ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:fantom
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/5/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

ทดสอบ เรือหลวงอ่างทองรายละเอียด :

                                               กองทัพเรือทำการทดสอบเรือหลวงอ่างทอง

กองทัพเรือ จะทำการทดสอบระบบของเรือหลวงอ่างทอง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยเรือจะออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา ๐๗.๐๐ น. และคาดว่าจะกลับเข้าเทียบท่าในช่วงค่ำของวันเดียวกัน โดยมีการทดสอบที่สำคัญดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทดสอบการเชื่อมต่อและลำเลียงรถถังแบบ M 60 จากเรือหลวงมัตโพน ขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง เวลา ๑๑.๓๐ น. ทดสอบการนำยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก AAV และเรือปฏิบัติการพิเศษของ นสร.ชุด พ.51 เข้าสู่เรือทางประตูท้ายเรือหลวงอ่างทอง เวลา ๑๕.๐๐ น. ทดสอบระบบการรับส่งสิ่งของในทะเลกับเรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๓ เที่ยว เวลา ๑๖.๐๐ น. ทดสอบการรับส่งอากาศยาน โดยให้เฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์คลงจอดบริเวณลานจอดอากาศยานท้ายเรือ รวมทั้งทดสอบระบบชักลากเฮลิคอปเตอร์เข้าโรงเก็บ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทดสอบการรับส่งสิ่งของทางดิ่ง โดยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงสิมิลัน และเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เรือจะเข้าเทียบท่า
        เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ประเภท เรือ LANDING PLATFORM DOCK (เรือ LPD ) ซึ่งต่อจาก บริษัท Singapore Technologies Marine Ltd. (ST Marine) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มี ขีดความสามารถในการเคลื่อนกำลังจากทะเลสู่ฝั่ง (โจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก) มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสนับสนุนยกพลขึ้นบก การสนับสนุนการฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการลำเลียงระยะไกล ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีเรือรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย และมีความอ่อนตัวสูง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
        เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำนี้ มีระวางขับน้ำสูงสุด ๗,๖๐๐ ตัน ความยาวตลอดลำ ๑๔๑ เมตร กว้าง ๒๑ เมตร มีเรือเล็กประจำเรือ ประกอบด้วย เรือ LCVP ๒ ลำ และเรือ LCM ๒ ลำ สามารถเดินทางไกลต่อเนื่องได้ ๔๕ วัน หรือ ๕,๐๐๐ ไมล์ โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม มีอาวุธประจำเรือที่สำคัญประกอบด้วย ปืน ๗๖/๖๒ มม. จำนวน ๑ กระบอก ปืน ๓๐ มม. จำนวน ๒ กระบอก และปืน .๕๐ นิ้ว จำนวน ๖ กระบอก มีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการบิน มียานสะเทินน้ำสะเทินบก หรือ AAV ยานล้อ มีเครนขนาด ๒๐ ตัน และ ๑๐ ตัน อย่างละ ๑ ตัว มีห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอนสำหรับกำลังพล มีห้องพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทำฟัน ในลักษณะเดียวกับ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือลำนี้มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน ๑๕๑ นาย และมีที่พัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังรบยกพลขึ้นบกจำนวน ๓๖๐ นาย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจากหน่วยบิน จำนวน ๓๐ นาย
กองทัพเรือ จะทำการทดสอบระบบของเรือหลวงอ่างทอง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยเรือจะออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา ๐๗.๐๐ น. และคาดว่าจะกลับเข้าเทียบท่าในช่วงค่ำของวันเดียวกัน โดยมีการทดสอบที่สำคัญดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทดสอบการเชื่อมต่อและลำเลียงรถถังแบบ M 60 จากเรือหลวงมัตโพน ขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง เวลา ๑๑.๓๐ น. ทดสอบการนำยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก AAV และเรือปฏิบัติการพิเศษของ นสร.ชุด พ.51 เข้าสู่เรือทางประตูท้ายเรือหลวงอ่างทอง เวลา ๑๕.๐๐ น. ทดสอบระบบการรับส่งสิ่งของในทะเลกับเรือหลวงสิมิลัน จำนวน ๓ เที่ยว เวลา ๑๖.๐๐ น. ทดสอบการรับส่งอากาศยาน โดยให้เฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์คลงจอดบริเวณลานจอดอากาศยานท้ายเรือ รวมทั้งทดสอบระบบชักลากเฮลิคอปเตอร์เข้าโรงเก็บ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทดสอบการรับส่งสิ่งของทางดิ่ง โดยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงสิมิลัน และเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เรือจะเข้าเทียบท่า
        เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ประเภท เรือ LANDING PLATFORM DOCK (เรือ LPD ) ซึ่งต่อจาก บริษัท Singapore Technologies Marine Ltd. (ST Marine) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มี ขีดความสามารถในการเคลื่อนกำลังจากทะเลสู่ฝั่ง (โจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก) มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสนับสนุนยกพลขึ้นบก การสนับสนุนการฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการลำเลียงระยะไกล ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีเรือรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย และมีความอ่อนตัวสูง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
        เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำนี้ มีระวางขับน้ำสูงสุด ๗,๖๐๐ ตัน ความยาวตลอดลำ ๑๔๑ เมตร กว้าง ๒๑ เมตร มีเรือเล็กประจำเรือ ประกอบด้วย เรือ LCVP ๒ ลำ และเรือ LCM ๒ ลำ สามารถเดินทางไกลต่อเนื่องได้ ๔๕ วัน หรือ ๕,๐๐๐ ไมล์ โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม มีอาวุธประจำเรือที่สำคัญประกอบด้วย ปืน ๗๖/๖๒ มม. จำนวน ๑ กระบอก ปืน ๓๐ มม. จำนวน ๒ กระบอก และปืน .๕๐ นิ้ว จำนวน ๖ กระบอก มีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการบิน มียานสะเทินน้ำสะเทินบก หรือ AAV ยานล้อ มีเครนขนาด ๒๐ ตัน และ ๑๐ ตัน อย่างละ ๑ ตัว มีห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอนสำหรับกำลังพล มีห้องพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทำฟัน ในลักษณะเดียวกับ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือลำนี้มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน ๑๕๑ นาย และมีที่พัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังรบยกพลขึ้นบกจำนวน ๓๖๐ นาย ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจากหน่วยบิน จำนวน ๓๐ นาย

(ที่มา : น.อ.อนุพงษ์ ฯ) ข่าวกองทัพเรือ   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:powerboy1412
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/5/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ทดสอบ เรือหลวงอ่างทอง

ครับผม รับทราบ !!!
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้