ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:iskra2000
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับรายละเอียด :


เรื่องราวเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

 

พลฯ อนันต์   คงเลิศ เกิดเมื่อวันที่  ๒๕ ส.ค.๒๗  ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการเมื่อ ๑ พ.ย.๔๗ สังกัด ช.พัน.๘ และได้สมัครใจเข้ามาปฏิบัติงานใน กรม พท.๓ พัน.๑ เมื่อ ๑ มิ.ย.๔๘  และได้ตั้งใจรับการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการสนาม และปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๘  ในตำแหน่ง พลลูกมือ หมู่ ช.พัฒนา สังกัด   มว. ๒๕๔๑ ร้อย.๒๕๔ ฉก.๒๕ โดยมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านป่าแดปาลัส หมู่ที่ ๑ ต.ปากู อ.ท่งยางแดง   จว.ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๔๙ ผบ.มว.๒๕๔๑ จัดกำลังหน่วย ลว. ประจำวัน เพื่อออกปฏิบัติภาระกิจลาดตระเวน รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วย จาก บ. ปาแดปาลัส   ต.ปากู อ.ท่งยางแดง  เส้นทางถนนหมายเลข ๕๐๔๒  ไปยังเขตติดต่อ  อ.วามัน จว.ยะลา และเข้าซุ่มโจมตีเพื่อป้องกัน หมู่บ้านไทยพุทธ  ม.๖ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง โดยจัดกำลัง  ๑๐  นาย  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  คือ

ส่วนที่ ๑ ชุดจักรยานยนต์  ๓  คัน จัดกำลังพล ๔ นาย  มีพลทหาร อนันต์    คงเลิศ   พลลาดตระเวน เป็นคนขับรถจักรยานยนต์คันที่  ๒
ส่วนที่ ๒      ชุดลาดตระเวนด้วยรถยนต์  ๑  คัน  จัดกำลัง  ๖  นาย
          เริ่มเคลื่อนที่ในเวลา  ๒๐๓๐  โดยส่วนชุดลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์  ออกลาดตระเวนล่วงหน้ามาก่อน  ๓  กม.  แล้วส่วนรถยนต์จึงเคลื่อนที่ ตามส่วนที่  ๑bbชุดลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ด้วยแถวตอนตามกัน  โดย  พลฯ อนันต์  คงเลิศ  เป็นคันที่   ๒
          ต่อมาในเวลาประมาณ  ๒๑๑๐   เมื่อลาดตระเวนมาถึงที่เกิดเหตุ ระหว่างหลัก กม. ที่ ๑๗ - ๑๘  บ.เขาดิน  หมู่ ๓ ต.ปากู  อ.ทุ่งยางแดง  ได้มีกลุ่ม ก่อความไม่สงบ  ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน  ( ประมาณ ๑๕  คน ) ซุ่มโจมตีชุดลาดตระเวนจักรยานยนต์ที่หัวขบวน  โดยคนขับรถจักรยานยนต์คันที่  ๑ ได้ปฏิบัติฉับพลันล้มลงข้างถนนเข้าที่กำบัง , คันที่ ๒  พลฯ อนันต์  คงเลิศ   ถูกกระสุนเข้าที่บริเวณลำตัว และปฏิบัติฉับพลันล้มลง ณ จุดระดมยิงของกลุ่ม ก่อความไม่สงบ , คนขับรถจักรยานยนต์คันที่ ๓ เร่งเครื่องต่อต้านการซุ่มโจมตีผ่านจุดระดมยิงปฏิบัติฉับพลันล้มลงห่าง พลฯ อนันต์ คงเลิศ ๑๐๐ เมตร ห่างจาก คนขับรถจักรยานยนต์คันที่ ๑ ประมาณ  ๖๐  เมตร

