ
1.ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อการป้องปราม
การใช้เรือเหาะในการลาดตระเวนเพื่อการป้องปราม สามารถปฏิบัติได้ทั้งในกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจ ประจำพื้นที่ร้องขอ หรือเป็นแผนการปฏิบัติของ บก.หน่วยเหนือในภาพรวมโดยการบินลาดตระเวนเหนือเป้าหมายที่ต้องการ ในระยะสูงที่ไม่มากนัก คนที่อยู่บนพื้นดินสามารถมองเห็นเรือเหาะได้ แต่จะต้องสูงกว่าระยะของปืนเล็กยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามไม่ให้กลุ่มก่อความไม่สงบสามารถปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการได้ยากขึ้น  
2.ใช้ในการเฝ้าตรวจพื้นที่
การใช้เรือเหาะในการเฝ้าตรวจพื้นที่ สามารถปฏิบัติได้ทั้งกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ร้องขอหรือเป็นแผนการปฏิบัติของ บก.หน่วยเหนือในภาพรวม โดยการบินในระยะความสูงมาก ไม่สามารถมองเห็นหรือมองเห็นได้ยากจากพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้กลุ่มก่อความไม่สงบหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าตรวจมองเห็นการปฏิบัติงานของเรือเหาะ ระยะเวลาในการเฝ้าตรวจจะยาวนานกว่าการลาดตระเวนเพื่อการป้องปราม
3.ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศ

การใช้เรือเหาะ ในการถ่ายภาพทางอากาศสามารถปฏิบัติได้ทั้งในกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ร้องขอหรือแผนปฏิบัติการของ บก.หน่วยเหนือ โดยการถ่ายภาพสามารถกระทำได้ทั้งทางลับและเปิดเผย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะความสูงของการบินถ่ายภาพ เพื่อนำภาพที่ได้มาใช้ในการวางแผนทางด้านการข่าวและยุทธการ

 

ที่มา http://www.aavnc-school.com/avn/images/airship/main_airship.html   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:seetha456
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 23/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

คิดไงหว่า เอาเรือเหาะ โดน AK ยิงตอนกำลังทำการบินขึ้น ก็มีสิทธิ์ร่วงนะ

เอาตั้งไปซื้อ UAV ไม่ดีกว่าหรือ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Joke1oo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

ได้ข่าวว่า300ล้าน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:oat2531
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

ผมว่าก็ดีน่ะคับที่ซื้อมา เวลาตรวจตอนกลางคืนเสียงไม่ดังดีไม่รบกวนชาวบ้านเค้า
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

อยากทราบการป้องกันตัวก่อนลอยขึ้นจากฐานหรือลงจอดที่ฐาน    และการปฏิบัติภาระกิจในตอนกลางคืน

หากเป็นความลับ  ไม่ต้องก็ได้ครับ

ส่วนในมุมของพลควบคุมการถ่ายภาพ สรุป บนเรือเหาะมีกล้อง 3 ตัวครอบคลุมพื้นที่ถ่ายภาพแล้วใช่ไหมครับ

และเฮลิคอปเตอร์ ที่มีกล้องติดเฟลอร์ อีก 2 ลำ

ถ้าปฏิบัติภาระกิจพร้อมกัน คงทำให้เอ๊กสเรย์พื้นที่ได้กว้างมากเลยนะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/2/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :โครงการจัดหาเรือเหาะ ( AIRSHIP)

ขออภัยจำนวนกล้อง สลับกับเฮลิคอปเตอร์
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้