ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Nakarin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศรรายละเอียด :

วันนี้ในอดีต...ย

วันนี้เมื่อ 17 ปีที่แล้ว (20 มี.ค.2540) เรือหลวงจักรีนฤเบศร ขึ้นระวางประจำการเป็นวันแรก

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพรในปี พ.ศ.2532 กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลักในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเล ได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยและชาวประมง แต่มีีขีดจำกัดในการปฏิบัติการ เนื่องจากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้น ไม่สามารถทนสภาพทะเลเมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกย์ได้ ยทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทำได้ด้วยความยากลำบากและไม่ได้ผลตามที่กองทัพเรือต้องการ ประกอบกับภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยได้ขยายออกไปถึง 200 ไมล์ทะเล การที่มีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนการมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการ ลาดตระเวนและระยะเวลาการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ยกองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย และได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือและการปฏิบัติภารกิจของเรือ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือ ว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล จำนวน 1 ลำ จากบริษัทบาซาน ประเทศสเปนในวงเงินประมาณ 7,100 ล้านบาท และกองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างสร้างเรือเมื่อ 27 มีนาคม 2535

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือ รวมทั้งเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทำให้ประเทศมีความเป็น ปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ย โดยทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจคนไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อเนื่องกันมากว่า 200 ปี ยซึ่งกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่า ยเรือหลวงจักรีนฤเบศรย อันหมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี

คุณลักษณะเรือทั่วไป

ย ย ย ย ย ผู้สร้าง ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย บริษัท บาซาน ประเทศสเปน

ย ย ย ย ย วางกระดูกงู ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย12 กรกฎาคม 2537ย

ย ย ย ย ย ปล่อยเรือลงน้ำ ย ย ย ย ย ย ย ย20 มกราคม 2539ย

ย ย ย ย ย ขึ้นระวางประจำการ ย ย ย ย ย ย20 มีนาคม 2540ย

ย ย ย ย ย ความยาวตลอดลำ ย ย ย ย ย ย 182.6 เมตรย

ย ย ย ย ย ความยาวที่แนวน้ำ ย ย ย ย ย ย 164.1 เมตรย

ย ย ย ย ย ความกว้างกลางลำที่แนวน้ำ ย 22.5 เมตรย

ย ย ย ย ย ความกว้างดาดฟ้าบิน ย ย ย ย ย30.5 เมตรย

ย ย ย ย ย ความสูงถึงดาดฟ้าบิน ย ย ย ย ย18.5 เมตรย

ย ย ย ย ย ความสูงยอดเสา ย ย ย ย ย ย ย 42 เมตรย

ย ย ย ย ย กินน้ำลึกเต็มที่ ย ย ย ย ย ย ย ย 6.2 เมตร ย

ย ย ย ย ย ระวางขับน้ำเต็มที่ ย ย ย ย ย ย ย11,544 ตันย

ย ย ย ย ย ความเร็วมัธยัสต์ ย ย ย ย ย ย ย 12 นอต

ย ย ย ย ย ความเร็วสูงสุด ย ย ย ย ย ย ย ย 27 นอตย

ย ย ย ย ย ระยะปฏิบัติการไกลสุด ย ย ย ย10,000 ไมล์ ที่ความเร็ว 12 นอต

ขอบคุณข้อมูลจาก www.fleet.navy.mi.th/แก้ไขข้อมูล : วันที่ 2014-03-20 16:55:25 โดย : Nakarin

   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:chat007
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของอาเซียน แต่เห็นว่าสิงคโปร์จะซื้ออยู่ น่าของอเมริกานะ ถ้าจำไม่ผิด
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:superboy
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 22/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร

หวังว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะมีแบบนี้และลายพรางนี้อยุ่บนเรือบ้าง สาธุ :)
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Anajanxxx
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เอาเป็นตัวนี้ได้ไหมครับ เหมือนๆกัน Vstol russia aircraft

Vstol russia aircraft


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Phu2000
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร

สองลำบนเป็นซากไปหมดแล้วครับ ปัจจุบันมีบ.STOVLที่จะหาซื้อและใช้งานได้อยู่2รุ่นคือAV-8BกับF-35B
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:udom34
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :17 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือบรรทุกเครื่องลำแรกของอาเซียน หนาวไปเลย 555+
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้