ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:I see u
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/2/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

ถามเพราะอะไรฝรั่งถึงเรียกในหลวงทุกรัชกาลว่า King Ramaรายละเอียด :

คำว่าKing Ramaได้ยินได้อ่านมานานแล้ว แต่มันเพิ่งสงสัยว่าทำไมฝรั่งมันเรียกแบบนั้น เช่นเรียก รัชกาลที่5ว่าKing Rama Vเป็นต้น

แต่ผมเดาว่าเกี่ยวกับพระรามาธิปดีอะไรทำนองนี้หรือเปล่า

เชิญผู้รู้ช่วยมาตอบหน่อยเถอะ แต่ถ้ากระทู้นี้ไม่เหมาะสมก็ลบออกได้   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:yam_t28
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/2/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ถามเพราะอะไรฝรั่งถึงเรียกในหลวงทุกรัชกาลว่า King Rama

มาจากภาษาไทย ว่า พระรามาธิบดี คะ โดยมาจาก รัชกาล1 พระพุทธ ยอดฟ้า จุฬาโลก หรือ พระรามา ธิบดี ที่ 1 พระองค์ ทรงประสูติ เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2280 มีพระนาม เดิมว่าย

"ทองด้วง" และ เสด็จขึ้น เสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ ทรงครองราชย์ อยู่เป็นเวลา 28 ปี ในช่วง รัชสมัย ของพระองค์ พระองค์ ทรงรวบรวม ราชอาณาจักร ให้เป็น ปึกแผ่น อย่างมั่นคง จนกระทั่ง ไม่ต้อง เกรงกลัว การรุกราน จากอริราชศัตรู อีกต่อไป สมเด็จ พระรามา ธิบดีที่ 1 ทรงได้รับ การสรรเสริญ ว่าทรงเป็น รัฐบุรุษ ผู้ปรีชา สามารถ เป็นนักกฎหมาย เป็นนักกวี และชาวพุทธ ผู้เลื่อมใส ศรัทธาใน พระศาสนา ดังนั้น รัชสมัย ของพระองค์ จึงได้รับ การกล่าวขานว่า เป็นยุคของ "การสร้างสรรค์ฟื้นฟู" แห่งรัฐ และ วัฒนธรรมไทย พระองค์ ทรงเป็น กษัตริย์ ผู้ก่อตั้ง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นย เมืองหลวง ของไทย และนี่ก็คือ งานสร้างสรรค์ ที่คงอยู่ ตลอดกาล จะได้รับชื่อเสียง ว่าเป็น "เมืองแห่งเทพยดา" พระองค์ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 เมื่อพระชนมายุ ได้ 72 พรรษา

โดยพระนามเต็ม ของพระองค์ คือ "พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิ ราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราชวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หรินทราธาดาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิ ราชาธิบดินทร์ธรณินทราธิราช รัตนาภาศกรวงศ์องค์ปรมาธิเบศร์ ตรีภูวเนศวรนาถนายก ดิลกนพรัตน์ราช ชาติอาชาวไศรย สมุทยุตโรมลสกลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หรินทราธาดาธิบดี ศรีสุวิบุลคุณอักนิฐ ฤทธิราเมศวรธรรมิกราชาธิราช เดโชชัยพรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศ โลกเชฐวิสุทธิ์มกุฏ ประเทศคตา มหาพุทธางกูร บรมนาถบรมบริพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว"
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:I see u
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/2/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ถามเพราะอะไรฝรั่งถึงเรียกในหลวงทุกรัชกาลว่า King Rama

ขอบคุณนะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้