ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

ภูมิใจไทยทำรายละเอียด :

มาดูความยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศในอดีตครับมีศักยภาพสร้างเครื่องบินเองได้เชิญชม
1 เบร์เกตปีก 2 ชั้น กิจการบินของไทยเคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต เมื่อเกิดการบินขึ้นในโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ต่อมาเพียง ๘ ปี ประเทศไทยก็ส่งนายทหารไปเรียนวิชาการบิน ตามหลังประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง ๙ ปี เท่านั้น (อเมริกาจัดตั้งหน่วบบินในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ กองบินหลวงอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๕๕ ส่วนกองบินของอิตาลี เกิดขึ้นก่อนอังกฤษ คือในปี พ.ศ. ๒๔๕๔) หลังจากเกิดการบินขึ้นในโลกเพียง ๑๒ ปี ประเทศไทยก็สามารถสร้างเครื่องบินขึ้นตามแบบต่างประเทศ และนำมาใช้ในงานราชการได้   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

ไม่ขึ้น
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

2 เครื่องบินขับไล่แบบย๘๑ ย(Nieuport) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ พันโท พระพิเศษสุรฤทธิ ผู้อำนวยการโรงงานกรมอากาศยาน ได้รายงานให้ พันเอกพระยาเฉลิมอากาศ เจ้ากรมอากาศยาน ทราบว่ากองโรงงานอากาศยานได้สร้างเครื่องบิน นิเออปอรต์ แบบ ๘๑ ขึ้น จำนวน ๓ เครื่อง คือ หมายเลข ด.ม. ๑๔๗, ๑๔๘ และ ๑๕๐ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนการบินได้ทำการทดลองเรียบร้อยแล้ว เจ้ากรมอากาศยานสั่งให้บรรจุเครื่องบิน ๓ เครื่องนี้ ในกองโรงเรียนการบิน

ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

3 เครื่องบินขับไล่แบบ 5 ประชาธิปก

ปี ๒๔๗๐ เครื่องต้นแบบที่กรมอากาศยานสร้างขึ้นแบบหนึ่ง แต่ก่อนเรียก เครื่องบินทดลอง ๒ ที่นั่ง ( บ.ทล. ) ใช้เครื่องยนต์ เคอร์ติส ๔๓๕ แรงม้า ได้พัฒนาเป็นเครื่องบิน ประชาธิปก ในเวลาต่อมาผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 22/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

เดี๋ยวมาต่อนะครับพอดีเน็ตล่ม


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

B.ThO.2


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

เครื่องบินแบบ จันทรา ( บ.ฝ. ๑๗ ) เป็นเครื่องบินฝึกที่ประเทศไทย
โดยกรมช่างอากาศออกแบบและสร้างขึ้นเองทั้งหมด มีจำนวน ๑๒ เครื่อง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

เครื่องบินแบบ ทอ.๕ กองทัพอากาศสร้าง และทดลองบินเป็นผลสำเร็จ


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ กรมอากาศยานทำสัญญาซึ้อเครื่องบินแอฟโร (AVRO) แบบ ๕๐๔ เอ็น พร้อมทั้งเครื่องยนต์อาร์มสตรองชิดด์สีแบบลิงซ์ มีกำลัง๑๘๐ แรงม้า และเครื่องประกอบต่าง ๆ จากบริษัทบาโรเบราท์ จำกัด ในกรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ เครื่อง เป็นเงิน ๕๑๑,๙๖๐.๗๕ บาท และได้ทำซื้อสัญญากรรมสิทธิการสร้างเครื่องบิน แอฟโร แบบ ๕๐๔ เอ็น เป็นเงิน ๖๑,๗๕๒.๔๔ บาท


ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

เครื่องบินฝึกแบบ 18 แฟรนเทนเนอร์ ปี2525 กองทัพอากาศร่วมกับสาธารณรัฐเยอรมันได้เริ่มโครงการผลิตเครื่องบินแฟรนเทนเนอร์ โดยเยอรมันผลิตชุดลำตัว ทอ.ออกแบบและสร้างโลหะและประกอบเองที่ดอนเมือง
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:Samurai
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 23/6/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :ภูมิใจไทยทำ

เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ 2 บริพัตร บ.ท.2 (บริพัตร) ในปี พ.ศ.2470 น.ท.หลวงเวชยันต์รังสฤษฎ์ (อดีต ผบ.ทอ.) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินขึ้นในราชการ เป็นเครื่องบิน ประเภททิ้งระเบิด ทอ.กำหนดแบบว่า บ.ทอ.2 ผลการทดลองประสบ ผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า บริพัตรย

เครดิตรทั้งหมดและแหล่งข้อมูลจากอกาศยานานุสรณ์ เพื่อนสมาชิกสนใจตามลิงค์ครับ

http://www.dmbcrtaf.thaigov.net/aircraft/airmain.html#a7
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้