ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:AAG_th1
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 20/3/2563
   แก้ไขโปรไฟล์

ไปบรรยายที่ สอวช. ในการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยรายละเอียด :

วันนี้ (๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปบรรยายแก่คณะนักวิจัยของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ชั้น ๑๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี

ในการประชุมหารือภาพรวมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและโลก ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ลำที่ ๑๑ หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

การบรรยายผู้เขียนได้ใช้ความรู้ที่มีในการอธิบายความเป็นมาและศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเริ่มจากของไทยในปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN และในเอเชีย-แปซิฟิก(ผู้เขียนไม่ได้เน้นการให้ข้อมูลของกลุ่มประเทศชาติมหาอำนาจหรือยุโรปนัก)

เนื้อหาสำคัญที่สุดของการบรรยายคือ การจัดหาหรือพัฒนาอาวุธของไทยต่อไปข้างหน้า จะต้องไม่เป็นการจัดหาแต่ตัวระบบอย่างเดียว(คือจ่ายเงินให้ต่างประเทศแล้วเอาอาวุธมาใช้)

แต่ต้องสร้างงานให้คนไทย โอกาสทางการศึกษาและองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนไทย  และศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยด้วย

ข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการบรรยายครั้งนี้จะถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสภานโยบายฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปครับ   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:OA
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/3/2563
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ไปบรรยายที่ สอวช. ในการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

ขอบคุณค่ะ เสียดายที่ไม่ทราบและไม่มีโอกาสไปร่วมฟังการบรรยาย 
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้