ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:Ronin
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

วันฉัตรมงคลรายละเอียด :


     วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในเวลานั้น ดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากในเวลานั้น ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเอง
     จากนั้น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้น ก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก
     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

     การจัดพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีที่จัดต้อนรับหรือรับรองฐานะความเป็นประมุขของสังคม อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ซึ่งมีมาแต่ครั้งพ่อขุนผาเมือง ได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย ดังปรากฏในหลักฐานในศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไท
     ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระองค์ได้ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์
     พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า "พระบาท" นำหน้า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า "พระบรมราชโองการ" และที่สำคัญประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบอย่างโบราณ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เป็นวันจุดเทียนชัย และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 อันเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขั้นตอนของพิธีที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้
  1. ขั้นเตรียมพิธี
  2. พิธีเบื้องต้น
  3. พิธีบรมราโชวาท
  4. พิธีเบื้องปลาย และ
  5. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

  1. ขั้นเตรียมพิธี 
     มีการตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมูรธาภิเษก สำหรับน้ำอภิเษกนั้น ต้นตำราให้ใช้น้ำจากสถานที่สำคัญต่างๆ 18 แห่ง และทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์ที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร แล้วส่งเข้ามาเจือปนเป็นน้ำมูรธาภิเษกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรง และทรงรับน้ำอภิเษกในวันพระราชพิธีราชาอภิเษกต่อไป
พระพุทธเจดีย์ที่สำคัญที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ทั้ง 18 แห่ง คือ

  1. จังหวัดสระบุรี ที่ตั้งพระพุทธบาท
  2. จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งวัดพระศรีมหาธาตุ
  3. จังหวัดสุโขทัย ที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ
  4. จังหวัดนครปฐม ที่ตั้งพระปฐมเจดีย์
  5. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ
  6. จังหวัดลำพูน ที่ตั้งวัดพระธาตุหริภุญชัย
  7. จังหวัดนครพนม ที่ตั้งวัดพระธาตุพนม
  8. จังหวัดน่าน ที่ตั้งวัดพระธาตุแช่แห้ง
  9. จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งวัดบึงพระลานชัย
10. จังหวัดเพชรบุรี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ
11. จังหวัดชัยนาท ที่ตั้งวัดพระบรมธาตุ
12. จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งวัดโสธร
13. จังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งวัดพระนารายณ์มหาราช
14. จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งวัดศรีทอง
15. จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งวัดพลับ
16. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ อำเภอไชยา
17. จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งวัดตานีณรสโมสร
18. จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดทอง
     น้ำสำหรับมูรธาภิเษกเป็นน้ำที่เจือด้วยน้ำจากปัญจมหานทีในอินเดีย คือ แม่น้ำคงคา ยมนา อิรวดี สรภู มหิ และจากปัญจสุทธคงคา ในแม่น้ำสำคัญทั้ง 5 ของไทย คือ
  1.แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง
  2.แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบลท่าชัย จังหวัดเพชรบุรี
  3.แม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม
  4.แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี
  5.แม่น้ำบางปะกง ตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก
     และน้ำ 4 สระ คือสระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยใช้เป็นน้ำสรงมาแต่โบราณนอกจากนี้ยังมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎดวงพระ บรมราชสมภพ (ดวงเกิด) และแกะพระราชลัญจกร (ดวงตราประจำรัชกาล) โดยได้มีการประกอบพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2493 ในพระอุโบสถวัดพระศรีศาสดาราม

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17001

 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานและสมาชิกไทยไฟเตอร์คลับ   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:PINJI
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล

พระองค์ทรงเป็น บิดาชองแผ่นดิน ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก

 

และคงไม่ใครในประเทศที่จะดูแล สั่งสอน ปลูกฝัง และทรงริเริ่มโครงการใหม่ ต่างๆได้เท่าพระองค์

 

ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ได้เท่าที่สุด ของที่สุด ของผู้นำประเทศทุกประเทศ

 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

 

ธนกร โสภณวิทย์

 

 

