ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:Terminator
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!รายละเอียด :

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2007 08:54น. ย

ไชยยงค์ มณีพิลึก
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

เหตุการณ์"ล้อมปราบ"จนมีการวิสามัญฆาตกรรมหน่วย อาร์เคเค จำนวน 5 ศพ บนเทือกเขาตะเว ยต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ไม่ใช่?เงื่อนไข?ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็นโคออดิเนต ในการก่อเหตุร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ อย่างที่ เจ้าหน้าที่ หลายฝ่ายเข้าใจ และกลายเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

เนื่องจาก ถึงจะไม่มีเหตุการณ์ ?ล้อมปราบ?บนเขาตะเวเกิดขึ้น ?ธง?ในการนำ ของ บีอาร์เอ็นฯ คือการแบ่งแยกดินแดน โดยวิธีการก่อการร้าย ที่มีเป้าหมายต่อ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิม ที่อยู่ในฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐ

นอกจากแผนการ บันได 7 ขั้น ที่เจ้าหน้าที่เคยยึดได้จาก บ้านพักของ มะแซ อุเซ็ง ครูสอนศาสนา ร.ร.สัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส แล้ว ขณะนี้ ยังยึดได้เอกสารชุดสำคัญชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นแผน นโยบายเชิงรุกเพื่อยึดครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน 10 ปี โดย บีอาร์เอ็นกำหนดนโยายดังนี้ให้แกนนำ นำไปปฏิบัติ

1. สร้างความแยกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ศาสนา นักการเมือง นักศึกษาประชาชนโดยวิธีการผลิตซีดีเถื่อน แจกจ่ายในประเทศและต่างประเทศ

2. ทำร้ายพระ เผาวัด

3. เผาโรงเรียน ฆ่าครู เพื่อมิให้คนในพื้นที่ ทั้งพุทธและมุสลิม ไม่ต้องรับการศึกษา และให้สนับสนุนสร้างปอเนาะมากขึ้น เพื่อเป็นที่ปลุกระดมเยาวชน

4. เร่งทำลายฐานเศรษฐกิจ ด้วยการ ก่อการร้ายสถาบันการเงิน โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า เพื่อให้มีการย้ายฐานการลงทุนออกนอกพื้นที่

5. ให้มีการเคลื่อนไหวออกกฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการแบ่งแยกดินแดน

6. ปลุกเร้าให้มีการขับไล่กำลังทหารออกนอก พื้นที่ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวดำเนินการของขบวนการ

นี่คือ นโยบายหลักๆของ บีอาร์เอ็นฯ ที่แสดงให้เห็นว่า ยยุทธวิธี ยังไม่เปลี่ยนแปลง และมีการเร่งปฏิบัติการให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น
ย ย
และนอกจากนี้ หลังจากที่ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับ นายอับดุลเลาะห์ มูฮัมมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย โดยมีแนวนโยบายในการเจรจากับขบวนการบีอาร์เอ็นฯและให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็น?คนกลาง? ปรากฎว่า เมื่อเรื่องการเจรจาปรากฏออกไป ขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการในการเจรจากับ ย?คนกลาง? ยหากมีการเจรจากันจริง โดยแกนนำขบวนการต่างที่เป็นพันธมิตรของ?เบอร์ซาตู? เปิดประชุมที่แฟลตศรปาฮัง ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์มี ดร.ฟาเดร์ เจ๊ะมาน ประธานเบอร์ซาตู ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมระดับแกนนำของกลุ่มต่างดังนี้ ยดร.วันสุไลมาน วันสุหลง รองประธานเบอร์ซาตู นายอับดุลปาต๊ะ บินมูฮัมมัด หัวหน้าฝ่ายกิจการการเมืองขบวนการพูโล นายมะ บอแซ นายรุสดี ยี่งอ นายแม โสรส นายรอซี ลูโบ๊ะโต๊ะเป็ง ทั้ง 4 คนเป็นตัวแทนกลุ่มพูโล ยนายซูคิน อับดุลสาและ ประธานกลุ่ม บีเอ็นพีเอ นายแวหะมะ แวยูโว๊ะ ประธานมูจาฮีดินปัตตานี อุสตาซมะ ปรีกี ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ขบวนการมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี ยหะยีอับดุลเราะห์มาน หามะ จากกลุ่มบีอาร์เอ็นอูลามะ ยอุสตาซ ฮาซัน ตอเหย็บ ยเลขาธิการบีอาร์เอ็นโคออดิเนต ยนายมะแซ อุเซ็ง ยฝ่ายปฏิบัติการกองกำลังติดอาวุธบีอาร็เอ็นฯ นายมะ โฉลง รักษาการขบวนการบีอาร์เอ็นครองเกรส และนายเปาะดายะห์ หรือมะลาเซ็ง ลูกสิงห์โต เลขาธิการบีอาร์เอ็นครองเกรส
ย ย
โดยในที่ประชุมได้เสนอ 3 แนวทางในการขอประชามติจากชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ

1. ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษภายใต้รัฐบาลไทย

2. รวมสามจังหวัดชายแดนผนวกกับประเทศมาเลเซีย

3. แบ่งแยกสามจังหวัดเป็นเขตปกครองตนเอง ยโดยจะถือเป็นมติในการเจรจากับ?คนกลาง?ของรัฐบาลไทย และยังมี ข้อเสนออีก 7 ข้อ และหนึ่งใน 7 ข้อ คือ ในระหว่างการเจรจา ให้สมาชิกของขบวนการต่างๆ เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยได้รับการคุ้มครอง จากรัฐบาล ส่วนข้อเสนออีก 6 ข้อ ไม่สามารถนำมาเสนอได้
ย ย
และจากการเคลื่อนไหวทั้งในด้านยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ของขบวนการณ์ ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการกำหนดแนวรุก และยุทธวิธี ที่ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ยอมรับความสมานฉันท์ตามที่รัฐไทยต้องการ ยและการที่เหตุร้ายรายวัน ทั้งฆ่าผู้บริสุทธิ์ และการก่อวินาศกรรม การใช้สตรีและเด็กปิดล้อมสถานที่ราชการ ปิดถนนเพื่อ กดดัน ให้ ปล่อยผู้ถูกจับกุม ยังเกิดขึ้นอย่าง ถี่ยิบ ล้วนสวนทางกับคำพูดของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช.และ ผบ.กอ.รมน. ที่กล่าวว่า สถานการณ์ดีขึ้น ขบวนการไม่มีขีดความ สามารถ และเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการ์ได้ทั้งหมด

ดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐ โดย กอ.รมน.ภ.4 ต้องมีแผนรับมือขบวนการ บีอาร์เอ็น คือแผนรักษาความสงบและพิทักษ์ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก สงครามต่อไปนี้ จะไม่มีกำหนดวัน เวลา ว่าจะมีการก่อเหตุในวันนั้น วันนี้ ซึ่งเป็นวันแต่งตั้ง เป็นวันสถาปนา หรือวันครบรอบตามที่ "ฝ่ายข่าว"ของรัฐแจ้งเตือน จนกลายเป็น ปฏิทินข่าว ที่อาศัยการ ย"อ้างอิง"วันสำคัญของฝ่ายตรงกันข้ามมากกว่า"ข้อเท็จจริง" แต่ การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นการก่อการร้ายที่ไร้รูปแบบ ไร้วันเวลา คือเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วแต่ จังหวะ ยโอกาสโดยไม่มี การกำหนดเป้าหมาย การรับมือของ เจ้าหน้าที่รัฐ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ยุทธวิธี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หาก ยุทธวิธี ของกองทัพภาคที่ 4 ยังเป็นไปแบบ เดิมๆ ตามตำรารบที่ เรียนมา ?ไฟใต้? จะลุกไหม้อย่างรุนแรง และสุดท้าย เมื่อหมดทางออก และต้องสร้างความสงบด้วยการ?เจราจา? ก็จะเสียเปรียบ และ?เสียหาย?ต่อประเทศชาติ

.....

