ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้


   ชื่อ:mcot1047
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 15/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวงรายละเอียด :

วันนี้ดูข่าว 10 โมง ช่อง 9 กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง
พฤหัสบดี ไม่ทราบ ว่าเป็นเรือภาระกิจอะไรเหรอครับใครรู้บ้างครับ


   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:analayo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

เรือหลวงพฤหัสเป็นเรือใช้งานทางอุทกศาสตร์และต่อต้านทุ่นะรเบิดครับ ต่อที่อู่ยูนิไทยเมื่อปีที่แล้ว ปล่อยเรือลงน้ำวันวาเลนไทน์พอดีครับ

ผมรอดูรูปอยู่เหมือนกันครับ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:analayo
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 13/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
พิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์
ยยยยยยยยวันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) เวลา ๐๗.๔๕ น. พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ณ อู่เรือของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ
ยยยยยยยยยกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ กองทัพเรือ ว่าจ้างกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทยูนิไทย แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กับ บริษัท SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในการสร้างเรือหลวงพฤหัสบดี ซึ่งเป็นเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์และงานต่อต้านทุ่นระเบิด/ฝึก จำนวน ๑ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๔,๐๖๑,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยสี่สิบสี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยได้มีการลงนามในสัญญา ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดย พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อเรืออเนกประสงค์ ฯ พร้อมทั้งได้กำหนดหมายเลขเรืออเนกประสงค์ เป็นหมายเลข ๘๑๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเรือว่า เรือหลวงพฤหัสบดี เขียนโดยย่อว่า ร.ล.พฤหัสบดี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า H.T.M.S.PHARUEHATSABODI
ยยยยยยยยยยภายหลังจากพิธีปล่อยเรือลงน้ำแล้ว เรือหลวงพฤหัสบดี จะได้ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ในทะเล ก่อนที่จะมีพิธีรับมอบและขึ้นระวางประจำการ โดยจะประจำการอยู่ในหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีภารกิจหลักในการสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งใช้ในการสนับสนุนการฝึกตามประเภทของเรือให้แก่นักเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ สำหรับ ในภาวะสงครามใช้ในภารกิจสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติการทางเรือสาขาทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพและยังสามารถใช้ในการสนับสนุนการกู้ภัยทางทะเล สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนการขจัดคราบน้ำมันในทะเล การสนับสนุนการปฏิบัติทางเรือของกองทัพเรือ โดยมีคุณลักษณะประกอบด้วย ความยาว ๖๖ เมตร ๓๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๓ เมตร ๒๐ เซนติเมตร กินน้ำลึก ๓ เมตร ๒๕ เซนติเมตร ระวางขับน้ำปกติ ๑,๓๔๔ ตัน ระวางขับน้ำเต็มที่ ๑๖๓๖ ตัน ความเร็วสูงสุด ๑๒ นอต ระยะปฏิบัติการ ๓,๐๐๐ ไมล์ ที่ ๑๐ นอต ระยะเวลาปฏิบัติการ ๑๕ วัน

http://www.navy.mi.th/sctr/navynews/2551/feb/nvn140251.php
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:mcot1047
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ขอบคุณครับท่าน analayoผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Flg ship
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

จัดให้ครับ

เพื่อท่าน analayo ณ สวีเดน โดยเฉพาะ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Flg ship
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

โมเดลเรือ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:Flg ship
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ทหารประจำเรือ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:AAG_th1
   คะแนน:2
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

เห็นภาพจาก Model เรือแล้วเหมือนเรือลำนี้จะติดปืนที่หัวเรือด้วยครับ น่าจะเป็น DS30Mยขนาด30mm ย

สงสัยว่าเรืออุทกศาสตร์ที่มีหน้าที่หลักในการสำรวจทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ต้องติดปืนด้วยหรือครับ(หรือว่าไว้ใช้ยิงทุ่นระเบิดในภารกิจต่อต้านทุ่นระเบิดเช่นเดียวกับเรือชั้น ร.ล.คำรณสินธุ ที่มีปืน30มม.ครับ)
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:rinsc seaver
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

คิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ยิงทุ่นระเบิดเช่นกันครับ เพราะ ภารกิจรองๆ ของเรือลำนี้สนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิดนั่นเอง


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:qoop
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ทันสมัยที่สุดในเอเชีย หุหุ


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:น่าคิด
   คะแนน:1
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ผมว่ายังขาดสุดคลาสิค .50 ไปอีกสองกระบอก


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:spond
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 14/2/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :กองทัพเรือ ทำพิธีปล่อยเรือหลวง

ชอบรูปสุดท้ายน่ะครับ อิอิ
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้