ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 3/2/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้นรายละเอียด :

 คัดมาเฉพาะที่คิดว่าสำคัญๆนะครับ 

   ภัยคุกคาม ที่จะมีในปัจจุบันและอนาคต ของแคนาดา
  

Threat Characterization

The 2020-2030 time horizon is characterized by proliferation of current threat technologies as well as digital upgrades and increased integration of systems including:

 • Fighter Aircraft such as SU-27 armed with a mix of weapons such as AA-12 and AA-11;
 • Bomber Aircraft such as Tu-160 employing sub-sonic to low supersonic guided cruise missiles;
 • Civilian Aircraft including airliners and low/slow civilian aircraft;
 • Anti-Aircraft Artillery (AAA) ground or ship based systems such as ZSU-23/4;
 • Surface-to-air missile (SAM) ground or ship based systems such as SA-15 or SA-20:
 • Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS)such as the SA-18; and
 • Early Warning Radar Systems such as digital Spoon Rest and/or airborne early warning and control (AEW&C) integrated into a defence network.

The 2030+ time horizon is characterized by the proliferation of emerging technologies including:

 • Fighter Aircraft such as PAK-FA armed with a mix of advanced multi-spectral high off-boresight weapons.
 • Bomber Aircraft Such as next-generation strategic bombers with a reduced RCS and employing supersonic, low RCS, guided cruise missiles;
 • Anti-Aircraft Artillery (AAA) ground or ship based systems such as upgraded 2K22 or SA-19;
 • Surface-to-air missile (SAM) ground or ship based systems such as SA-22 or upgraded SA-20;
 • Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS)such as the  SA-24;
 • Early Warning Radar Systems such as phased arrays integrated into a defence network.

 

 

     เดี๋ยวมีต่อครับ.....   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

Questionnaire 1 Section B – Capability, Production and Supportability Questionnaire

Please ensure that all responses to the questions are as complete and detailed as possible.

Mission Configuration Weapon System Definition

1. For both time horizons described in Section A to this Industry Engagement Request (under “Time Horizons”), please describe your company-defined mission configured aircraft. These configurations should take into account any capability upgrade plans for the weapon system and be described. These configurations are to be used for the capability descriptions in the questions that follow.

 1. Air-to-Air Mission Configuration (Defensive Counter Air (DCA), Offensive Counter Air (OCA))

  A typical loadout of Radio Frequency (RF), Infrared (IR), beyond visual range and within visual range missiles, cannon, sensors, external fuel tanks (if applicable) and self-protection systems (flares, decoys, etc).

 2. Air-to-Ground Mission Configuration (Strategic Attack (SA), Close Air Support (CAS), Land Strike)

  A typical loadout of munitions, sensors, self-protection systems, external fuel tanks (if applicable) and self-escort air-to-air weapons.

 3. Anti-Surface Warfare Configuration (Tactical Air Support to Maritime Operations (TASMO))

  A typical loadout of maritime weapons, sensors, self-protection systems, external fuel tanks (if applicable) and self-escort air-to-air weapons.
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

Capabilities

For all questions below, please provide a description of your weapon system capability in the two time horizons defined in Section A to this Industry Engagement Request (under “Time Horizons”) and in the presence of the indicative threats included in that horizon. Capabilities should be restricted to those provided by your mission-configured weapon system as described in response to Question 1 above.

2. RF Sensor Capabilities. Describe the mission configuration aircraft RF sensor capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description. Additionally, please respond to the following:

 1. What is the primary onboard RF sensor?
 2. Approximate Radar detection range for a 0.1m2, 1m2, 5m2, 10m2 target?
 3. What is the Radar operating frequency range?

3. EO/IR Sensor Capabilities. Describe the mission configuration aircraft electro-optical (EO) and/or infrared (IR) sensor capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, spectrum coverage, probabilities of detection, resolution, etc). Additionally, please respond to the following:

 1. Approximate EO/IR detection range of a fighter size target in dry thrust Military Power (MIL Power) in the frontal aspect?
 2. Approximate EO/IR detection range of a cruise missile size target (based on the AS-15 and AS-101/102 cruise missiles) in the frontal aspect?
 3. What is the EO/IR sensor spectrum coverage?