ปกติผมไม่ค่อยตั้งกระทู้หรอก น่าเบื่อ

แต่วันนี้ขอสักวัน

ตอนนี้อยากเห็นหน้า พวกทหารพระราชาปี 2550 จัง

สงสัย ต้องไปหาตามบอร์ดรัฐวิสาหกิจ   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:sam
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

พังข่าวแบบนี้ทุกวันบอกได้ครับเดียวครับว่าเครียด~~~~ มาเลนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะพวกนี้มันฝั่งอยู่ในนักการเมือง และทหาร

ผมอยากให้ UN หรือ EU ขึ้นบันชีดำพวกนี้จริงๆ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Macbkk
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

เห็นเรื่องแบบนี้แล้ว มันหดหู่บอกไม่ถูก แล้วก็ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายในภาคใต้นะครับ อย่าพึ่งหมดกำลังใจครับ เหมือน เพลงจากยอดดอย นั่นแหล่ะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:ericson
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ถึง คนตั้งกระทู้นะครับ

ย หากว่าไม่รู้เรื่องว่า เจ้าหน้าที่รัฐย ทหาร และประชาชน เค้าทำอะไรบ้างย พวกทหารที่อยู่ในพื้นที่เค้าทำอะไรบ้าง รู้มั้ยว่า เค้าลำบากขนาดไหน ญาติพี่น้องเป็นห่วงขนาดไหนยย ตอนนี้ หากว่าคุณมีเพื่อน หรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นทหาร ลองถามเค้าดูว่าย ทำอะไรบ้างนะครับ

ย พวกรู้ไม่จริง หรือมีเจตตา ส่อเสียดสี ใส่ผ้าถุงเล่นคอมอยู่ก็หัดย หุบปากซะบ้างนะครับย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:ericson
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

มาเพิ่มเติมย

ยเพื่อนที่อยู่ เบตงย ตอนนี้ ย้ายมาอยู่ หาดใหญ่กับญาติแล้วย คนรถตู้ที่ถูกยิง ก็รู้จักกัน เกือบทั้งหมด ชาวบ้านเสียขวัญยแต่ก็เห็นใจ ทหารย ทำเต็มที่แล้วยเพื่อนที่หาดใหญ่บอกว่า ชาวบ้าน เริ่มลงขัน กัน หาอาวุธ มาเพื่อป้องกันตัวเองแล้ว พวกหาดใหญ่ ไม่ยอมปล่อยให้ลามมาถึง เด็ดขาด ไม่งั้น เรื่องใหญ๋

ยยย
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

เมื่อเหตุการ มันถึงจุดอิ่มตัว ก็จะมีการสวนกลับอย่างเป็นระบบ ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ การเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน คิดว่าเป็นตัวช่วยได้บ้าง อย่างที่ ลสชบ อยากจะลงไปช่วยเป็นหูเป็นตาให้ ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ คนที่จ้องก่อเหตุ ก็จะทำลำบากขึ้น และเจ้าหน้าที่คงจะตีกรอบให้เล็กลงได้ ขออวยพรครับ.....


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:สถาปนิกสงคราม
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

กระทู้อย่างนี้ ลบเถอะ คิดเอง เออเอง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:น้ำเค็ม
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

คิดว่า จขกท. คงจะเหน็บคนที่อยู่ตามบอร์ดรัฐวิสาหกิจอะครับ ส่วนทหาร,ตำรวจที่อยู่ทาง 4 จชต.นั้น ผมคิดว่าประชาชนทุกคนให้ความเคารพ , เข้าใจ และซึ้งใจในความเสียสละที่อาจหาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ไม่อยากให้คุณ helldiver ท้อใจ และผมอยากให้ส่วนบนลงไปดูปัญหา ไปทราบปัญหา บ้าง ไม่ใช้โยนให้ แม่ทัพภาค 4 รับไปแล้วก็จบ นอกนั้นให้ประสานกันเอง (จนต้องระคายเคืองเบื้องพระบาท) ถึงจะได้รีบลงไป
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:c2001
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

