ตอบกระทู้
  ข้อมูลผู้ตั้งกระทู้
  

   ชื่อ:MIG31
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 25/12/2552
   แก้ไขโปรไฟล์

....สารพันเรื่องราว Su-27 SM และ UAV ที่บินได้นาน 54ช.ม. ?รายละเอียด :

 

 

su27smasa3kz.jpg

su-27sm_cp1.jpg

su27skmshemebeng2qj.gif   ข้อมูลผู้ตอบ

     

   ชื่อ:MIG31
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 4/9/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :....สารพันเรื่องราว Su-27 SM และ UAV ที่บินได้นาน 54ช.ม. ?

....เป็นเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ตระกูล แซ่ซู  นั้นเอง สำหรับท่านที่รู้และไม่รู้แล้วกันเน้อ

Development Line 1

T10 the project designation, also name for early four prototypes T10 - the project designation, also name for four early prototypes
Su-27S serial configuration for russian air force, air attacks, ground attacks only with unguided munition Su-27S - serial configuration for russian air force, air attacks, ground attacks only with unguided munitions
Su-27P serial configuration for russian air force, only for air attacks (because international agreements it can use only air-to-air weapons) Su-27P - serial configuration for russian air force, only for air attacks (because international agreements it can use only air-to-air weapons)
Su-27U trainer without radar (not realized) Su-27U - trainer without radar (not realized)
Su-27UB combat trainer for Su-27S/P fighters Su-27UB - fighter trainer for Su-27S / D fighters
Su-27RV six machines for acrobatic group Russkije Vitjazi Su-27RV - six machines for acrobatic group Russkije Vitjazi
Su-27SK export version of Su-27S for China (J-11A) Su-27SK - export version of Su-27S for China (J-11A)
Su-27SMK modernized Su-27SK Su-27SMK - modernized Su-27SK
Su-27UBK export version of Su-27UB Su-27UBK - export version of Su-27UB
Su-27PK export version of Su-27P (no customers) Su-27PK - export version of Su-27P (no customers)
Su-27PMK modernised Su-27PK (no customers) Su-27PMK - modernised Su-27PK (no customers)
Su-27SM modernised Su-27S, unrealised and designation was later used again Su-27SM - modernised Su-27S, and unrealised designation was later used again
Su-27PM modernised Su-27P for russian air force (not realized) Su-27PM - modernised Su-27P for russian air force (not realized)
Su-27UBM proposed early modernization of Su-27UB, unrealized and designation was later used again Su-27UBM - proposed early modernization of Su-27UB, and unrealized designation was later used again
Su-27BM1 Belarus upgrade of Su-27S/P Su-27BM1 - Belarus upgrade of Su-27S / P
Su-27UBM1 Belarus upgrade of Su-27UB Su-27UBM1 - Belarus upgrade of Su-27UB
Su-30 (Su-27PU) two seat air defence fighter Su-30 (Su-27PU) - two seat air defence fighter
Su-30D (Dozapravka Su-27PUD) two serial Su-30, bought for Anatolij Kvotchur acrobatic team (second was later rebuilt as Su-30MK) Su-30D (Dozapravka Su-27PUD) - two serial Su-30, bought for Anatolij Kvotchur acrobatic team (second was later rebuilt as Su-30MK)
Su-30RV special version for acrobatic team Russkije Vitjazi (not realized) Su-30RV - special version for acrobatic team Russkije Vitjazi (not realized)
Su-30K (kommercheskij commercial) export version of Su-30, all bought by India Su-30K (kommercheskij - commercial) export version of Su-30, all bought by India
Su-30KI single seat version for Indonesia. Su-30KI - single seat version for Indonesia. In fact Su-27SMK with air refueling system from Su-30 In fact Su-27SMK with air refueling system from Su-30
Su-30M multirole fighter/bomber unsuccesfully offered to russian air force (designation used later again) Su-30M - multirole fighter / bomber unsuccesfully offered to russian air force (designation used again later)
Su-30MK export version of Su-30MK Su-30MK - export version of Su-30MK
Su-30MKI (Modernizirovannyj Kommercheskij dla India) Su-30MK version for India Su-30MKI (Modernizirovannyj Kommercheskij dla India) - Su-30MK version for India
Su-30MKK (Modernizirovannyj Kommercheskij dla Kitaja) Su-30MK version for China without TVC and cannards Su-30MKK (Modernizirovannyj Kommercheskij dla Kitaja) - Su-30MK version for China without CTVs and cannards
Su-30MKM Su-30MK for Malaysia Su-30MKM - Su-30MK for Malaysia
Su-30MK2V Su-30MK for Vietnam Su-30MK2V - Su-30MK for Vietnam
Su-30MKB proposed designation Su-30MK for Brasilia (yet not realized) Su-30MKB - proposed designation Su-30MK for Brasilia (not yet realized)
Su-30MKL proposed designation Su-30MK for Lybia (yet not realized) Su-30MKL - proposed designation Su-30MK for Libya (not yet realized)
Su-30MKT proposed designation Su-30MK for Thailand (yet not realized) Su-30MKT - proposed designation Su-30MK for Thailand (not yet realized)
Su-27SKM (Su-27SKU) single seat version of Su-30MK (no customer) Su-27SKM (Su-27SKU) - single seat version of Su-30MK (no customer)
Su-30M second accepted proposal of modernisation of Su-30 used by russian air force (not related to original Su-30M modernisation) Su-30M - second accepted proposal of modernization of Su-30 used by russian air force (not related to original Su-30M modernization)
Su-27UBM modernisation of russian Su-27UB nearly to Su-30M standard Su-27UBM - modernization of russian Su-27UB nearly to Su-30M standard
Su-27SM (Su-27KN) modernisation of russian Su-27P/S nearly to Su-27SKM standard Su-27SM (Su-27KN) - modernization of russian Su-27P / S nearly to Su-27SKM standard
Su-30BM (Su-30KNM, SU-27UBML) radical modernisation of Su-30M and Su-27UBM in 2010 timeframe Su-30BM (Su-30KNM, SU-27UBML) - radical modernization of Su-30M and Su-27UBM in 2010 timeframe
Su-27BM radical modernisation of Su-27SM in 2010 timeframe Su-27BM - radical modernization of Su-27SM in 2010 timeframe