4. Kinetic Weapon Capabilities. Describe the air-to-air, air-to-ground and anti-surface warfare weapon capabilities intended for operational use on the aircraft and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description. Additionally, please respond to the following:

 1. What is a typical air-to-air combat load, including external fuel tanks and sensors?
 2. What is a typical air-to-ground combat load, including external fuel tanks and sensors?
 3. What is a typical anti-surface warfare combat load, including external fuel tanks and sensors?

5. Non-Kinetic Weapon Capabilities. Describe the non-kinetic weapon capabilities (e.g.:  Electronic Attack) intended for operational use on the aircraft and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, output power, frequency coverage, weapon effects, etc).

6. RF Self-Protection Capabilities. Describe the mission configuration aircraft RF self-protection capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description. Additionally, please respond to the following:

 1. What RF self protection systems does the aircraft employ?
 2. Describe the Radar’s electronic protection capabilities.
 3. Are jammers incorporated internally or carried externally?
 4. What is the output power and frequency coverage?

7. IR Self-Protection Capabilities. Describe the mission configuration aircraft IR self-protection capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, output power, sensitivities, frequency coverage, protection effects, etc).

8. Self-Protection Counter Measures Capabilities.Describe the mission configuration aircraft self-protection countermeasures capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description. Additionally, please respond to the following:

 1. What number and types of countermeasures does the aircraft employ?
 2. What is the frequency coverage and output power, if applicable?

9. Data Link Capabilities. Describe the mission configuration aircraft data link capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, frequencies, data/video bandwidth, reception/transmission ranges, output power, frequency agility, etc). Additionally, please respond to the following:

 1. What is the datalink the aircraft employs?
 2. What is the compatibility with other existing datalink systems?
 3. What is the reception/transmit range?
 4. Is the link secure/encrypted?
 5. Is the link a low probability of intercept/detection waveform?

10. Voice Communication Capabilities. Describe the mission configuration aircraft voice communication capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, frequencies, radio bands, reception/transmission ranges, output power, frequency agility, encryption/decryption, etc). Additionally, please respond to the following:

 1. Does the aircraft employ Beyond Line Of Sight communications? If so, by what method?ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

11. Pilot Vehicle Interface Capabilities. Describe the mission configuration aircraft pilot-vehicle interface capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, display size/type, Hands on Throttle and Stick (HOTAS) functions, voice command, helmet mounted cueing, night vision devices/compatibility, etc).

12. Sensor Fusion Capabilities. Describe the mission configuration aircraft sensor fusion capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, sensor contributors, display integration, data resolution, fusion process, duty cycle automation, etc).

13. Aircraft RF Signature. Describe the mission configuration aircraft RF signatures and how these signatures will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the signature description (including, but not limited to, front/beam/rear aspect radar cross-section measures, emission direction, frequencies and output power, etc).

14. Aircraft IR Signature. Describe the mission configuration aircraft IR signatures and how these signatures will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the signature description (including, but not limited to, front/beam/rear aspect IR measures in dry thrust (MIL power), front/beam/rear aspect IR measures in reheat/afterburner (MAX power), etc).

15. Emissions Control (EM). Describe how the aircraft’s mission configuration emissions control features (EMspectrum) will contribute to the covert completion of a mission (covert is to be interpreted as ‘concealed’, not ‘disguised’). Include responses to:

 1. How can the aircraft conceal its electromagnetic or other environmental emissions?
 2. How can the aircraft reduce its electromagnetic or other environmental emissions to reduce its detectability by opposing units?
 3. By how much and in what in-flight regimes can the aircraft reduce its electromagnetic or other environmental emissions?
 4. This reduction or concealment comes at what impact to aircraft systems payload, operational efficiency or effectiveness?

