ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:kaewmusik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/12/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

กองทัพบก เปิดสอบ งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)รายละเอียด :

กองทัพบก เปิดสอบ งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
เปิดบรรจุ 71 อัตรา ในคุณวุฒิปริญญา-สาขา-ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก.)
  • ระดับปริญญาตรี 68 อัตรา​
  • ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา
​ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
  • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  • ทหารกองหนุน
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
กลุ่มสอบที่รับสมัคร
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3  ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์
จำหน่ายสมุดคำแนะนำ – ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ก.พ. ๕๖ – วันพุธที่ ๒๗ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น (เว้นวันหยุดราชการ)
- สถานที่ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ราคาชุดละ ๑๕๐ บำท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
วันรับสมัครสอบ – ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ.๕๖ – วันอังคารที่ ๕ มี.ค.๕๖ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สถานที่ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สอบรอบแรก วันที่ 23 มี.ค. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 11 เม.ย. 56
สอบรอบสองวันที่ 17,18,19,24,25 เม.ย. 56
ตรวจโรค 17 เม.ย. 56
ทดสอบด้านจิตเวช 18 เม.ย. 56
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 19 เม.ย. 56
ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหน่ง (เชิงลึก) วันที่ 24 เม.ย. 56
ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า 28 เม.ย.56
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 28 พ.ค. 56
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่

Website : คลิกที่นี่
ลิงค์ย่อ: http://j.mp/Wz0cDg

    ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:kaewmusik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/12/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพบก เปิดสอบ งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)

ที่ีมา https://www.facebook.com/FanPageWE.love.soldiers.Royal.ThaiArmy

-http://www.งานราชการเปิดสอบวันนี้.com/?p=3618
-http://129jump.blogspot.com/2012/12/2556-28-5-56.html
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:kaewmusik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/12/2555
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพบก เปิดสอบ งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)

ไม่ต้อง ผ่านภาค ก. ของ กพ.
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้