Development line 2 Development Line 2

Su-27KI (K stands for Korabelnyj navy and not Kommercheskij commercial) first navy proposal (not realized) Su-27KI (K stands for Korabelnyj - navy and not Kommercheskij - commercial) - first navy proposal (not realized)
Su-27KTM preproduction T10-20 with collapsible wing and uncollapsible cannards first step to Su-33 Su-27KTM - preproduction T10-20 with collapsible wing and uncollapsible cannards - first step to Su-33
Su-27PGO one of the first navy serial machines with movable cannards Su-27PGO - one of the first navy serial machines with movable cannards
Su-33 (Su-27K, T-10K) serial navy fighter Su-33 (Su-27K, T-10K) - serial navy fighter
Su-33M (Su-27KM) proposed modernization of Su-33 (yet not realized) Su-33M (Su-27KM) - proposed modernization of Su-33 (not yet realized)
Su-33MK (Su-33KM) export version of Su-33M (no customers) Su-33MK (Su-33KM) - export version of Su-33M (no customers)
Su-27KU (T10KM-2) original two seat navy proposal, development stopped due to lack of fundings Su-27KU (T10KM-2) - original two seat navy proposal, development stopped due to lack of fundings
Su-27KRC proposed navy reconnaissance version derived from Su-27KU (not realized) Su-27KRC - proposed navy reconnaissance version derived from Su-27KU (not realized)
Su-27KRT targeting version derived from Su-27KU (not realized) Su-27KRT - targeting version derived from Su-27KU (not realized)
Su-27KTZ air refueling version derived from Su-27KU (not realized) Su-27KTZ - air refueling version derived from Su-27KU (not realized)
Su-27KPP electronic warfare version derived from Su-27KU (not realized) Su-27KPP - electronic warfare version derived from Su-27KU (not realized)
Su-28 mini AWACS version with antenna on the top (designation later used for acrobatic version of Su-25) Su-28 - mini AWACS version with antenna on the top (designation later used for acrobatic version of Su-25)
Su-33UB (Su-27KUB) two seat navy fighter/bomber/trainer, only one prototype built, now under tests Su-33UB (Su-27KUB) - two navy seat fighter / bomber / trainer, only one prototype built, now under testing
Su-30K2 two seat long endurance fighter (in fact hybrid of Su-35 and Su-33UB, now under development) Su-30K2 - two long endurance seat fighter (in fact hybrid of Su-35 and Su-33UB, now under development)

