ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:t.wissanu
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 6/5/2554
   แก้ไขโปรไฟล์

วันนี้...ในอดีต : "๕๘ ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ"รายละเอียด :

     พักเรื่องเสียใจกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือไว้แป๊บนึงครับ แล้วเราสุขสันวันต์เกิดให้กับ "โรงเรียนนายเรืออากาศ" กันดีกว่า

 

     “๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ” ก่อนปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่น และมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้กองทัพอากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชา มากกว่าความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการ จึงทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ

     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศควรจะได้รับการศึกษาและการฝึกฝน ตลอดระยะเวลาที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ ในปีต่อมาเสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการ เพื่อที่จะเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียด โครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมกัน และลงมติอนุมัติ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕

     ต่อมา พลอากาศเอกฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ได้สถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ ตึกเหลือง หรืออาคารสวัสดิการทหารอากาศในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยแรกเริ่ม ได้มีนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน ๓๐ นาย และได้ดำเนินการผลิตนายทหารอากาศสัญญาบัตร ป้อนเข้าสู่กองทัพอากาศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

๏ เว็บไซต์โรงเรียนนายเรืออากาศ และ เว็บไซต์สารคดี ๏

    เรียบเรียง : t.wissanu

   Happy birth day โรงเรียนนายเรืออากาศนะครับ ๕๘ ขวบ ถ้าเป็นคนก็คุณลุงที่แสนอบอุ่นของหลานๆเลยแหละ
ตอบกระทู้