16. Aircraft Engine and Airframe Capability. Describe the mission configuration aircraft engine and airframe capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, max speed at 30K feel Mean Sea Level (MSL), thrust in dry thrust (MIL power), thrust in reheat/afterburner (MAX power), angle of attack limitations, max G, etc). Additionally, please respond to the following:

 1. What is the aircraft thrust to weight ratio in the following configurations:
  1. Take off weight in the typical air-to-air load described in response to Question 1 above.
  2. During typical air-to-air mission with 50% fuel and no weapons remaining (pylons installed).
  3. Take off weight in the typical air-to-ground load described in response to Question 1 above.
  4. During typical air-to-ground mission with 50% fuel and no weapons remaining (pylons installed).
 2. What is the aircraft wing loading in the following configurations:
  1. Take off weight in the typical air-to-air load described in response to Question 1 above.
  2. During typical air-to-air mission with 50% fuel and no weapons remaining (pylons installed).
  3. Take off weight in the typical air-to-ground load described in response to Question 1 above.
  4. During typical air-to-ground mission with 50% fuel and no weapons remaining (pylons installed).
 3. What is the aircraft instantaneous and sustained turn rate at Mean Sea Level, 15kft, 30kft and operational ceiling in the following configurations:
  1. During typical air-to-air mission with 50% fuel and weapons.
  2. During typical air-to-ground mission with 50% fuel and weapons.

17. Aircraft Combat Radius, Range and Endurance.Describe the mission configuration aircraft combat radius, range and endurance capabilities and how these capabilities will contribute to the Measures of Effectiveness described in Section A. Please include metrics to substantiate the capability description (including, but not limited to, fuel flow at MIL power, fuel flow at MAX power, endurance speed at 30K feet Mean Sea Level, etc). Additionally, please respond to the following:

 1. What is the maximum range of the mission configuration aircraft in the air-to-air, air-to-ground and anti-surface warfare loadouts described in response to Question 1 above?
 2. What is the maximum endurance of the mission configuration aircraft in the air-to-air, air-to-ground and anti-surface warfare loadouts described in response to Question 1 above?

18. Any other capability that may be part of your mission-configured weapon system and that you deem would contribute to the overall effectiveness of the mission.
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

    เอาแค่นี้แล้วกันครับเพราะมันเยอะมาก 

  ที่มา : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/stamgp-lamsmp/questeval-questeval-eng.html

 

    ทาง แคนาดา ได้ร้องขอแบบประเมินไปยัง Boeing Company (F/A-18E/F), Dassault Aviation(RAFALE), EADS Eurofighter(TYPHOON), Lockheed Martin (F-35) and Saab Group(JAS-39 C/D หรือ E/F หรือ NG ไม่รู้)

 

    แต่สงสัยว่า F-35  มันก็อยู่ในการร่วมลงขันลงทุนของ แคนาดา แล้วก็เป็นชาติที่จะซื้อประจำการแน่นอน  แต่พอมาพักหลังเกิดปัญหาความล่าช้าในการพัฒนา และ ราคาถีบตัวสูงขึ้น  แล้วยังจะเอามาประเมินประสิทธิภาพแข่งกันอีกทำไม  หรือว่าตั้งโครงการนี้มาเพื่อกดดัน Lockheed Martin หว่า

 

    แต่ถ้าในโครงการ มีการประเมิน Evaluation เครื่องบินรบ อย่างโปร่งใส จากทั้งข้อมูลทางเทคนิค และจากการทดลองบินกับเครื่องจริง แล้วนำผลมาประเมิน ก็เป็นที่น่าจับตามองครับว่าเครื่องไหน จะผ่านหลักเกณฑ์ ที่วางมาไว้เยอะ ของแคนาดา ได้

 

    แต่ JAS-39 Gripen คงจะเสียเปรียบ เครื่องบินอื่นๆตรง  Combat Radius / Range & Endurance.

 

    แต่อาจจะไปได้เปรียบตรงระบบ DATA Link  ครับ 

 

   Self Protection Counter Measures  นี่ถ้าเป็น F/A-18G Growlers น่าจะได้เปรียบสุดๆ  แต่ F/A-18E/F  รุ่นที่เสนอให้แคนาดา จะมี ออพชั่น ระบบของ Gowlers ให้ด้วยหรือเปล่า  

   Thales SPECTRA ที่อยู่ใน RAFALE ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันครับ ในสงคราม ลิเบีย ในวันแรกที่บินทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศของลิเบีย ไปได้   