Development line 3 Development Line 3

Su-35 (Su-27M) second generation of Su-27 with cannards, new targeting system etc. Su-35 (Su-27M) - second generation of Su-27 with cannards, new targeting system.
Su-37MR proposed Su-35 derivate for SAE (not realized) Su-37MR - proposed Su-35 derivate for SAE (not realized)
Su-37 (Su-27MP, Su-27M2) eleventh prototype of Su-35 modified with TVC engines, new radar etc. Su-37 (Su-27MP, Su-27M2) - eleventh prototype of Su-35 modified with TVC engines, new radar and so on. It was destroyed in 2002 It was destroyed in 2002
Su-37KK proposed export version for China (not realized) Su-37KK - proposed export version for China (not realized)
Su-35UB two seat version, rival of Su-30MKI Su-35UB - two seat version, rival of Su-30MKI
Su-35RV six machines, modified for acrobatic team Russkije Vitjazi Su-35RV - six machines modified for acrobatic team Russkije Vitjazi
Su-35BM planned modernisation of Su-35 in 2010 timeframe Su-35BM - planned modernization of Su-35 in 2010 timeframe
Su-35UBM planned modernisation of Su-35UB in 2010 timeframe Su-35UBM - planned modernization of Su-35UB in 2010 timeframe

Development line 4 Development Line 4

Su-27IB (Su-27KU, Su-27UK) first prototype of two seat fighter/bomber with seats one next to other and with cannards Su-27IB (27KU-Su, Su-27UK) - first prototype of two seat fighter / bomber with seats next to one other and with cannards
Su-32FN promotional version for antisubmarine and antiship operations Su-32FN - promotional version for antiship and antisubmarine operations
Su-32MF (Su-34) promotional version for surface attacks Su-32MF (Su-34) - promotional version for surface attacks
Su-32 (the official NATO name is Fullback, not Platypus) serial production version for russian air force based on Su-34 Su-32 (the official name is Fullback NATO, not Platypus) - serial production version for russian air force based on Su-34
Su-34P (Su-27IBP, Su-27PP) electronic warfare version, derived from Su-34 Su-34P (27IBP-Su, Su-27PP) - electronic warfare version, derived from Su-34
Su-34R (Su-27IBR, Su-27R) reconnaissance version, derived from Su-34 Su-34R (27IBR-Su, Su-27R) - recognition version, derived from Su-34

Experimental versions Experimental versions

T10-15 hybrid consists of front part from T10S and rear from T10 T10-15 - hybrid consists of part from front and rear T10S from T10
T10-20 (T10R, T10KTM) record breaker modification (built but not used) T10-20 (T10R, T10KTM) - record breaker amended (built but not used)
P-42 (T10-15) record breaker modification, made 27 FAI records P-42 (T10-15) - record breaker amendment, made 27 FAI records
Su-27LL/PS (Su-27LL/UV, Su-27UB-PS) 2D nozzle platform Su-27LL/PS (Su-27LL/UV, Su-27UB-PS) - 2D nozzle platform
Su-27LL/KS (Su-27KSI) 3D nozzle platform Su-27LL/KS (Su-27KSI) - 3D nozzle platform
Su-27LMK (Su-27ACE) test platform with new avionics and joystick at the right panel Su-27LMK (Su-27ACE) - test platform with new avionics and joystick at the right panel
Su-27LL/OS Su-27UB used for guided missiles tests Su-27LL/OS - Su-27UB used for guided missile tests
Su-27P (not related to serial Su-27P) experimental aircraft for avionics test without radar and IRST Su-27P (not related to serial Su-27P) - experimental aircraft for avionics test without radar and IRST
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top
   ข้อมูลผู้ตอบ   ชื่อ:fay55
   คะแนน:0
  โพสวันที่ 6/9/2551
   แก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อ :....สารพันเรื่องราว Su-27 SM และ UAV ที่บินได้นาน 54ช.ม. ?

ไม่ทราบว่า  เครื่องนี้บินด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์รึเปล่าครับเนี่ย

 

เเล้วถ้าบินด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์เเล้วทำไมบินได้เเค่ 54 ชม.  ล่ะครับ

น่าจะทำให้บินเเบบไม่จำกันเวลากันดีกว่านะ  (เเบบว่าเพิ่มเเบตเตอรี่เยอะๆ  น่ะครับ)  @(^_^)@

 

 

 

 

สวัสดี  นานๆ เจอกันที...
ผู้ดูแลระบบ : ให้คะแนน ลบคะแนน ลบ แก้ไข | ผู้ใช้งานทั่วไป : แจ้งลบคำตอบ แก้ไข   Top

ตอบกระทู้