ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Nakarin
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 27/8/2557
   แก้ไขโปรไฟล์

เวียดนามและสาธารณรัฐเช็กลงนามความร่วมมือทางการทหารรายละเอียด :

คงจะมาช่วยเหลือเพื่อรับมือกับจีน 555+

เวียดนามและสาธารณรัฐเช็กลงนามความร่วมมือทางการทหาร - เมื่อ 19 ส.ค.57 สำนักข่าว Jane’s รายงานความคืบหน้าการประชุมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและชาติอื่นๆ (ในที่นี้คือ สหรัฐฯและสหภาพยุโรปรวมทั้งสาธารณรัฐเช็ก) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ว่าเวียดนามและสาธารณรัฐเช็ก (ในฐานะเป็นผู้ขายยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของกองทัพเวียดนาม ตามด้วยฝรั่งเศสและเยอรมนี) ได้ลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจที่สร้างความร่วมมือทางการทหาร ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การฝึกหัดศึกษา การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอื่นๆที่ขยายจากกรอบความร่วมมือเดิมที่สาธารณรัฐเช็กได้สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออะไหล่ยุทธภัณฑ์ที่ตกทอดมาจากสหภาพโซเวียต ให้แก่กองทัพเวียดนามในอดีต สิ่งนี้ส่งผลต่อสถานะดั้งเดิมระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ ที่เดิมสหรัฐฯ มีมาตรการงดการสนับสนุนอาวุธแก่เวียดนามอยู่ จนมีการพิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านั้นขึ้นโดยนักการเมืองของสหรัฐฯหลายราย ในโอกาสที่สหรัฐฯและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 20 ปีและพลเอก Martin Dempsey ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมที่เยือนเวียดนาม และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหากมาตรการงดการสนับสนุนอาวุธของสหรัฐฯดังกล่าวสิ้นสุดลง สหรัฐฯน่าจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่เวียดนามในการสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันในภูมิภาค/Jane’s

http://dtad.dti.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=518:defence-news-around-the-world-25-29aug2014&catid=3:defense-news&Itemid=3สาธารณรัฐเช็กและเวียดนาม

สาธารณรัฐเช็กและเวียดนาม


ตอบกระทู้