ในขณะล้มลง  พลฯ อนันต์  คงเลิศ  ได้พยายามทำการต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างกล้าหาญ  กลุ่มคนร้ายได้ขว้างระเบิดเพลิงและระเบิดมือพร้อมกรู เข้าปะทะ  หวังจะสังหาร  พลฯ อนันต์  คงเลิศ  พร้อมยึดอาวุธหรือตัดศีรษะ ( ตามพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย ) แต่ด้วยจิตใจที่รุกรบและห้าวหาญของ พลฯ อนันต์  คงเลิศ  จึงได้ปรับคันบังคับการยิงเป็นอัตโนมัติ ( Auto )  ยิงต่อสู้กับคนร้ายโดยมิได้ถอยหนีแม้แต่ก้าวเดียว  ทำให้คนร้าย  ชื่อ  นาย  อาสือมิง  มะลี  เสียชีวิตทันทีต่อหน้า  พลฯ อนันต์  คงเลิศ  ( ห่างกัน  ๓  เมตร ) พร้อมอาวุธปืนอาก้าแบบพับฐาน( AK ๔๗ ) ๑ กระบอก คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ สาหัสและบาดเจ็บอีก ๒ - ๓  คน  และต่อมาหน่วย  ฉก.๒๕  ได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นในรัศมี  ๓  กม.  ก็พบศพคนร้ายอีก  ๑  คน  คือ  นาย  ยาลี  อาลี
          กลุ่มคนร้ายที่เสียชีวิตทั้งสองคนถือว่าเป็น  หน. กลุ่มปฏิบัติการที่สำคัญ  กล่าวคือ
          ๑. นาย อาสือมิง  มะลี เคยผ่านการฝึกการก่อการร้ายในต่างประเทศ  และรับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่  อ. ยะหริ่ง , อ. มายอ , อ. ทุ่งยางแดง , อ. ปานาเระ  จว.ปัตตานี  มีหมายจับ  ๒  คดี  ในพื้นที่  อ. มายอ และ อ. ทุ่งยางแดง  ( มีกำลัง  ๖ - ๘  นาย )
          ๒. นาย ยาลี  อาลี  เคยผ่านการฝึกการก่อการร้ายในต่างประเทศ  เป็นผู้สั่งการและเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในพื้นที่  อ. ยะหริ่ง , อ. มายอ , อ. ทุ่งยางแดง , อ. กะพ้อ , อ. ปานาเระ , อ. สายบุรี  จว.ปัตตานี  มีหมายจับ  ๔  คดี ( โดยเฉพาะคดีฆ่าพระและเผาวัดพรหมประสิทธิ์ ) ( มีกำลัง  ๖ - ๘  คน ) และมีเงินรางวัลนำจับของ กอ.สสส.จชต. จำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
           จากพฤติกรรมของ  พลฯ อนันต์  คงเลิศ  ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบในครั้งนี้  ได้กระทำการสู้รบโดยความองอาจ  กล้าหาญเป็นพิเศษ อย่างยิ่งยวด  โดยยอมเอาชีวิตเข้าแลก  เพื่อกระทำการให้สำเร็จตามหน้าที่  และเพื่อให้ได้ผลสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ  โดยมิได้ถอยหนี แม้แต่เพียงก้าวเดียวจนทำให้เสียชีวิต  สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญในการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง  เพื่อประเทศชาติและประชาชน  ให้ บ้านเมืองสงบร่มเย็นและทำให้สามารถหยุดการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์  ที่กลุ่มคนร้ายได้กระทำอย่างมากมาย  ซึ่งอีกหลายชีวิตและครอบครัวที่จะต้องสูญเสีย  หาก นายอาสือมิง  มะลี และ นายยาลี  อาลี  ยังมีชีวิตอยู่  ความสงบสุขในพื้นที่ก็ยากที่จะมีขึ้นได้
           ดังนั้น การกระทำด้วยความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของ พลฯ อนันต์   คงเลิศ  จึงสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทย  รักษาอธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ

ที่มา

http://rta-chaplain.com/chaplain2/work/dv_%20cavalry1/decoration_bravery/decoration_bravery.htm   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:tahaloo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ขอสดุดีความกล้าหาญ ท่านได้ตายอย่างผู้กล้าดังเช่นบรรพบุรษของเรา ขอดวงวิญญานของท่านจงไปสู่สุคติเถิด
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:korn
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

+100 กระทู้นี้ครับ

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:bird6757
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ขอส่งกำลังใจให้ครับ.............
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:add_acc
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ท่านทำหน้าที่สมชายชาติทหารแล้วครับ พลฯอนันต์ คงเลิศ ขอดวงวิญญาณท่านจงสู่สุขคติ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:ddd2521
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ขอสดุดีและสรรเสริญในวีรกรรมของท่าน สมคุณค่าที่เราจะระลึกถึงท่านในนามวีรบุรุษของแผ่นดินไทย ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สมชายชาติทหารแล้วขอให้ท่านได้หลับอย่างสงบสุข

สำหรับเงินค่าหัว 1,000,000 บาทของนาย ยาลี อาลี ในทัศนะของผมควรมอบให้ทายาทของผู้วายชนน์เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไปในอนาคตเมื่อเขาขาดพ่อก็ย่อมเป็นภาระที่หนักต่อบุคคลข้างหลังนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือหรือประกันชีวิตของผู้วายชนน์

สำหรับผมขอสดุดีและยกย่องผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารหน่วยหนึ่งนะครับ( จำชื่อและชั้นยศไม่ได้) เรื่องมีอยู่ว่า สอ.สห.โดนตำรวจยิงจนเสียชีวิตจากการเถียงกันเรื่องแผงค่าซีดี )  ท่านไม่ได้ทอดทิ้งลูกเมียของผู้ใต้บังคับบัญชาเลยบรรจุให้ภรรยา สอ.สห.ดังกล่าวเข้ารับราชการแทนสามีและส่งเสียให้บุตรของทหารผุ้วายชนน์สามารถเรียนต่อได้โดยไม่เกิดความเดือนร้อนแก่ครอบครับ จนวันทึ่ศาลตัดสินท่านก็ยังไปฟังคำตัดสินพร้อมภรรยา สอ.สห.แสดงให้เห็นว่าในยามลูกน้องเดือดร้อน นายไม่ทิ้งเรา ( รบเพื่อนาย ตายเพื่อชาติ )
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:rusaka
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ขอสดุดีวีรกรรมทหารกล้า........จากประชาทัวหล้า.....ขอระลึกคุณความดีชั่วกาล...... ให้กล่าวขาลทหารกล้าทั่วฟ้าดิน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:salaja
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :อยากสรรเสริญในความกล้าหาญ ของทหารหาญครับ

ขอสดุดี ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้