จขกท. น้อยอกน้อยใจที่ปัญหาสะสมมานานย แต่ไม่มีใครแก้ไขจริงจังย ทหารอดทนในพื้นที่เครียดแต่ข้างบนไปปรากฎตัวเป็นบอร์ดบ้าง โต้ตอบนักการเมืองว้นเว้นวันบ้างย หลายๆ คนบอกว่าเดินทางถูกทางแล้ว สมานฉันท์คือวิธีการที่ดีที่สุดย ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดย แต่ที่แน่ๆ คน 3 จังหวัดภาคใต้เขาเครียด เขาต้องการผู้นำ จะเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ได้ทั้งหมด ขอให้นำเขาต่อสู้ได้ย ทุกวันนี้ไร้ทิศทางอยู่ไปตัวใคร ตัวมัน
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:uthor
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ตัวผมเองเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะครับ อยู่มาตั้งแต่เกิดเลย ตอนนี้ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯเพราะหนีภัยสงครามมา(เหมือนสงครามจริงๆครับ) มีทั้งฮัมวี ฮิวอี้ บางวันมีแบล็คฮอว์คด้วย ผมมาอ่านกระทู้ในบอร์ดนี้บ่อยๆครับ เห็นว่าเป็นบอร์ดที่ดีมาก มีความรู้มาก

วันนี้มาเห็นกระทู้นี้แล้วผมรู้สึกหดหู่ ทหารที่ปฏิบัติงานตั้งใจมากครับ สถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ช่วยๆกันปลอบใจคนไทยกันไม่ดีกว่าหรอครับ

ส่วนมาเลย์น่ะไม่มีทางได้แผ่นดินเราไปหรอกครับ ผมว่าไม่มีทาง แผ่นดินไทยของเราไม่มีใครจะเอาไปได้ ทุกตารางเซนติเมตร ทุกๆส่วน ต้องตกเป็นของลูกหลานไทยสืบไป
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ตอนนี้อยากทราบว่า ถึงขั้นใช้เด็กและผู้หญิง สังเกตการ และสอดแนมส่งข่าว หรือไม่ เพราะดูแล้ว มันหลากหลายรูปแบบมาก จนนึกถึงแบบที่เวียดกงใช้กับทหารอเมกัน ที่ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ....


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Mstn
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ปัญหาภาคใต้ ถึงทุกวันนี้มันใหญ่และลึกซึ้งเกินกว่าตาสีตาสาอย่างผมจะเสนอแนะออกความ

คิดเห็นได้
แต่ที่จะเข้ามาพิมพ์นี้ แค่อยากมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง แม้เวลาที่ใช้กับ

การแค่เคาะคีย์บอร์ดไม่กี่คำมันเทียบไม่ได้กับชีวิตที่ทุกท่านต้องเสียสละ แต่ขอให้คนไทย

ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันกับผมนี่ย ให้รู้สึกรักกัน สามัคคีกัน เสียสละและทำเพื่อส่วนรวม
ทุกวันนี้เราอยู่ในสงครามเต็มขั้นเพียงแต่ในรูปแบบใหม่ที่ไม่อาจแก้ไขด้วยมีดดาบหรือ

อาวุธนำวิถีใด แม้จะทำความเข้าใจสืบถึงเบื้องลึกก็ยังถูกปล่อยข่าวเชื่อมโยงให้ไขว้เขว่จากผู้

ประสงค์ร้ายตัวจริงที่จะไม่มีวันก้าวออกมา มีเพียงคนที่ถูกหลอกใช้เท่านั้นที่จะต้องต่อสู้และ

สูญเสียเพื่อความว่างเปล่าในท้ายที่สุด
ทุกวันนี้ พวกเราก็เครียดกันมาก เช่นที่ทุกท่านทราบกันดี ซึ่งฝ่ายตรงข้ามเพียงรอให้เราเพี่

ยงพล้ำ รอแค่การตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียว เราก็อาจจะสูญเสียทั้งแผ่นดิน ทรัพยากร

และพี่น้องผู้บริสุทธิ์อันไม่อาจประเมินค่าได้
ผมเองไม่อาจรู้ ว่าวิธีการที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร เพียงแต่ขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง

ชาวไทยทุกคน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะศาสนาใดคุ้มครองประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อิ

เหน่ไม่ว่าผู้นั้นจะอยากเป็นคนไทยหรือไม่ก็ตามย ทุกคน มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตต่อไป แต่หาก