     แล้วของ ทอ.ไทย  ก่อนที่จะเลือกแบบ Gripen ได้กำหนดประสิทธิภาพ ไว้เยอะมากมายขนาดนี้หรือเปล่าครับเนี่ย 

 

   
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:TOP SECRET
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

แก้ไขจาก F/A-18G Growler เป็น EA-18G Growler ครับ 

Option ขาย F/A-18F ให้ ออสเตรเลีย  จำนวน 24 เครื่อง  ภายหลังมีการอัพเกรดเป็น EA-18G Growler  จำนวน 12 เครื่องครับ 
ถ้าอเมริกา เสนอ Option เดียวกันกับ ออสเตรเลีย ให้ แคนาดา น่าจะได้เปรียบค่ายอื่นๆใน คุณสมบัติ Electronic Counter measures ครับ 
 
12 of the 24 Super Hornets on order would be wired on the production line for future fit-out as EA-18Gs. The additional wiring would cost A$35 million
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:YUKIKAZE
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

ผมสงสัยเกี่ยวกับ ระบบดาต้าลิงค์ นิดนึงครับ ว่าทำไมถึงมีแต่ JAS39 ที่ติดรู้สึกจะมี F-22  ด้วยมั้ง ถ้ามันดีขนาดนั้นทำไมเครื่องบินรุ่นชั้นนำรุ่นอื่นๆไม่เอาไปติดบ้างล่ะครับ ดูแล้วการอัพเกรดไม่น่าจะยุ่งยาก
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:fulcrum37
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

เครื่องบินสมัยใหม่มีหมดแหละครับดาต้าลิ้งอ่ะพวก F-15 F-16 ก็มี

เครื่อซู ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปก็มี เครื่องยุโรป ไต้ฝุ่น ราฟาลก็มี อันที่จริง ลิ้ง16 ก็ไส่ตัว ทอร์นาโดได้ด้วย

 

เรื่องการอัพเกรดไม่ยุ่งยากเลยสักนิด แต่ติดตรงที่เขาไม่ขายให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรแน่นแฟ้น

หรือมีมีฐานทหารของประเทศตัวเอง หรือ บ่อน้ำมันขนาดอภิมหึมา ที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าของสัมปทานอยู่อ่ะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:hinnoi
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 31/1/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

งบเยอะตัวเลือกก็เยอะตามหละครับ ที่สำคัญเค้าไม่มีการแทรกแทรงจากภายนอกภายในเหมือนของเราทีเลยมีเวลาเลือกไอ้บ้านเราได้มาก็เรียกว่าบุญละ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:zakuIII
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 1/2/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

ประเทศที่เขาสร้างเองก็ใส่มาหมดล่ะครับ ส่วนประเทศที่ซื้ออย่างเดียวอย่างประเทศเรา บางอย่างหรือหลายอย่างเขาไม่ใส่มาให้เพราะกลัวเก่งเกินไป 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:u3616234
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 3/2/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กำหนดประสิทธิภาพ เครื่องบินรบแบบใหม่ของ แคนาดา หลังจากรอ F-35 ไม่ไหวแถมราคาพุ่งสูงขึ้น

ใช่ครับ ตอนนี้ เครื่องยุค 4.5-5 มี DataLink กันหมดแล้ว  แต่ สิ่งที่ทำให้ SAAB / Sweden ดูดีกว่า คือ การ ที่ พวกเขาใช้ Datalink ตั้งแต่ ยุค 3 ประสบการณ์การใช้งาน ยาวนานกว่า ระบบเลยแน่น สิ่งนึงที่เห็นได้คือ แม้นแต่ Soviet  ก็ ตามlock SR-71 ไม่ได้  แต่.....พวกสวีเดน ทำได้ นะครับ เพราะใช้ระบบ Network Centric  

 

 

 

และ การคุยกันกลางอากาศ ทำได้นานแล้วครับ ที่วิจัยอยู่ ของไทยคือ การ ให้ Gripen คุยกับ ระบบอื่น ๆ  ซึ่ง ถ้าเป็นระบบ Network Centric จริงๆ นักบิน Gripen สามารถ ดึง ภาพจากกล้องCCTV ของ เอกชน ได้ เลยนะครับ 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้