ปล. บ้านนี้ พ่อนั้น พยายามดูแลมาอย่างดี ลูกบางคนสิไม่เคยคิดสานต่อเจตนาพ่อ แถมยังคิดอีกว่าตนนั้น ไม่จำเป็นต้องมีพ่อ หรือ คิดว่า ตนนั้น แทนพ่อได้..... หากไม่ต้องการพ่อ ก็ออกจากบ้านนนี้ไป ซะ (ขอบคุณ คุณ อ๊อฟ มากครับสำหรับสำนวนที่ว่า หากไม่ต้องการพ่อจงออกจากบ้านของพ่อไปซะ ... ขอโทษครับ ที่รุนแรง เพราะทุกวันนี้ ผมยังเฝ้าดู พวกคิดร้ายอยู่ มีเยอะมาก มีมาเลื่อยๆ จริงๆ)
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:sas22th
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:fighttt
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล

 รักประเทศไทย และจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน พ่อหลวงของเราตลอดไป
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:nok
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:yokin
   คะแนน:-1
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล

พระมหาปิยธรรมราชา รามาธิบดี ทรงพระเจริญ

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร"
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:biggun06
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 5/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ผมเองไม่ค่อยได้เขียนกระทู้ เพราะชอบอ่านมากกว่า แต่วันนี้ขอเขียนด้วยใจจงรักภักดีอย่างจริงใจ ด้วยเกิดบนผืนแผ่นดินที่มีพ่อคนนี้เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศมากว่า 48 ปีแล้ว ได้่เห็นพระจริยวัตรที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินตั้งแต่เกิด และปัจจุบันก็ได้สนองงานในพระองค์ด้วยการเป็นสื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและการทรงงาน แต่วันนี้มีคนบางกลุ่มบางพวก ต้องขออภัยที่ผมจะเรียกคนพวกนี้ว่าคนแอบอ้างและสงวนความจงรักภักดีไว้กับตนเองและพวกพ้องของตน ใครที่คิดต่างหรือไม่ยอมลงให้หรือขวางผลประโยชน์จะถูกผลักไปอีกทางด้วยข้อกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดี ผมเองที่ทำงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านก็โดนข้อหานี้เช่นเดียวกัน แต่ต้องทนกล้ำกลืนความเจ็บช้่ำและยังไม่เคยเสื่อมคลายในความจงรักภักดี คนพวกที่ผมเองถึงนี้บางคนใช้ความมีชื่อเสียงแต่ด้อยปัญญา หรือใช้ชื่อเสียงและโอกาสเพื่อได้มาซึ่ีงผลประโยชน์ตอบแทนจากคนที่มีอำนาจและแอบอ้างความจงรักภักดีเพื่อการดำรงอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ของตนและพวกพ้อง และบนแผ่นดินที่เราไม่เคยแย่งความจงรักภักดีจากพ่อของเราคนนี้่กันเลย เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะกล้าไล่พ่อของเราพระองค์นี้ออกจากบ้านของพระองค์ ที่ผมกล่าวเช่นนี้ได้ เพราะในสมัยที่รามี ผกค.เชื่อไหมครับว่าฐานของ ผกค.ยังมีรูปในหลวงเลยครับ ใครก็ตามที่คิดจะดำรงอยู่บนผืนดินผืนนี้ไม่มีใครโง่ที่จะกล้่ากระทำการใดเพื่อไล่พ่อพระองค์นี้ออกไปไหน มีแต่จะกระทำเพื่อแสดงออกว่าจงรักภักดี ดังที่กล่าวมา ขอให้เราช่วยกันใช้ความคิดซักนิดอย่างเพียงหลงลงกับคารมของใครบางกลุ่มบางพวก ที่ขับไล่ใสส่งคนไทยอีกพวกที่คิดต่าง เพียงเพราะอ้างว่าตนจงรักภักดีมากกว่าคนอื่น เชื่อหรือครับว่าไม่ว่าคนประเภทนี้แหละครับที่ไม่จงรักภักดี เป็นพวกดึงฟ้าต่ำ ทำหินแยก แตกแผ่นดิน หากความคิดของผมแรงไปก็ขออภัยด้วย อาจเพราะเริ่มหมดความอดทนกับพวกที่ชอบอ้างว่าจงรักภักดีมากว่าคนไทยคนอื่น ๆ ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้