ใครบงการ ลงมือ รู้เห็นให้อีกฝ่ายถึงแก่ชีวิต ผมถือว่ามันไม่ใช่คน ไม่ควรจะได้รับความเป็น

ธรรมใดๆ ไม่ควรจะได้รับพรรางวัลใดจากสิ่งที่มันยึดถือ ถึงบรรทัดนี้ก็อยากจะชวนพวกเรา

ถือปืนไปฆ่าพวกมัน แต่ก็นั่นอีก เข้าทางเขา หรือจะรอให้ธรรมชาติลงโทษพวกมันเอง รอให้

แผ่นดินสูบ รอให้ถูกไฟบรรลัยกัลป์ครอกตาย อย่างนั้นหรือไม่ ไม่อาจทราบจริงๆครับ
สุดท้ายขอวิงวอนขอให้ผู้อำนาจ ให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องที่สุด คิดถึงอนาคตของลูกหลานด้วย

ผมจะอดทนอยู่ตรงนี้ เป็นกำลังใจให้อยู่ และพร้อมปฏิบัติการใดตามหน้าที่ของคนไทยตามคำ

สั่งของท่านทุกเมื่อครับ

เฮ้อ..
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:uthor
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ผมขออนุญาตตอบคุณ tik นะครับ ที่ถามว่าใช้เด็กกับผู้หญิงแล้วหรือยัง เนื่องด้วยผมเป็นคนพื้นที่ เคยสัมผัสกับตนเองมาแล้ว รู้ได้แน่นอนว่าตอนนี้พลังมวลชนแตกแยกเป็น2ฝ่าย

1.ฝ่ายรัฐบาล มีประชาชนเข้าร่วมเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยพุทธ(ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประชากรมีทั้งหมดเพียงไม่ถึง2เปอร์เซ็นต์) ทั้งหมดขาดความได้รับการดูแลจากภาครัฐ แต่ก็ยังมีน้ำพระทัยจากเบื้องสูงมาเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป

2.ฝ่ายผู้ก่อการ มีการดำเนินการโดยการรวมกันโดยพยายามสร้างความแตกแยกทางศาสนา แต่เหตุผลที่แท้จริงคือการแบ่งแยกดินแดน พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหัวรุนแรง

เดี๋ยวนี้มีการใช้เด็กและผู้หญิงในการเป็นเครือข่ายแล้ว พยายามปกปิดความจริงกับเจ้าหน้าที่ มีการเอื้อเฟื้อด้านที่พักอาศัยในเขตปฏิบัติงานแก่ผู้ก่อการ มีการแจ้งเตือนหากเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่

ยืนยันว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจริง แล้วชาวปัตตานีอย่างผมไม่สามารถจะทนไหว มีเพียงน้ำพระราชหฤทัยเท่านั้นที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสู้ต่อไป

หวังว่าแผ่นดินไทยจะไม่เสียให้ใครอีก
728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:neosiamese
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ยยยยยย ดีครับยย ผมอยากให้มาเลย์มันโดดเข้ามาในสงครามแบ่งแยกดินแดนของเราคราวนี้ยยยยยย เพราะจะทำให้คนไทยทุกกลุ่มที่ทะเลาะกันสามารถรวมเป็นหนึ่งได้เนื่องจากมีศัตรูร่วมกันยยยยยยย ถ้าฝ่ายโน้นทะเล่อทะล่าเข้ามาด้วยความลำพองใจในการชนะยกแรกยยยยย ยกสองยกสามมาเลย์รับรองว่าเจอเราน๊อคKO แน่ๆยยยยยย เพราะชัยภูมิเป็นรองเราทุกกรณียยยย กำลังรบก็ด้อยกว่ายยย ประสบการณ์รบก็ไม่มียยยยย

ยยยยยยยย ใครอยากเห็นมาเลเซียถูกแบ่งเป็น 2 ประเทศบ้างครับยยยย มาเลย์ตะวันตกปกครองโดยคนจีนยยยย ส่วนรัฐบาลพลัดถิ่นต้องระเห็ดไปด่าเราแย้วๆที่มาเลย์ตะวันออกที่เกาะเบอร์เนียวเหนือที่ความเจริญยังไม่มีมากยยยย ยกมือขึ้น

