ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:pop04
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/8/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

The Army Research and Development Officeรายละเอียด :

สาระสำคัญ

หน่วยดำเนินการย
- แผนกอาวุธที่ 3 โรงงานผลิตอาวุธ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกย
วัตถุประสงค์โดยรวมย
- เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ในการดัดแปลง , พัฒนา และปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และมีความสำคัญต่อ การปฏิบัติงานด้านยุทธการ ตามภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างรวดเร็วและสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณ

โดยไม่ จัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงและยังเป็นผลดีต่อกองทัพ เพื่อให้กำลังพลจะได้มี ทักษะ , ความรู้ , ความชำนาญในการทำงานที่ทำอยู่เพิ่มมากขึ้น

และหน่วยใช้เองก็จะได้มี สป.ไว้ใช้ทดแทนกรณีที่ สป. นั้น เกิดชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอย

งบประมาณที่ได้รับในการผลิตย
- ให้ดำเนินการยุติการผลิตไว้ก่อน คงเหลือไว้แต่งานศึกษา , วิจัย และปรับปรุง ปกม. ต้นแบบ ให้สมบูรณ์ และเกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุดย
ประโยชน์ที่ได้รับย
- ได้มีการคิดค้นระบบอาวุธแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย , มีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ เสริมสร้างความพร้อมรบ

ในการป้องกันประเทศ และยังสามารถผลิตทดแทน อาวุธที่จัดซื้อจากต่างประเทศ โดยมีคุณภาพของ สป.ใกล้เคียงกับของต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า

เป็นการประหยัดงบประมาณ กอปรกับยังสามารถผลิตชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนต่อไปได้อีกย

เครดิตรhttp://118.175.64.247/ardodb2011/ccontentsview.php?Ccont_ID=56แก้ไขข้อมูล : วันที่ 2013-08-11 16:44:00 โดย : pop04

   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:pop04
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 11/8/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :The Army Research and Development Office

สาระสำคัญ

หน่วยดำเนินการ 
- แผนกอาวุธที่ 3 โรงงานผลิตอาวุธ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
วัตถุประสงค์โดยรวม 
- เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ในการดัดแปลง , พัฒนา และปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความสำคัญต่อ การปฏิบัติงานด้านยุทธการ ตามภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมาย

ได้อย่างรวดเร็วและสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณ โดยไม่จัดซื้อจากต่างประเทศ

ซึ่งมีราคาสูงและยังเป็นผลดีต่อกองทัพ เพื่อให้กำลังพลจะได้มี ทักษะ , ความรู้ , ความชำนาญในการทำงานที่ทำอยู่เพิ่มมากขึ้น

และหน่วยใช้เองก็จะได้มี สป.ไว้ใช้ทดแทน กรณีที่ สป. นั้น เกิดชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ 
งบประมาณที่ได้รับในการผลิต 
- ให้ดำเนินการศึกษา , วิจัย , พัฒนาและปรับปรุง ปลย.11 ดัดแปลง ต้นแบบ ให้มีความสมบูรณ์และเกิดข้อ บกพร่องน้อยที่สุด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
- ได้มีการคิดค้นระบบอาวุธแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย , มีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ เสริมสร้างความพร้อมรบ

ในการป้องกันประเทศ และยังสามารถผลิตทดแทน อาวุธที่จัดซื้อจากต่างประเทศ โดยมีคุณภาพของ สป.ใกล้เคียงกับของต่างประเทศ

แต่มีราคาถูกกว่า เป็นการประหยัดงบประมาณ กอปรกับยังสามารถผลิตชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนต่อไปได้อีก 
 

เคริตรhttp://118.175.64.247/ardodb2011/ccontentsview.php?Ccont_ID=58
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:zakuIII
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 12/8/2556
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :The Army Research and Development Office

ผมว่ามาถูกทางแล้ว ของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก ของที่มีคุณภาพเกิดจากการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆ 

แม้แต่ปืน m16 ของอเมริกาที่ว่าเป็นประเทศไฮเทคยิ่งใหญ่ทางการประดิษฐ์ ออกมาแรกๆก็ยังมีปัญหา แล้วเขาก็แก้ไขให้ดีขึ้น 

แม้แก้ไขให้ดีขึ้นแล้ว อีกหลายสิบปีต่อมาก็ยังพบว่าสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก  เป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุด 

ของทุกอย่างในโลกเป็นแบบนี้ 

ผมว่าในระหว่างที่ประเทศเราไม่มีสงครามใหญ่ๆ เป็นเวลาของสันติ เป็นเวลาที่เราควรใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของเรา ในอนาคตสิบปีข้างหน้าประเทศเราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นเราควรมีความสามารถแบบเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายมี  การพัฒนาควรมองไปที่สิบปีข้างหน้า 

 

ความมั่นคงของประเทศไม่ใช่แค่มีอาวุธคุณภาพสูงจากต่างประเทศ 

แต่อยู่ที่ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเราเองด้วย จะสร้างความภาคภูมิใจได้ เราต้องสร้างอาวุธด้วยตัวเราเองให้มีคุณภาพและจุดเด่นที่เหนือชั้นกว่า ถ้าประเทศเล็กๆอย่างอิสราเอลทำได้ ไทยก็ต้องทำได้ 

ถ้าจะบอกว่าเราไม่ต้องสร้างอาวุธเองเพราะสามารถพึ่งพาอเมริกาได้ ผมว่าไม่ถูกซะทีเดียว เพราะประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลีหรือแม้แต่เกาหลีใต้ ก็สามารถพึ่งอเมริกาได้ แถมบางทีอาจจะพึ่งได้มากกว่าเราอีก แต่เขาก็ยังเพียรพยายามที่จะพึ่งตนเอง 

เพราะการพึ่งตนเองได้ทำให้มีเกียรติ์และศักดิ์ศรีที่เหนือกว่าการพึ่งพาคนอื่น เกียรติ์และศักดิ์ศรีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและทำให้ชาติคงอยู่ได้

 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้