ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 25/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่ารายละเอียด :

จากหนังสือ

อานุภาพอาเซีย

ประวัติสาตรมหาสงครามอาเซียบูรพา เล่มที่ 1

(เขียนตามตัวหนังสือหน้าปกครับ)   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

1.


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

2.


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

3


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

4


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

5


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

6


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

7


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

8


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

9


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

10


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

11


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

12


728X90_04
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

13


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

14


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

15


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

16


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

17


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

18


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

19


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:juldas
   คะแนน:3
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

การรบของทหารไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝั่งประเทศพม่า...ผมคิดว่าถ้าคิดจะสร้างหนังสงครามไทย แบบดี ๆ สักเรื่อง น่าศึกษาประวัติศาสตร์ ในตรงนี้ ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของ ญี่ปุ่น เป็นสงครามของญี่ปุ่น โดยอาศัย กองทัพไทยบังหน้าหรือไม่...

การเมืองหลังไทยตกอยู่ในสถานะแพ้สงครามในช่วงแรก ทหารไทย ในส่วนนี้ ถูกปล่อยเกาะ ต้องหาทางกลับบ้านกันเอง...(พลีอตนี้ ก็น่าจะเป็นหนังได้แล้ว) และไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงในสงครามนี้ สักเท่าไหร่....
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:AAG_th1
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

รูปแบบการใช้พิมพ์ของหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นแบบ"ภาษาวิบัติ" ตามนโยบายรัฐนิยมในยุคนั้นครับ(ยกเลิกตัวอักษรหลายตัว เปลี่ยนรูปแบบการเขียนศัพท์ต่างๆ)ยอาจจะค่อนข้างอ่านลำบากอยู่ครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:โต้ง
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

ถ้าอยากทราบเรื่อง ทหารไทยถูกปล่อยเกาะ ต้องหาทางกลับบ้านกันเอง...จากสงครามอินโดจีนถึงสงครามเชียงตุง ต้องไปอ่านหนังสือ "ทหารเหลือใช้สงคราม" ของ พลตรีถาวรย ช่วยประสิทธิ์ หรือผู้การถาวร จากสำนักพิมพ์สารคดี แนะนำว่าหนังสือเล่มทำให้เราทราบถึงความยากลำเค็ญของทหารไทย ในการทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยไทย และความภาคภูมิใจในทหารไทย บรรพบุรุษของเราครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Oldtimer
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

จะลองไปหาคนที่ยิง P-40 ที่สนามบินเชียงใหม่ที่ไปตกที่ลำพูนยยยย ยยยยยย เคยพบท่านแล้ว จำได้แต่นามสกุล เกตุทัตยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย จบวิศวะหรือสถาปัตย์ จุฬา คณะใดคณะหนึ่งยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Skyman
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 23/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

ผมมานั่งคิดดูแล้ว ถ้าจอมพล ป. ท่านไม่ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่าน ประเทศชาติอาจจะล่มจมถาวร ตกเป็นเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์ และถ้าท่านไม่ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านและยอมเป็นพันธมิตรด้วย อ.ปรีดีก็จะไม่ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทย ซึ่งนำมาสู่การยอมรับสถานะของประเทศไทยจากชาติพันธมิตร

ทั้งสองท่านถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายที่ตรงกันข้ามกัน.....สายเหยี่ยวและสายพิราบ.....แต่ถึงเวลาวิกฤตของชาติ ทั้งสองท่านก็ทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดต่อประเทศ ทำให้เรายังมีเอกราชมาจนถึงตอนนี้

ผมว่าทั้งสองท่านทำถูกแล้วล่ะครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:MIGGERS
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 24/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

เคยอ่านที่เนี่ยแหล่ะครับ จำได้ว่าว่าเสนาธิการทหารของญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามาศึกษาหาข่าวในประเทศไทยก่อนสงคราม ได้สรุปไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นว่า

ถ้าหากจะโจมตียึดประเทศไทยนั้น สามารถทำได้ แต่ต้องเสียกำลังพลถึง 40 % เพราะไทยมีกำลังทหารที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งญี่ปุ่นจะไม่ได้อะไรจากประเทศไทยเลย
เลยวางแผนชวนให้ไทยมาเป็นพันธมิตรให้ได้ และพวกเค้าก็ทำสำเร็จครับ
(ข้อมูลนี้มากจากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 รรนายร้อย.เวปพอย์ส)magento_728x90
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Heckter
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/9/2550
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :วงไพบูลมหาอาเซียบูรพา 2485 ไทย กับ พม่า

อยากจะได้หนังสือเล่มนี้ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับ รบกวนช่วยบอกรายละเอียดด้วย princeprince603@yahoo.com
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้