ยยยยยยยยย ถ้ามันโดดเข้ามาเราได้เห็นดีกันแน่ครับว่าที่ผมพูดจะจริงหรือไม่
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:ปกลดา
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 19/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

เป็นกำลังใจให้ประชาชนในพท. เจ้าหน้าที่ ญาติเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Navy Hawk
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

เอาใจช่วยครับ น่าจะมีการติดอาวุธให้ประชาชนนะครับเนี่ย


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:uthor
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

การติดอาวุธน่ะมีแล้วครับ ในหมู่บ้านที่เป็นแนวร่วมรัฐบาล อาวุธเป็นปืนลูกซอง ทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครับ แต่รัฐบาลสนับสนุนปืนให้ แต่ไม่ค่อยมีเครื่องกระสุนครับ แต่ไม่เป็นไรชาวบ้านแถวนั้นเค้าเตรียมตัวกันแล้ว บ้านผมก็ได้รับแจกปืนจากรัฐบาลครับ ได้ลูกซองมากระบอกหนึ่ง เก่ามากแล้ว เลยให้คนอื่นไปป้องกันตัว


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:รักชาติ
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 20/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

เราต้องสู้ด้วยกําลังทหารแล้ว เรามาใช้ความสมานฉันท์ ยิ่งทําให้พวกมันก่อเหตุมาก ถ้าใช้กําลังจริงเข้าทําลาย เข้าตีแบบที่ค่ายแบบของมันก็ดีกว่าอยู่เฉยให้มันก่อเหตุทุกวัน


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:tik
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 21/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

uthor ถ้าท่านส่งข่าวคราวมาให้ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เรื่องเด็กและผู้หญิงไม่ใช่ผมเดาหรอก เพียงแต่ยุทธวิธีนี้ใช้กับกองโจรเสมอ ลูกเมียญาติพี่น้องถูกจับเอามาใช้งานหมด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ผมไม่เก่งเรื่องแทรกซึมหรอกแต่การประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่หยุดทำในพื้นที่ไม่ได้ ต้องประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ เหมือนครั้งหนึ่งที่อเมกันเคยให้เงิน ดีเจ รัสเซีย เปิดเพลงตะวันตก และพูดเรื่องศิวิไลซ์ต่างๆของระบอบประชาธิปไตย จนทำให้วัยรุ่นรัสเซีย เอนเอียงไปเยอะ และมีผลต่อเนื่องตลอดมา ที่นั่นจึงขาดจิตวิทยาโดยผ่านการประชาสัมพันธ์มิได้เลย แม้ผลที่ออกมามันจะน้อยหรือเชื่องช้าก็ตาม แต่ถ้ามันแทรกซึมเข้าไปในใจเมื่อไหร่การต่อต้านก็ลดน้อยลงเป็นลำดับ (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ) ที่ดีที่สุดคือ นักจิตวิทยาในคราบนักรบนะดีที่สุดแล้ว มิสามารถแสดงตนเป็นปฏิปักได้ เพราะผลสะท้อนจะแรงเป็น 2 เท่า เพราะเขาถือว่า ลองของ เราต้องเป็นน้ำที่ไหลซึมไปทุกพื้นที่.................เข้าไปในใจเขา


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:FatBoy
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 28/3/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :นักวิชาการมาเลเซีย ประกาศเป็นทางการเอา 3 จังหวัด ให้มาเลเซีย แล้วนะ !!

ไม่รู้จะน้อยใจอะไรกันนักหนาครับ อ่านดูคนที่ตั้งกระทู้ก็ไม่เห็นมีเจตนาไปว่าทหารเลย ที่จะกระทบก็น่าจะเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่มากกว่า บอกได้เลยน่ะประชาชนคนไทยเขารักและสงสารทหารไทยที่ลงไปทำงานในภาคใต้มาก ที่มีบ่นๆ เขาบ่นผู้ใหญ่ในประเทศและผู้ใหญ่ในกองทัพที่ลอยตัวมากกว่าครับ อย่าน้อยใจเลย คิดมากไปแล้วคุณHelldiverยยคนที่รักแผ่นดินมีมากแต่เขาขาดโอกาสเท่านั้น
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้